Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW38

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Geen taboes

Een van de eerste dingen die mij werd verteld toen ik in dienst trad bij het Pharmaceutisch Weekblad was dat het woord medicijn taboe was. Laat dat maar aan de lekenpers.

23-09-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Bedankt!

Twee jaar geleden schreef ik een ode aan de apothekersassistent in een column voor het PW. Maar hoe zit het dan met onszelf?

23-09-2022 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier

‘Minder medicijnresten in water door samenwerking’

Goede samenwerking bij de aanpak van medicijnresten in water levert resultaat op, concludeert het RIVM in een wetenschappelijke publicatie. Artsen schrijven minder medicijnen voor, waterschappen verbeteren de zuivering en apothekers zorgen voor het inzamelen van medicijnafval. “Dit kan bij ruim 90% van alle apotheken.”

16-09-2022 | door PW

‘Duurzaamheid moet meewegen bij keuzes hulpmiddelen’

Duurzaamheid moet gaan meewegen bij het gebruik van hulpmiddelen. Naast veiligheid, doelmatigheid, effectiviteit en cliëntgerichtheid moet duurzaamheid een norm zijn voor ‘goede zorg’. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan VWS-minister Ernst Kuipers.

15-09-2022 | door PW

Obesitaspatiënt laat na maagverkleining vitaminen staan

22% van de patiënten met obesitas die een maagverkleining hebben ondergaan, neemt na de operatie geen of niet elke dag de voorgeschreven multivitaminen in. Ook is 30% ontevreden over de gesprekken met zorgverleners. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Marieke Smelt, onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

14-09-2022 | door PW

Gebruik psychofarmaca toegenomen onder jonge vrouwen

Sinds de coronapandemie is het voorschrijven van antidepressiva aan jonge vrouwen met bijna 20% toegenomen. Ook na opheffing van de coronamaatregelen blijft het gebruik onder vrouwen hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

12-09-2022 | door PW

Herexamen 2022 PW38

Welke diabetesmiddelen zijn (waarschijnlijk) veilig bij het geven van borstvoeding?

21-09-2022 | door Marieke van den Berk-Bulsink, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Selpercatinib krijgt positief CHMP-advies

Na een positief advies van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is selpercatinib (Retsevmo) nu ook als monotherapie toepasbaar bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder met gevorderd RET (rearranged during transfec­-tion)-gemuteerd medullair schildkliercarcinoom (MTC) zonder dat er een behandeling met cabozantinib en/of vandetanib aan vooraf is gegaan.

23-09-2022 | door PW

Aantal apotheekbereidingen met 3,5% toegenomen

Openbare apotheken verstrekten in 2021 6,3 miljoen keer een apotheekbereiding; een stijging van 3,5% ten opzichte van 2020. Deze trend zet zich voort in de eerste helft van 2022. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

23-09-2022 | door SFK

Last van statines: combinatie met ezetimib is net zo effectief

Bij patiënten met een atherosclerotische aandoening is de effectiviteit van de combinatie van een matig-intensief statine en ezetimib niet inferieur aan monotherapie met een hoog-intensief statine. Minder gebruikers stopten met de combinatie vanwege een bijwerking of intolerantie.

23-09-2022 | door Linda de Graaf

Letten op welzijn patiënt

Om de vier bezorgers van de Amstel­veense Apotheken een officiële signaleringsfunctie te geven bedacht Kenny van Deventer het project ‘Bezorgd om uw welzijn’. “We moeten letten op ouderen die steeds langer thuis wonen.”

23-09-2022 | door Frans van den Houdt

Minister Ernst Kuipers verkent mogelijkheden aanpak agressie in de apotheek

Het ministerie van VWS verkent momenteel de mogelijkheden voor de (door)ontwikkeling van een agressie-aanpak, die specifiek is gericht op de openbare apotheken.

23-09-2022 | door KNMP

KNMP over IZA: ‘Erken het belang van farmaceutische zorg’

Het belang van farmaceutische zorg lijkt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) op een aantal thema’s, zoals kwetsbare ouderenzorg, nog onvoldoende te worden onderkend. Die kanttekening plaatst KNMP-bestuurder Reinier Bax in een reflectie op de nieuwe conceptversie van het akkoord.

23-09-2022 | door KNMP

Verspilde pillen

Laatst was ik zelf bij de apotheek. Terwijl ik stond te wachten, kwam een man binnen. Hij kwam netjes een dicht zakje medicatie terugbrengen.

23-09-2022 | door Nicole Hunfeld, bestuurslid KNMP

Sikkelcelziekte verslagen dankzij stamceltherapie

Met stamceltherapie lijkt sikkelziekte voor 100% te genezen. Deze experimentele behandeling, doorontwikkeld in het Amsterdam UMC, is in Nederland tot nu toe uitgevoerd bij negentien patiënten. Eén van de onderzoekers en behandelend arts Erfan Nur: “Mensen die altijd ziek waren, zijn ineens vrij van medicatie en kunnen nu voluit gaan.”

23-09-2022 | door Delia Titre

Veerpont niet geldig bij bepalen van afstand tussen apotheek en patiënt

Twee huisartsen kregen op basis van het afstandscriterium in een dunbevolkt gebied een vergunning om geneesmiddelen te bereiden en ter hand te stellen. Twee apothekers maakten afzonderlijk van elkaar bezwaar omdat volgens hen de veerpont meetelt bij het bepalen van de afstand naar de dichtstbijzijnde apotheek. De rechtbank oordeelde dat een veerverbinding geen openbare weg is en houdt de vergunning in stand.

23-09-2022 | door Jolijn Geven en Wouter van Loon

Kuurschema folfirinox bij pancreastumor kan efficiënter

Door een kritische blik te werpen op het kuurschema van FOLFIRINOX is de Werkgroep Duurzaamheid en Doelmatigheid van de Nederlandse Vereniging Voor Medische Oncologie (NVMO) erin geslaagd dit schema patiëntvriendelijker, tijdbesparend en kosteneffectiever te maken. De aanbevelingen kunnen worden geëxtrapoleerd naar andere 5FU-bevattende chemokuren waaronder modified-FOLFIRINOX, FLOT, FOLFIRI, FOLFOX en FOLFOXIRI.

23-09-2022 | door Esther Lubberts, Matthijs E.C. van de Poll, Machteld Wymenga, Maartje

Nog weinig bekend over zorgbehoefte van patiënt met licht verstandelijke beperking

Een grote groep patiënten in de openbare apotheek is licht verstandelijk beperkt. Ze hebben vaak behoefte aan extra zorg en aandacht van het apotheekteam, maar het herkennen van deze patiëntengroep is lastig. Onderzoek kan bijdragen aan herkenning en verbetering van farmaceutische zorg voor deze patiënten. SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy zoekt apothekers die willen meedenken.

23-09-2022 | door Linda Mulder-Wildemors en Mette Heringa

Tyramine-beperkt dieet verkleint kans hypertensieve crisis bij MAO-remmers

De niet-selectieve MAO-remmers fenelzine en tranylcypromine zijn berucht om het risico op een hypertensieve crisis. Een tyramine-beperkt dieet kan dit risico minimaliseren. Om de continuïteit van het dieet tijdens de ziekenhuisopname te garanderen heeft een multidisciplinair team gekeken naar de meest doelgerichte aanpak. “Iedere discipline neemt verantwoordelijkheid en tilt zo de patiëntenzorg naar een hoger niveau.”

23-09-2022 | door Bouke van der Stok en Maisa Sjak Shie
Back to top