Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Minder medicijnresten in water door samenwerking’

PW38 - 16-09-2022
Goede samenwerking bij de aanpak van medicijnresten in water levert resultaat op, concludeert het RIVM in een wetenschappelijke publicatie. Artsen schrijven minder medicijnen voor, waterschappen verbeteren de zuivering en apothekers zorgen voor het inzamelen van medicijnafval. “Dit kan bij ruim 90% van alle apotheken.”
 ‘Minder medicijnresten in water door samenwerking’

Verschillende partijen, zoals geneesmiddelfabrikanten, waterschappen, apothekers, ziekenhuizen en huisartsen, werken sinds 2018 goed samen in het programma Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, schrijft het RIVM in de British Journal of Clinical Pharmacology. “Apothekers hebben bijgedragen aan het inzamelen van medicijnafval. Inmiddels kan dat bij ruim 90% van alle apotheken, terwijl dat in 2016 nog maar bij 75% kon”, aldus een woordvoerder van het RIVM. Verder hebben veel apothekers actief deelgenomen aan de bijscholingsmodule over medicijnresten, die is gebruikt tijdens het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO). “Door het bijwonen van deze FTO-module zijn ook veel apothekers het medicijngebruik kritisch gaan beoordelen.”

Richtlijnen

Binnen een internationale samenwerking heeft het RIVM onlangs de GREENER-criteria gepubliceerd, voor de ontwikkeling van duurzame nieuwe geneesmiddelen. Een lijst met minder vervuilende geneesmiddelen is nog niet opgesteld, aldus de woordvoerder. “We hebben dat in 2017 onderzocht, maar wegens gebrek aan gegevens bleek dat toen nog niet mogelijk.”

Een ander resultaat van de ketenaanpak is dat het Nederlands Huisartsengenootschap voortaan de milieu-impact meeneemt bij het herschrijven van de richtlijnen. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van gasinhalatoren door poederinhalatoren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Minder medicijnen

Voor artsen is een bijscholingsmodule ontwikkeld die moet zorgen voor bewustwording, zodat artsen bij het voorschrijven minder grote hoeveelheden medicijnen voorschrijven. Dit verkleint de kans dat er te veel is meegegeven en dat een patiënt de overgebleven pillen door het toilet spoelt, aldus het RIVM.

Ook de waterschappen werken aan het probleem door de methodes voor het zuiveren van afvalwater te verbeteren, maar dit is niet mogelijk bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. Brede samenwerking in de keten is daarom echt noodzakelijk, aldus de onderzoekers, die verder constateren dat de samenwerkende partijen in de keten elkaar steeds beter weten te vinden.

 

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: RIVM, medicijnresten
Back to top