Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW37

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Beloning

Ze zoeken dagelijks naar het beste alternatief voor niet-beschikbare medicijnen, maar worden vervolgens afgeblaft omdat de patiënt teleurgesteld is over de andere kleur van het doosje of omdat hij niet van plan is te betalen voor die “flutuitleg die hij toch niet nodig heeft”. Ze willen meneer helpen met incontinentiematerialen maar mogen die niet leveren. Wanhoop, bij patiënt en assistent.

17-09-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

BENU en CZ stoppen traditionele bekostiging apotheekzorg

Apotheekketen BENU en zorgverzekeraar CZ zijn een vijfjarige samenwerking aangegaan om de farmaceutische dienstverlening opnieuw vorm te geven. Door het wegnemen van de volumeprikkel en het instellen van een vaste vergoeding per verzekerde kunnen BENU-apothekers zich meer gaan richten op de behoeften van klanten.

09-09-2021 | door PW

Bijvangst

Bij het bekijken van meldingen van bijwerkingen komen we soms meer op het spoor dan alleen bijwerkingen. Zo meldde een jonge vrouw een ernstige depressie en zelfmoordpoging na een dosisverhoging van methylfenidaat. De melder geeft aan dat ze de methylfenidaat heeft gekocht via medicijnen-kopen.net.

17-09-2021 | door Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb

Herexamen 2021 PW37

Wat is de number needed to treat (NNT) gedurende 1,5 jaar van dapagliflozine in het voorkómen van sterfte door cardiovasculaire oorzaken en verergering van hartfalen?

15-09-2021 | door Marloes Dankers, manager projecten en overheid Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Toename gebruik psychofarmaca jongeren in tweede lockdown

Tijdens de tweede lockdown, in de eerste maanden van 2021, zijn er meer psychofarmaca voorgeschreven aan jongeren, terwijl dit niet het geval was tijdens de eerste lockdown. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

07-09-2021 | door PW

Onderzoek naar veneuze trombose na Janssen-vaccin

De geneesmiddelenbewakingscommissie PRAC van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) doet nader onderzoek naar gevallen van veneuze trombose na de Janssen-vaccinatie tegen COVID-19. Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 33 meldingen hiervan ontvangen.

09-09-2021 | door PW

Positief advies voor nieuw monoklonaal antilichaam tafasitamab

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP staat positief tegenover het verlenen van een handelsvergunning voor gebruik van tafasitamab (Minjuvi) ter behandeling van volwassenen met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL). Het is in het bijzonder toepasbaar bij patiënten voor wie autologe stamceltransplantatie niet mogelijk is. Bij de start van de behandeling wordt het middel gecombineerd met lenalidomide; vervolgens wordt de behandeling voorgezet met tafasitamab als monotherapie.

17-09-2021 | door PW

Aantal jeugdige gebruikers antidepressiva 4% hoger

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 51.000 jongeren tussen de 6 en 24 jaar minstens een keer een antidepressivum. Hiermee ligt het aantal gebruikers 4% hoger dan in 2019. Deze toename is sterker dan in eerdere jaren en zit bij de jongvolwassenen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

17-09-2021 | door SFK

‘Bescherm werk apothekersassistenten, anders is zorg op maat niet meer mogelijk’

Met de actie WeSlikkenHetNietLanger luidt Optima Farma de noodklok over de positie van apothekersassistenten. De werkdruk neemt toe, de cao wordt niet vernieuwd, belangrijke taken worden uit de apotheek gehaald. Aan de vooravond van de Dag van de apothekersassistent licht voorzitter Trudy van Geffen de actie graag toe. “Wij hebben zo’n mooi beroep, dat mag niet verdwijnen.”

17-09-2021 | door Frans van den Houdt

Goed afwegen: nut en noodzaak van antibiotica voor jong kind

Associaties bestaan tussen antibioticagebruik op jonge leeftijd en het optreden van chronische aandoeningen zoals astma, eczeem, ADHD en autisme, blijkt uit verschillende studies. Een causaal verband kon echter niet worden aangetoond. Elise Slob onderzocht deze associaties met behulp van data van Nederlandse en Zweedse tweelingenregisters, die het mogelijk maken te corrigeren voor genetische en omgevingsfactoren.

17-09-2021 | door Elise Slob

‘Warme’ overdracht cruciaal in weekend

Een patiënt met hartfalen krijgt in het ziekenhuis empagliflozine, dat na ontslag op vrijdag niet op voorraad blijkt bij de openbare apotheek. Het hele weekend moet de patiënt het zonder dit middel doen.

17-09-2021 | door IVM

Perspectief op nieuwe behandeloptie bij agressief lymfoom

Patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom, waarbij het eiwit tetraspanin CD37 ontbreekt op het celoppervlak van de tumorcellen, hebben een slechtere prognose bij behandeling met de standaard immunochemotherapie. Voor deze groep patiënten is het blokkeren van interleukine-6-signalering mogelijk een aanvullende behandelingsoptie.

17-09-2021 | door Suraya Elfrink en Annemiek van Spriel

Gerichter advies voor veilig gebruik psychofarmaca voor zwangere

Op basis van nieuwe inzichten zijn de afgelopen twintig jaar de risicoclassificaties voor het gebruik van sommige psychofarmaca tijdens de zwangerschap gewijzigd. Vaak betrof het een veiliger profiel. Op basis van nieuwe studies én toegenomen praktijkervaring met psychofarmaca, kunnen apothekers met betere adviezen worden ondersteund.

17-09-2021 | door Rosanne Huisman, Michelle van der Ploeg, Sander Borgsteede, Robi Robiyanto en Eugène van Puijenbroek

Beter zicht op optimale duur aromataseremmer bij borstkanker

Bij postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-positieve borstkanker die vijf jaar zijn behandeld met adjuvante endocriene therapie, geeft verlenging met nog eens vijf jaar geen voordeel boven verlengen met twee jaar. Het leidt wel tot een grotere kans op een fractuur of een andere ernstige bijwerking.

17-09-2021 | door Linda de Graaf

Monoklonaal antilichaam beschermt tegen malaria

Bij volwassenen die niet eerder malaria hebben gehad en niet zijn gevaccineerd voorkomt toediening van een langwerkend monoklonaal antilichaam malaria na een gecontroleerde infectie.

17-09-2021 | door Linda de Graaf

Chatten met de apotheker

Via een live chat wil de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis de patiëntenzorg optimaliseren. Mede-initiatiefnemer Thijs Balk hoopt op veel farmaceutisch-inhoudelijke vragen. Patiënten kunnen foto’s meesturen van een recept of doosje.

17-09-2021 | door Frans van den Houdt

Online KNMP Najaarscongres: inschrijving vanaf nu mogelijk

De inschrijving voor het online KNMP Najaarscongres 2021 op dinsdag 12 oktober is geopend. Het congres wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Duurzame farmacie, samen doen. Schrijf u in vóór 1 oktober.

17-09-2021 | door KNMP

Vergezicht

Afgelopen weekend reed ik met mijn zoontje en een goede vriend en zijn zoons op de mountainbike een rondje Holterberg. Na een stevige klim kwamen we bovenop de Holterberg aan.

17-09-2021 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP

KNMP-publieksfolders blijvend in ontwikkeling

De KNMP-publieksfolders zijn in de apotheek een bekend verschijnsel. De kleurige folders bevorderen verantwoord geneesmiddelengebruik en ondersteunen de zorgverlening door de apotheker. “De folders zijn een voorbeeld van service aan de patiënt op het gebied van farmaceutische zorg en voorlichting. De KNMP zorgt ervoor dat de folders up-to-date zijn en inspelen op de laatste ontwikkelingen.”

17-09-2021 | door Jeanne van Berkel
Back to top