Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW37

PW37 - 15-09-2021 | door Marloes Dankers, manager projecten en overheid Instituut Verantwoord Medicijngebruik

SGLT-2-remmer dapagliflozine is recent geregistreerd voor hartfalen met verminderde linker ventrikel ejectiefractie. Wat is de number needed to treat (NNT) gedurende 1,5 jaar van dapagliflozine in het voorkómen van sterfte door cardiovasculaire oorzaken en verergering van hartfalen?

  1. 21
  2. 41
  3. 61
  4. 81

Toelichting

De effectiviteit van dapagliflozine bij hartfalen is onderzocht in de DAPA-HF-studie. Het primaire eindpunt van deze studie was een combinatie van sterfte door cardiovasculaire oorzaken en verergering van hartfalen (gedefinieerd als een ziekenhuisopname voor hartfalen of een poliklinische behandeling met intraveneuze diuretica).

Dit eindpunt kwam voor bij 16,3% van de patiënten met dapagliflozine en 21,2% van de patiënten met placebo. Het verschil was statistisch significant (HR=0,74, 95%-BI=0,65 tot 0,85). De NNT is daarmee 21 gedurende 18,2 maanden.

Bron: IVM Nieuwe geneesmiddelen (www.medicijngebruik.nl/nieuwe-geneesmiddelen)

Document acties

Back to top