Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW32en33

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Piraterij

Het woord medicijnkaping dook onlangs overal op in de media. Maar ik kwam ook pillenpiraterij tegen. De berichten gingen allemaal over de boete van een kleine € 20 miljoen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het Italiaanse Leadiant had opgelegd voor het rekenen van een veel te hoge prijs voor het geneesmiddel CDCA-Leadiant.

13-08-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Lastige vragen

Op het moment van schrijven hebben we net weer een piekje in de besmettingscijfers. De “we-gaan-weer-naar-de-disco-piek” en de “yes-gezellig-toch-nog-een-sportzomer-piek”! Ik heb het gevoel nog dagelijks beleid te moeten maken. Lastige keuzes die potentieel grote gevolgen kunnen hebben. Van de gedachte dat in de vakantietijd één, twee of meerdere assistenten (langdurig) thuis moeten blijven krijg ik slapeloze nachten.

13-08-2021 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier

Patiënt mist informatie beloop en belasting medicijnbijwerkingen

Ondanks toenemende patiëntparticipatie krijgen patiënten vaak niet de informatie over hun medicatie die ze wensen. Zo zijn ze vooral geïnteresseerd in het beloop en de belasting van bijwerkingen, maar die gegevens ontbreken in de bijsluiter. Dit blijkt uit onderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb.

10-08-2021 | door PW

Herexamen 2021 PW32/33

Wat doet u bij de volgende interactiemelding?

11-08-2021 | door Marianne le Comte, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Erasmus MC zet casirivimab en imdevimab in tegen COVID-19

Het Erasmus MC zet sinds kort de monoklonale antilichamen casirivimab en imdevimab in bij de behandeling van COVID-19-patiënten. Het betreft patiënten die zelf geen antistoffen hebben aangemaakt tegen het coronavirus.

03-08-2021 | door F.J.M van den Houdt (461233)

Baricitinib en tofacitinib verlagen mogelijk bloedglucose

De Januskinase-remmers (JAK-remmers) baricitinib en tofacitinib verlagen mogelijk de bloedglucosespiegel bij patiënten met diabetes mellitus (DM). Als gevolg hiervan moet soms de diabetesmedicatie worden bijgesteld.

03-08-2021 | door F.J.M van den Houdt (461233)

Uitbreiding indicatie ambrisentan bij kinderen vanaf 8 jaar

Ambrisentan (Volibris) heeft een positief advies ontvangen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van de indicatie. Het middel was reeds als 5 mg en 10 mg omhulde tablet op de markt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) WHO-klasse II of III bij volwassenen. Door de introductie van de 2,5 mg omhulde tablet is ambrisentan nu ook geïndiceerd bij de behandeling PAH WHO-klasse II of III voor kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar.

13-08-2021 | door PW

Hulpmiddelen ruim een derde minder verstrekt

Nederlandse apotheken verstrekten in de eerste helft van 2021 ongeveer 1,75 miljoen keer een product dat tot de categorie medische hulpmiddelen behoort. Dit is een afname van 34% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

13-08-2021 | door SFK

‘Wij gaan zelf apotheekbereidingen registreren en behouden voor patiënten’

Met de oprichting van een platform voor het registreren van commercieel niet- verkrijgbare geneesmiddelen willen Erasmus MC, Radboudumc, UMC Groningen en het Catharina Ziekenhuis het kapen van geneesmiddelen door commerciële partijen voorkomen. Initiatiefnemers Ralph van Wezel en Reinout Schellekens vonden de extreme prijsverhogingen onacceptabel en kwamen in actie.

13-08-2021 | door Edwin Bos

Farmabuddy loodst patiënt door oncologiebehandeling

Door intensievere samenwerking van de poliklinische apotheek met oncologen en verpleegkundigen kunnen medicatiegerelateerde problemen sneller worden opgespoord. Betere begeleiding van de patiënt is daarbij essentieel: meer dan de helft van de (hemato-)oncologiepatiënten begrijpt niet alle informatie rondom de cytostaticakuur. Dan kan de farmabuddy uitkomst bieden.

13-08-2021 | door Charlotte Sikking, Merel Wiegman en Edgard Weening

Duale GIP- en GLP1-agonist verbetert glykemische controle

Tirzepatide, een duale glucose-afhankelijk receptoragonist voor de incretines glucose- dependent-insulinotropic peptide (GIP) en glucagon-like peptide-1 (GLP-1), geeft een robuuste verbetering van de glykemische controle en het lichaamsgewicht zonder een toegenomen risico op ernstige hypoglykemie.

13-08-2021 | door Linda de Graaf

Intrathecale toediening succes bij hardnekkige oncologische pijn

In cleanrooms van (ziekenhuis)apotheken kunnen intrathecale bereidingen plaatsvinden voor ziconotide (Prialt), een middel voor specifieke oncologische pijnbehandeling. Deze wordt onder meer toegepast in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Diakonessenhuis in Utrecht/Zeist.

13-08-2021 | door Ad Soeterboek, Aukje Betlem, Joep Scholten en Piet de Witte

Bij behouden LVEF alleen symptomen behandelen

Volgens de herziene NHG-Standaard Hartfalen is het stappenplan met RAAS-remmers, bètablokkers en diuretica nog steeds de hoeksteen van de behandeling. De behandeling van hartfalen met verminderde ejectiefractie is in handen van de cardioloog. SGLT-2-remmers worden al voorzichtig genoemd bij diabeten.

13-08-2021 | door Arnoul van Mierlo

Humalog niet zomaar substitueren door Lyumjev

Als een apothekersassistent ziet dat niet het bestelde Humalog maar Lyumjev is geleverd door de groothandel vraagt ze de apotheker om advies. Die besluit Lyumjev niet af te leveren.

13-08-2021 | door VMI

Beter begrip tumormicromilieu optimaliseert kankerbehandeling

Een beter begrip van het tumormicromilieu resulteert in nieuwe en gepersonaliseerde antitumorbehandelingen. Bijvoorbeeld immunotherapie, waarbij nu ook nieuwe combinaties worden getest. En bestaande behandelingen kunnen worden ‘gerepurposed’ voor andere indicaties, zoals propranolol in angiosarcoom of PARP-remmers in sarcoom.

13-08-2021 | door Kimberley M. Heinhuis

Video’s met uitleg in het Papiaments

Op Curaçao ervaart Nitza Hooi dat je als apotheker met kleine dingen een wereld van verschil kan maken. Om de farmaceutische zorg op het eiland te helpen bevorderen, wil ze geneesmiddeluitgifte begeleiden met een uitlegvideo in het Papiaments of Spaans.

13-08-2021 | door Annemiek Veelenturf

Opnieuw subsidies beschikbaar voor Proeftuinen Therapietrouw

ZonMw stelt opnieuw subsidies beschikbaar aan apothekers voor projecten die zich richten op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 20 oktober 2021, 14.00 uur.

13-08-2021 | door KNMP

Regeling verstrekking zelftesten bij thuisisolatie

Apothekers kunnen zelftesten verstrekken aan mensen die in thuisisolatie zijn en nog niet volledig ingeënt kunnen zijn of op medisch advies (nog) niet zijn ingeënt. De verstrekking vindt plaats via een regeling ‘Zelftesten bij thuisisolatie’, die sinds 28 juli actief is.

13-08-2021 | door KNMP

Het consult

Op sociale media zie je vakantiegangers met een COVID-19-QR-code in een ver land. In mijn apotheek krijg ik vragen naar aanleiding van dezelfde media, over mogelijke bijwerkingen van vaccins.

13-08-2021 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

Nieuwe herregistratie-eisen van meer kaders voorzien

Een nieuw Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie is per 1 juli van kracht. Openbaar apotheker Emma van Roosmalen-de Feijter en ziekenhuisapotheker Henk Spijker waren bij de ontwikkeling ervan betrokken. Zij vertellen over de belangrijkste wijzigingen voor hun beroepsgroepen.

13-08-2021 | door Paul Poley
Back to top