Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW37

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Taal en pijn

Taal kan pijn veroorzaken, maar deze juist ook stillen. Miljoenen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven waardoor ze instructies van hun apotheker niet goed begrijpen.

11-09-2020 | door Frans van den Houdt

Vertrouwen

Ojee, daar was het nieuwsbericht een aantal weken geleden: “Paracetamol vervuild met kankerverwekkende stof”. De moed zonk mij even in de schoenen. Niet weer. Ik bereidde me voor op de massa mensen die de volgende dag met vragen aan de balie zouden staan. “Kan ik de medicatie veilig gebruiken? Wat houdt het precies in? Wat nu?” Vragen die ik met enige onzekerheid moest beantwoorden, want ook ik weet niet precies wat er in de tabletten zit die ik aflever. Analysecertificaten zullen er zeker zijn, maar die heb ik niet paraat van alle medicatie die te verkrijgen is.

11-09-2020 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Fisher Farma sluit deuren: 85 banen verloren

Farmaceutisch bedrijf Fisher Farma in Lelystad, onderdeel van Mosadex Groep, stopt zijn activiteiten, waardoor 85 medewerkers boventallig zijn verklaard. Volgens het bedrijf is parallelimport niet meer rendabel door de aanscherping van de Wet geneesmiddelprijzen (WGP).

02-09-2020 | door PW

Herexamen 2020 PW37

Hoeveel procent geneesmiddelresten kan een reguliere rioolwaterzuiveringsinstallatie zonder extra maatregelen verwijderen?

09-09-2020 | door Hanneke Zwikker (IVM)

Veel online contact met apotheek tijdens coronacrisis

Ruim de helft van de Nederlanders is tijdens de coronapandemie meer gebruik gaan maken van eHealth. Met name telefonisch en via online herhaalrecepten hadden respondenten contact met de apotheek. Dat blijkt uit een peiling in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

04-09-2020 | door PW

Haaruitval door gebruik dimethylfumaraat

Patiënten met multiple sclerose of psoriasis kunnen door het gebruik van dimethylfumaraat last krijgen van haaruitval. Dat blijkt uit meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.

02-09-2020 | door PW

Colchicine verlaagt kans op nieuwe hart- en vaatziekte

Het jicht-geneesmiddel colchicine verlaagt met 30% de kans op nieuwe hart- of vaatziekte bij patiënten die ooit een hartinfarct hebben gehad of last hebben van vernauwde kransslagaders. Dat blijkt uit onderzoek van cardiologen uit Nederland en Australië, mede gefinancierd door de Hartstichting en ZonMw.

02-09-2020 | door PW

Betere levensverwachting bij nierfalen door dapagliflozine

Dapagliflozine verlaagt het risico op nierdialyse, ziekenhuisopname door hartfalen en sterfte bij patiënten met chronische nierziekte met 44%. Dat blijkt uit onderzoek in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

03-09-2020 | door PW

Gebruik trabectedine bij ovarium-carcinoom ongewijzigd

Het Europees Geneesmiddel Agentschap (EMA) adviseert het gebruik van trabectedine (Yondelis) bij behandeling van ovariumcarcinoom niet te wijzigen. Dit concludeert zij na beoordeling van een onderzoek naar trabectedine als derdelijnsbehandeling bij patiënten met eierstokkanker. De studieresultaten worden opgenomen in de productinformatie van het geneesmiddel.

11-09-2020 | door PW

Gebruik anti-emetica neemt toe met leeftijd

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2019 aan 360.000 mensen minimaal één keer een anti-emeticum dat tot het basispakket behoort. Dat zijn vrijwel evenveel gebruikers als het jaar daarvoor. Het gebruik van domperidon door de jongsten is in 2019 bijna gehalveerd.n Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

11-09-2020 | door Arlette Dinsbach

‘Taalbarrière is drempel voor juiste niveau zorg’

Taalbarrières staan niet alleen goede zorg in de weg, maar kunnen ook de privacy en veiligheid van patiënten schaden, zegt Simone Goosen van de Johannes Wier Stichting (JWS), die zich inzet voor gezondheidszorg en mensenrechten. Als voorbeeld geeft ze een arbeids­migrant uit Oost-Europa met hiv die nieuwe medicatie nodig had en, omdat er geen andere mogelijkheid was, met haar werkgever als tolk naar de huisarts en apotheek ging. Maar ze wilde begrijpelijkerwijs niet dat die man op de hoogte was van haar aandoening. Door interveniëren van een onafhankelijke stichting heeft de vrouw uiteindelijk toch de juiste medicatie gekregen.

11-09-2020 | door Frans van den Houdt

Perinatale asfyxie treft in Nederland jaarlijks 150 tot 200 pasgeborenen

De optimale dosering van veel geneesmiddelen bij pasgeborenen is vaak onbekend, zeker als ze ernstig ziek zijn opgenomen in het ziekenhuis. Laurent Favié onderzocht in zijn promotieonderzoek de farmacokinetiek van morfine, fenobarbital, midazolam en lidocaïne bij baby’s met hypoxisch-ischemische encefalopathie en ontwikkelde doseeradviezen op basis van farmacokinetische modellen.

11-09-2020 | door Laurent Favié

Relugolix effectief als androgeendeprivatie bij prostaatkanker

Relugolix bereikt bij mannen met gevorderde prostaatkanker een snelle en constante suppressie van de testosteronspiegel, superieur aan de suppressie door leuproreline. Het risico op een belangrijke cardiovasculaire bijwerking was 54% lager.

11-09-2020 | door Linda de Graaf

Frauderende val-apotheker vindt doorhaling big-register te zwaar

Een voormalig BIG-geregistreerde apotheker en bestuurder van de apotheekketen Verenigde Apotheken Limburg (VAL), die eerder met speciaal ontwikkelde software het preferentiebeleid omzeilde, is in hoger beroep gegaan tegen de opgelegde schrapping uit het BIG-register. Het Centraal Tuchtcollege tilt echter zwaar aan de fraude en handhaaft de schrapping.

11-09-2020 | door Catelijne Bach en Jolijn Geven

Bijwerkingen remdesivir bij COVID-19: alertheid is geboden

De eerste studieresultaten van het gebruik van het breedspectrum antiviraal middel remdesivir bij COVID-19 zijn voorzichtig positief. In de periode waarin het beloop en de complicaties van de ziekte steeds duidelijker werden, is ook kennis opgedaan over bijwerkingen. Begin juni waren in Europa 93 meldingen bekend over het gebruik van remdesivir bij COVID-19, waarvan negen afkomstig uit Nederland.

11-09-2020 | door Rike van Eekeren, Jessica D. Workum, Michelle Haaksman, Linda V.D. Härmark, Wil J.A. Hilgersom en Agnes C. Kant

‘SAMEN STERK’-gevoel in Midden- en West-Brabant

Nu samenwerking tussen apothekers en apotheekgroepen onderling en samenwerking met zorg­groepen van huisartsen steeds meer wordt gestimuleerd, prijst de Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant (AMWB) zich gelukkig jaren geleden al belangrijke stappen in die richting te hebben gezet. Dat samenwerking loont, wordt zichtbaar in de resultaten van projecten als ‘De diabetes­dialoog’ en ‘Uw medicijngebruik onder de loep’.

11-09-2020 | door Karien van der Hoogt

Prijs voor creatief lesgeven

Ze verzint kennisquizen, prijsvragen en challenges om haar studenten zo aansprekend mogelijk bij de lesstof te betrekken. Het leverde Arianna Pranger de eretitel ‘beste docent’ op, waaraan ze onder meer een vaste plek in de fietsenstalling overhoudt.

11-09-2020 | door Annemiek Veelenturf

Bless you

“Gezondheid”; van kinds af aan zeggen we dat als iemand niest. Hoewel momenteel iedereen probeert zowel het hoesten als het niezen in te houden, zou je juist in deze tijd iedereen ‘gezondheid’ willen wensen. Gezondheid is een groot goed, niet alleen met een ronddwalend virus onder ons, maar eigenlijk altijd, gewoon, iedere dag.

11-09-2020 | door Maayke Fluitman, bestuurder KNMP

Minister herijkt maximum geneesmiddelenprijzen Wgp

Minister Tamara van Ark (VWS) herijkt per 1 oktober 2020 de maximumprijzen voor geneesmiddelen in de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Dat besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

11-09-2020 | door KNMP

VVD: betrek apothekers bij voorkomen van geneesmiddelentekorten

De VVD stelt voor om apothekers te betrekken bij het structureel voorkomen van dreigende geneesmiddelentekorten in toekomstige crisissituaties. Dat staat in het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerlid Hayke Veldman (VVD) in het verlengde van de coronacrisis.

11-09-2020 | door KNMP
Back to top