Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW 10

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Metamorfose

Een nieuwe lente, een nieuw geluid; de beginregels van het befaamde gedicht van Herman Gorter zijn te mooi om te negeren bij deze aankondiging van de metamorfose van het PW, bij het begin van de lente, ook al zal ons geluid niet of nauwelijks veranderen. De grote vernieuwing betreft het uiterlijk van het weekblad. Nieuw ontwerp, nieuwe cover, nieuwe lettertypen en nieuw papier, waarop foto’s en andere illustraties nog beter tot hun recht komen.

06-03-2020 | door Frans van den Houdt

Regime

Onlangs keek ik de miniserie Chernobyl. De serie vertelt het verhaal achter de explosie, en beschrijft de verkeerde keuzes die zowel vóór als ná de explosie zijn gemaakt. Aan het einde overheerst bij de kijker verontwaardiging. Diverse malen werden door medewerkers en wetenschappers de gevaren van de keuzes benoemd bij leidinggevenden. Deze luisterden hier niet naar, uit angst voor het regime. Gevolg: hogere aantallen doden en gewonden dan nodig.

06-03-2020 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Chronische patiënt ontvangt vaker informele zorg

Meer patiënten met een chronische ziekte ontvangen informele zorg en ondersteuning van naasten: van 18% in 2005 naar 31% in 2018. In de meeste gevallen geeft de partner deze zorg (65%). Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

25-02-2020 | door PW

Patiënt OLVG krijgt coach bij gesprek arts

Om te zorgen dat patiënten beter voorbereid zijn voor een gesprek met een arts en een weloverwogen besluit kunnen nemen over het vervolg van hun behandeling, biedt OLVG sinds kort een medisch coach aan. Deze coach is een ouderejaars geneeskundestudent (coassistent) die een training krijgt in gespreksvoering en medische coaching.

02-03-2020 | door PW

Overgevoeligheid voor zonlicht door lamotrigine

Bij gebruik van lamotrigine kan overgevoeligheid optreden voor zonlicht. Dat blijkt uit drie meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.

25-02-2020 | door PW

Herexamen 2020 PW 10

Wat is de belangrijkste wijziging in de herziene Global Initiative for Asthma (GINA)-guideline 2019?

04-03-2020 | door Martijn Manson, SIG Long

Emicizumab alleen in basispakket als prijs daalt

Het Zorginstituut Nederland adviseert om behandeling met emicizumab (Hemlibra) bij ernstige hemofilie alleen in het basispakket op te nemen na prijsdaling. Emicizumab was in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen geplaatst. Van het dure middel zouden de behandelkosten maximaal gelijk moeten zijn aan die van de bestaande therapie bij patiënten met bloedingen en ernstige hemofilie.

03-03-2020 | door PW

DHPC-nieuws CBG voortaan met medicijnfoto

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft zijn beleid voor de Direct Healthcare Professional Communications (DHPC’s) aangepast.

03-03-2020 | door PW

Astma-COPD-medicatie: kosten ook in 2019 gedaald

Openbare apotheken verstrekten in 2019 aan 1,55 miljoen mensen medicatie bij astma-COPD. Dat zijn er vrijwel evenveel als in 2018. De daarmee gepaard gaande kosten daalden vorig jaar met ruim € 9 miljoen en kwamen uit op € 275 miljoen. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

06-03-2020 | door SFK

‘Sommige dagen heb ik geen zin en weiger patient te zijn’

Door een zware longaanval kwam de carrière van apotheker en onderzoeker Anne Leendertse vijf jaar terug abrupt tot stilstand. Haar longen reageren sindsdien hysterisch op prikkels en ze heeft nauwelijks energie. Ook moet ze keihard werken om de juiste zorg te krijgen. “Artsen praten niet met elkaar en vragen niet wat ík wil.”

06-03-2020 | door Edwin Bos

Behandel óók comorbiditeit naast luchtwegklachten

Er moet meer aandacht komen voor COPD-gerelateerde aandoeningen of ziekten die astmaklachten in stand houden, vindt kaderhuisarts astma en COPD Erik Bischoff. “Als je ook inzet op gewichtsreductie of behandeling van angst- en stemmingsproblemen leidt dat tot minder klachten van COPD. Bovendien moeten we meer kijken naar wat de patiënt wil en hoe die met zijn ziekte omgaat.”

06-03-2020 | door Cindy Reinders

‘Patiënt voelt zich vaak meteen alweer ietsje beter dankzij zorg op maat’

“Met het online zorgprogramma SARA worden patiënten met astma en COPD intensiever en beter begeleid, wat bevorderlijk is voor de therapietrouw, ervaart apotheker Angélique van der Geest. Met alleen uitleg in de apotheek over het gebruik van de inhalator redden veel patiënten het niet. “Bij 70% is ruimte voor verbetering.”

06-03-2020 | door Frans van den Houdt

KNMP voorjaarscongres: Longen

10 MAART 2020 BEATRIX THEATER UTRECHT PROGRAMMA

06-03-2020 | door KNMP

Goed volgen nieuwe COPD-richtlijn maakt kostenbesparing mogelijk

De implementatie van de nieuwe internationale behandelrichtlijn voor COPD (GOLD) kan naast een vermindering van exacerbaties en longontstekingen ook een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. “Ook is winst te behalen door actief inhalatiecorticosteroïden af te bouwen bij de grote groep gebruikers zonder indicatie. En door voorschrijvers beter op te leiden.”

06-03-2020 | door Simon van der Pol, Tanja Fens, Janwillem W.H. Kocks, Maarten J. Postma en Job F.M. van Boven

Asthma-cigaret, melkdieet, Lobeline en lastechniek

Lobeline en efredine-cigaretten hebben de tand des tijds niet doorstaan in de behandeling van longziekten. Zuivere lucht wel. Het duurde tot de eeuwwisseling voordat zuurstofcilinders en vloeibare zuurstof als geneesmiddel werden erkend.

06-03-2020 | door Kees Baggerman

Slimme inhalator: hoge verwachtingen, maar ook adders onder het gras

Hoe handig zou het zijn als een app elk pufje registreert? Dan hebben longpatiënt en arts een beter beeld van de therapietrouw. Handig misschien, maar nog geen praktijk. En patiënten zijn niet automatisch enthousiast. “Niet iedereen is blij met een gevoel van ‘Big Brother is watching you’.”

06-03-2020 | door Margit Kranenburg

Duidelijk tijdsbeloop voor conjunctivitis bij gebruik Dupilumab

Patiënten met ernstig astma kunnen baat hebben bij het gebruik van pulmonale monoklonale antilichamen. Bekende bijwerkingen zijn infecties, auto-immuniteit en injectieplaatsreacties. Om inzicht te krijgen in het veiligheidsprofiel volgt hier een overzicht van de meest gemelde bijwerkingen van omalizumab, benralizumab, mepolizumab, reslizumab en dupilumab.

06-03-2020 | door Annerose van der Mijle, Bianca Lokhorst, Jeltje Boer en Leàn Rolfes

Vaccinatie beschermt kinderen tegen meningokokken b

Opname van een multicomponent-vaccin tegen meningokokken B in het Britse vaccinatieprogramma beschermt tegen meningokokken B-ziekte. De bescherming na drie vaccinaties houdt ten minste twee jaar aan.

06-03-2020 | door Linda de Graaf

Oseltamivir vermindert ziekteduur bij influenza

Behandeling met oseltamivir van patiënten met influenza-achtige symptomen in de eerste lijn versnelt het herstel met gemiddeld een dag.

06-03-2020 | door PW

Discrepantie tussen indicatie en aflevering van aerosolen

Met enige regelmaat krijgen kinderen fluticason van het merk Vincion mee van hun apotheek, terwijl deze firma geen licentie heeft om dit middel uit te geven aan kinderen jonger dan 18 jaar. De SIG Long krijgt vragen over deze discrepantie tussen indicatie en aflevering. “Gezien het ontbreken van adequate systeemondersteuning is niet te garanderen dat apotheekhoudenden geen afleverfout maken.”

06-03-2020 | door Job van Boven en Johan Kooistra

E-learnings in het Afghaans

Een kwalitatief goed geneesmiddel bereiden in plaats van zo snel mogelijk een patiënt kunnen helpen. Met earnings voor Afghaanse apothekers wil Yasamin Latify de farmaceutische zorg in Afghanistan naar een hoger niveau tillen.

06-03-2020 | door Linda de Graaf

Onderzoek voor de apotheker in de praktijk in één overzicht

Welk relevant promotieonderzoek voor de apotheekpraktijk is recent verschenen? Dat is nu te zien in een overzicht op KNMP.nl.

06-03-2020 | door KNMP

KNMP-bestuur wijzigt van samenstelling per 25 maart

Het KNMP-bestuur krijgt vanaf 25 maart 2020 een nieuwe samenstelling, zoals besloten in de Algemene Vergadering (AV) van 11 december 2019. Dit is in lijn met de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP.

06-03-2020 | door KNMP

Uniformularia

Als paddenstoelen schieten ze uit de grond: commissies om regionaal een longformularium af te spreken. En terecht. Kaderartsen, longartsen en apothekers kunnen samen het verschil maken voor de patiënt door uit het scala aan inhalatoren keuzes te maken.

06-03-2020 | door Rogier Larik, bestuurslid WSO

Digitale expo over komst van de computer in de apotheek

Het virtuele Nationaal Farmaceutisch Museum heeft een nieuwe tentoonstelling: automatisering in de apotheek. Apothekers Peter Wittop Koning en Marga van Weelden spreken over de komst van de computer. De expositie laat de ontwikkeling van handmatige medicatiebewaking naar introductie van het apotheekinformatiesysteem (AIS) zien, ondersteund door beeldmateriaal uit de afgelopen decennia.

06-03-2020 | door KNMP
Back to top