Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW 10

PW 10 - 04-03-2020 | door Martijn Manson, SIG Long

Wat is de belangrijkste wijziging in de aanbevelingen van de herziene Global Initiative for Asthma (GINA)-guideline 2019 ten opzichte van de bestaande NHG-Standaard Astma?

  1. Behandeling met kortwerkende β2-agonisten dient altijd plaats te vinden in de aanwezigheid van een inhalatiecorticosteroïd.
  2. Een astma-aanval mag ook behandeld worden met de combinatie van formoterol en een inhalatiecorticosteroïd.
  3. Kortwerkende β2-agonisten zijn niet langer geïndiceerd voor de behandeling van astma.
  4. Patiënten met mild astma (stap 2) dienen bij voorkeur behandeld te worden met de combinatie formoterol/inhalatiecorticosteroïd.

Toelichting

Het juiste antwoord is: behandeling met kortwerkende β2-agonisten dient altijd plaats te vinden in de aanwezigheid van een inhalatiecorticosteroïd.

GINA heeft in 2019 de aanbeveling gedaan om patiënten met astma (>12 jaar) niet meer te behandelen met alleen maar monotherapie met kortwerkende β2-agonisten. Deze aanbeveling [1] is grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van de recente klinische studies, waarin zo nodig formoterol/budesonide werd vergeleken met zo nodig SABA (terbutaline) en/of dagelijks inhalatiecorticosteroïd (budesonide). Uit deze studies [2,3] bleek zo nodig gebruik van formoterol/budesonide, in dezelfde mate als dagelijks budesonide, het risico op exacerbaties ten opzichte van SABA-monotherapie te halveren. Deze verlaging van het risico op exacerbaties werd bewerkstelligd met 25% van de totale dosering inhalatiecorticosteroïden (ICS), met de kanttekening dat de astmacontrole na dagelijks ICS-gebruik wel beter was dan zo nodig formoterol/budesonide-gebruik.

Volgens de bestaande NHG-richtlijn (2013) kan formoterol/ICS door patiënten, die deze combinatie reeds dagelijks gebruiken, ook als alternatieve rescue-medicatie in plaats van salbutamol worden gebruikt. Antwoord b is dus geen wijziging van het bestaande beleid. Kortwerkende β2-agonisten zouden nog steeds ingezet kunnen worden, alleen dient dit volgens deze aanbeveling altijd plaats te vinden in combinatie met een ICS (antwoord c is niet juist).

Voor patiënten met mild astma (stap 2) is de dagelijkse behandeling met ICS nog steeds een goede keuze. De nieuwe aanbevelingen van GINA geven tegelijkertijd ook de mogelijkheid om patiënten met mild astma te behandelen met alleen zo nodig gebruik van de combinatie formoterol/ICS. Deze aanbeveling is mogelijk van waarde bij patiënten met slechte therapietrouw, zodat zij op momenten van slechte astmacontrole naast symptoomverlichting ook medicatie toegediend krijgen om de oorzaak van de astma-aanvallen aan te pakken.

Literatuur:

  1. Reddel HK, FitzGerald JM, Bateman ED, et al. GINA 2019: a fundamental change in asthma management: Treatment of asthma with short-acting bronchodilators alone is no longer recommended for adults and adolescents. Eur Respir J 2019;53.
  2. Bateman ED, Reddel HK, O’Byrne PM, et al. As-Needed Budesonide-Formoterol versus Maintenance Budesonide in Mild Asthma. N Engl J Med 2018;378:1877-87.
  3. O’Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, et al. Inhaled Combined Budesonide-Formoterol as Needed in Mild Asthma. N Engl J Med 2018;378:1865-76.

Document acties

Back to top