Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie
PW09

PW09

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Neveneffecten

Zorgverleners zijn al zo terughoudend met het toepassen van innovaties en het helpt dan niet als het Pharmaceutisch Weekblad een artikel publiceert waarin de risico’s van kunstmatige intelligentie worden benadrukt (PW 6), zonder een tegengeluid over de kansen die KI biedt in een wereld waarin de zorgvraag toeneemt en personeelstekorten aan de orde van de dag zijn, schreef een lezer onlangs. Hij was bang dat uitspraken van universitair docent Pim Haselager als argument gebruikt worden door sceptische apothekers om verre te blijven van kunstmatige intelligentie.

28-02-2020 | door Frans van den Houdt

Liefde voor het IM

Het Informatorium Medicamentorum bestaat vijftig jaar, hoera! Dit dikke naslagwerk is niet meer weg te denken uit de apotheek. Wij gebruiken de papieren versie van het boek nog dagelijks, om een monitor te verhogen of om de projectie van de presentatie tijdens het FTO hoger op de muur te krijgen ...

28-02-2020 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier

Een jaar FMD: één vervalsing ontdekt

Sinds de invoering van de Falsified Medicines Directive (FMD), vorige week een jaar geleden, is in Nederland één keer een vervalst geneesmiddel aangetroffen. Dat meldt de Nederlandse Medicijn Verificatie Organisatie (NMVO).

20-02-2020 | door PW

Drie kwart bereid mee te betalen voor ander

72% van de Nederlanders is bereid mee te betalen aan zorgbehandelingen waar ze zelf geen gebruik van maken, maar anderen wel. 64% verwacht dat anderen bereid zijn te betalen voor deze behandelingen.

24-02-2020 | door PW

Vraag naar zorg huisartsenposten blijft groeien

16,6% van de Nederlanders maakte in 2018 ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost. Het aantal bezoeken aan huisartsenposten blijft licht toenemen, blijkt uit jaarcijfers van het Nivel.

19-02-2020 | door PW

Verhoogd risico op bloedstolsels en infecties bij tofacitinib

Patiënten die tofacitinib (Xeljanz) gebruiken, hebben een groter risico op veneuze trombo-embolie. Dit blijkt uit een veiligheidsonderzoek bij patiënten met reumatoïde artritis, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

21-02-2020 | door PW

Lareb: 181 meldingen bijwerkingen melatonine

Door het gebruik van melatonine zijn 181 klachten over bijwerkingen gemeld bij het Bijwerkingencentrum Lareb. De bijwerkingen komen voor bij het geregistreerd geneesmiddel, apotheekbereidingen en bij het warenproduct.

21-02-2020 | door PW

Herexamen 2020 PW09

Wat voor informatie kun je niet vinden in een SmPC?

26-02-2020 | door Bianca Soree, Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)

Prijs voretigeen neparvovec moet fors lager

De gentherapie voretigeen neparvovec (Luxturna) voor de behandeling van visusverlies door erfelijke retinale dystrofie moet alleen tot het basispakket worden toegelaten als de vraagprijs fors wordt gereduceerd.

27-02-2020 | door PW

Restricties aan gebruik cyproteron

De veiligheidscommissie van het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA, de PRAC, raadt restricties aan in het gebruik van cyproteron.

26-02-2020 | door PW

Gemiddelde preferentiegraad van apotheken bedraagt 84%

Verzekeraars maken in veel gevallen afspraken met apothekers over het te behalen percentage preferent afgeleverde geneesmiddelen. Dit percentage kan (mede)bepalend zijn voor de hoogte van de tarieven die apothekers ontvangen voor de door hen geleverde farmaceutische zorg. De SFK heeft gekeken welke percentages apotheken in de praktijk in 2019 bereikten. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

28-02-2020 | door SFK

Input vanuit het veld essentieel voor up-to-date houden IM

Het “naslagwerk des apothekers” maakte in vijf decennia vele veranderingen door. Mede dankzij input vanuit het veld. Zo zette ziekenhuisapotheker Eric van Roon zich jarenlang in voor het opschonen en objectiveren van interacties. “Zorgverleners moeten we niet belasten met niet-relevante interacties.”

28-02-2020 | door Cindy Reinders

Hypothermie beïnvloedt klaring van antibiotica

Toepassing van gecontroleerde hypothermie leidt bij neonaten met hypoxisch-ischemische encefalopathie tot een reductie in mortaliteit en ernstige, blijvende neurologische schade. Uit de PharmaCool Studie blijkt dat hypothermie invloed heeft op de klaring van amoxicilline, benzylpenicilline en gentamicine.

28-02-2020 | door Y.A. Bijleveld, T.R. de Haan, A.H. van Kaam en R.A.A. Mathôt

Psoriasispatiënt moet beter worden betrokken bij therapie

De therapietrouw van psoriasispatiënten is laag. Om dit te verbeteren moeten behandelaars de therapie beter afstemmen op de individuele patiënt. Dit blijkt uit een kwalitatief onderzoek in Apotheek Orion in Amersfoort. “Shared medical decision making moet centraal staan in de behandeling van psoriasis, dat komt de therapietrouw en kwaliteit van leven van de patiënt ten goede.”

28-02-2020 | door Jonne Uiterwijk

Anastrozol voorkomt borstkanker bij vrouwen met hoog risico

Primaire preventie met anastrozol leidt tot een reductie van borstkanker, ook na de behandelings-periode van vijf jaar, zonder bewijs voor nieuwe langetermijnbijwerkingen. De overall-sterfte en de sterfte door borstkanker nemen niet af.

28-02-2020 | door Linda de Graaf

Varenicline vermindert de consumptie van alcohol bij alcoholisme

Behandeling met varenicline vermindert de alcoholconsumptie bij patiënten met alcoholisme. Er is geen signifikant bewijs voor een afname van het aantal zware drinkdagen.

28-02-2020 | door PW

Lichaamseigen galzouten zijn effectief tegen obesitas

Het vinden van een effectieve behandeling voor overgewicht of obesitas is een van de grootste uitdagingen in de hedendaagse gezondheidszorg. Onderzoek naar nieuwe behandelstrategieën is daarom noodzakelijk. Het inzetten van lichaamseigen galzouten door galzouttransport in de lever te remmen, lijkt een nieuw mechanisme dat in ieder geval tot gewichtsverlies leidt in dikke muizen, blijkt uit promotieonderzoek van Joanne Donkers.

28-02-2020 | door Joanne Donkers

Medicatiebewaking verbeteren

Laurien Rook voelt zich als programmamanager MFB’s een spin in het web die ideeën van verschillende partijen bij elkaar brengt. “Ik wil het werk van apothekers makkelijker maken, door de medicatiebewaking te verbeteren.”

28-02-2020 | door Cindy Reinders

Diverse richtlijnen over pijn verschenen

In de herziene multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker ligt de nadruk op de multidisciplinaire benadering van pijn. Daarnaast verschijnt ook een nieuwe evidence-based richtlijn Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen.

28-02-2020 | door KNMP

Vallen

Valpreventie leeft onder apothekers. De KNMP-regiobijeenkomsten van de afgelopen weken werden goed bezocht. We kregen tips om in de apotheek ouderen te helpen bij het voorkomen van vallen. Maar we moeten niet alleen zorgen dat ouderen niet vallen, we moeten ook élkaar niet laten vallen.

28-02-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Kwaliteitsindicatoren 2019: indicatorgids beschikbaar

De indicatorgids openbare apotheken over 2019 is nu te downloaden. De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren start op 1 april 2020. Op deze dag ontvangen openbaar apothekers de inlogcode om de enquête in te vullen. De uitvraag loopt tot 11 mei 2020.

28-02-2020 | door KNMP

‘Meer onderzoek vanuit openbare farmacie is heel positief’

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheek-praktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een financiële bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Dit heeft inmiddels tot een mooie verzameling onderzoeken geleid. “Interessant voor apothekers die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen, willen experimenteren met nieuwe werkvormen of zelf praktijkonderzoek willen gaan doen.”

28-02-2020 | door Karen Bos
Back to top