Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW16

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Uitgelezen

Soms vallen internationale onderzoeksresultaten en ervaringen uit de Nederlandse praktijk perfect samen. Zoals deze week. Met als rode draad: de openbaar apotheker die een cruciale rol vervult binnen de patiëntenzorg.

19-04-2019 | door Frans van den Houdt

One size fits nobody

Voor één van mijn onderzoeken sprak ik met verschillende patiënten, kort nadat ze gestart waren met inhalatiecorticosteroïden. Ik belde hen twee tot drie weken na de eerste uitgifte om te vragen naar de ervaringen in de eerste weken, bijvoorbeeld of het lukt om de medicatie dagelijks in te nemen, hoe de patiënt dit heeft ingepast in het dagelijks leven, welke bijwerkingen men eventueel ervaart en waar nog vragen of onduidelijkheden spelen.

19-04-2019 | door Esther Kuipers, apotheker

Aantal patiënten bepalend voor apotheekbereiding

Apotheekbereidingen voor enkele tot circa 50 unieke patiënten per maand bij langdurig gebruik en tot circa 150 unieke patiënten per maand bij kortdurend gebruik zijn toegestaan. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg aan de Tweede Kamer. Apothekers reageren enthousiast op deze nieuwe norm voor bereiden.

10-04-2019 | door Edwin Bos

Streefwaarden aangepast in CVRM-richtlijn

Meer aandacht voor het beleid bij ouderen en andere – sterker gedifferentieerde – streefwaarden voor cholesterol en bloeddruk. Dat zijn belangrijke wijzigingen in de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) die begin april is verschenen.

11-04-2019 | door PW

50% meer bijwerkingen gemeld bij vrouwen

Over vrouwen worden ongeveer 50% meer bijwerkingen gemeld dan over mannen. Vrouwen gebruiken meer geneesmiddelen dan mannen, maar ook wanneer daar rekening mee wordt gehouden, bestaan er verschillen. Dat meldt Bijwerkingencentrum Lareb.

08-04-2019 | door PW

Herexamen 2019 PW 16

Welke uitspraak over ampulbereiding is juist?

18-04-2019 | door Dinemarie Kweekel, ziekenhuis­apotheker

Uitbreiding indicatie voor pomalidomide

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over uitbreiding van de bestaande indicatie voor pomalidomide (Imnovid). In combinatie met bortezomib en dexamethason is dit oncolyticum bestemd voor de behandeling van volwassenen met multipel myeloom – ziekte van Kahler – die minimaal één eerdere behandeling met lenalidomide kregen.

18-04-2019 | door PW

Fluorchinolonen: schade aan spieren en zenuwstelsel

Bij het gebruik van fluorchinolonen bestaat een verhoogd risico op langdurige en mogelijk irreversibele schade aan spieren en het zenuwstelstel. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners bij patiënten met een verhoogd risico op deze zeldzame bijwerkingen andere behandelopties te bekijken.

11-04-2019 | door PW

Verdere toename aantal apotheekmedewerkers

In totaal waren begin 2018 volgens opgave van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) 24.750 apothekersassistenten en andere ondersteunende medewerkers in dienst van openbare apotheken. Dat waren er 714 meer dan het jaar daarvoor (+3,0%). Door een gemiddeld iets langere werkweek groeide het gemiddeld aantal fte’s per apotheek met 3,6%. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

19-04-2019 | door SFK

Oproep: waarschuw patiënt voor zomaar stoppen met denosumab

Osteoporosepatiënten die denosumab gebruiken lopen het risico op een snelle terugval in botdichtheid en wervelinzakkingen als zij zonder overleg met huisarts of specialist stoppen met het middel. De Osteoporose Vereniging roept apothekers op patiënten te waarschuwen en te begeleiden. “Dit is voor ons de meest directe mogelijkheid om patiënten te informeren.”

19-04-2019 | door Frans van den Houdt

Hulp bij zelfdoding verloopt meestal zonder complicaties

Voor veel apothekers, artsen en patiënten is hulp bij zelfdoding weinig bekend en wegens vermeende complicaties onbemind. Een analyse van 278 casussen die in 2017 zijn gemeld bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie toont echter dat slechts in 1% van de gevallen complicaties optreden.

19-04-2019 | door Michiel Marlet

Patiënt in een psychose na omkeren afbouw paroxetine

Door een fout van apotheekmedewerkers bij de verwerking van een medicatierol met paroxetine belandde een patiënt binnen een week in een psychose. Omdat de apotheker ‘first offender’ is en excuses heeft aangeboden komt hij er vanaf met slechts een waarschuwing.

19-04-2019 | door Catelijne Bach

‘Apothekers kunnen proactiever naar ontlasting patiënt vragen’

Obstipatie door opioïden is één van de meest voorkomende oorzaken van potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames ten gevolge van medicatie. Het advies om daarom laxantia bij opioïden te gebruiken, wordt niet door iedereen opgevolgd. Volgens het onderzoek ‘Constipatie bij Opioïden, een Patiënten Evaluatie’ (C.O.P.E.) beschikte één op de vier startende opioïdgebruikers niet over een laxans.

19-04-2019 | door Frans de Bruin, Marcel Bouvy en Martina Teichert

Meerdere effectieve opties bij gegeneraliseerde angst

Duloxetine, pregabaline, venlafaxine en escitalopram zijn effectief bij de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis en worden goed verdragen. Quetiapine is ook effectief, maar wordt minder goed verdragen.

19-04-2019 | door Linda de Graaf

Hoge therapieontrouw oudere gebruikers antidepressiva

De therapieontrouw voor antidepressiva bij oudere patiënten met een depressie in de eerste lijn is hoog. De therapie-trouw neemt toe naarmate patiënten méér geneesmiddelen gebruiken.

18-04-2019 | door PW

‘Stel voorkeur paroxetine op een FTO aan de kaak’

Paroxetine is de meest voorgeschreven SSRI in de eerste lijn. Gezien de nadelen die aan het gebruik zitten, zoals forse onttrekkingsverschijnselen, zouden apothekers op een FTO hun voorkeur moeten uitspreken voor andere SSRI’s zoals sertraline en escitalopram, betoogt Chiel Ebbelaar. Deze twee middelen hebben al de voorkeur in de tweede lijn. Ter illustratie een casus uit zijn praktijk.

19-04-2019 | door Chiel Ebbelaar

Apotheker in krijgsdienst

Wat hem trekt in het leger? Avontuur, broederschap en vrijheid. Als kapitein-apotheker maakt hij tijdens missies onderdeel uit van een klein ziekenhuisje, waar de lijntjes kort zijn en de omgang gemakkelijk. “Het is gewoon een heel stoer beroep.”

19-04-2019 | door Annemiek Veelenturf

Uitslag KNMP-ledenpoll: patiënt niet in de kou laten staan

Nog geen 40 procent van de apothekers is bereid tot een tijdelijke sluiting van de apotheek op 1 mei. Dit blijkt uit een poll van de KNMP onder de leden over een mogelijke actie in de apotheek. Aanvullend stelden apothekers dat ze de patiënt niet in de kou willen laten staan.

19-04-2019 | door KNMP

Prioriteit voor medicatieproces bij digitale gegevensuitwisseling

Het medicatieoverzicht en het digitale receptenverkeer zijn opgenomen in de concept Roadmap van met prioriteit te digitaliseren gegevens­uitwisselingen. Dat schrijft minister Bruins (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook medicatie verstrekken en toedienen zijn genoemd als nog te preciseren gegevensuitwisselingen voor de concept Roadmap.

19-04-2019 | door KNMP

Poll

Heel veel leden hebben de eerste twee KNMP-ledenpolls ingevuld. De uitkomsten zijn voor ons als bestuur zeer waardevol. Bevindingen delen we vervolgens via de nieuwsbrief en op deze pagina, zodat u ook kunt zien wat de mening van uw collega’s is.

19-04-2019 | door Gerben Klein Nulent, voorzitter KNMP

Wisseling van de wacht binnen drie districten

De KNMP streeft ernaar om de lijntjes met haar leden zo kort mogelijk te houden. Dit gebeurt onder meer via een structuur van districten. Elk district heeft haar eigen klankbordgroep, een districtsafgevaardigde en een districtsadviseur. Begin 2019 hebben de districtsafgevaardigden van Zuidwest II, Noordwest II en Oost plaatsgemaakt voor drie opvolgers.

19-04-2019 | door Geert Westerhuis
Back to top