Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW36

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Perverse prikkels

De aantallen zijn duizelingwekkend: in Europa lijden tenminste dertig miljoen mensen aan een van de ruim zesduizend zeldzame ziekten. Een aandoening geldt in Europa als zeldzaam als deze niet meer dan vijf op de tienduizend mensen treft.

06-09-2019 | door Frans van den Houdt

Ons kent ons

De trend in de zorg is schaalvergroting. Dat zou de kosten drukken. Echter, als je een band met de patiënt opbouwt, kan de zorg beter en vaak tegen veel lagere kosten.

06-09-2019 | door Jaap Dik, apotheker

Herexamen 2019 PW 36

Welk advies geeft u over startmoment van Sacubitril/valsartan?

05-09-2019 | door Anke Lambooij, IVM

Risico op psychose bij het illegale medicijn Tabex

Gebruik van het illegale geneesmiddel Tabex, tegen ontwenningsverschijnselen bij stoppen met roken, kan leiden tot een psychose. Dat blijkt uit drie meldingen die het Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.

29-08-2019 | door PW

LUMC: meer doden door toenemend gebruik opioïden

Het gebruik van opioïden is in Nederland tussen 2013 en 2017 flink gestegen. Ook was er een toename van het aantal ziekenhuisopnames en doden als gevolg van een overdosis. Een gevaarlijke ontwikkeling, stellen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

29-08-2019 | door PW

Bruins dreigt met 'naming and shaming' farmabedrijven

Minister Bruins van Medische Zorg dreigt de namen bekend te maken van farmaceutische bedrijven die om onduidelijke redenen de prijzen van hun medicijnen extreem verhogen. Dat schrijft hij vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant.

27-08-2019 | door PW

Serie uitbreidingen geneesmiddelindicaties

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een aantal uitbreidingen van geneesmiddelindicaties goedgekeurd.

05-09-2019 | door PW

Aanvraag herbeoordeling middel sikkelcelziekte

De fabrikant van Xyndari – een orale vorm van glutamine – heeft een herbeoordeling aangevraagd van het negatieve advies voor hun middel.

04-09-2019 | door PW

Weesgeneesmiddelenbeleid in Europa werpt vruchten af

Openbare apotheken verstrekten in 2018 bijna 40.000 maal een weesgeneesmiddel dat werd vergoed uit het basispakket. Dat is ruim 13% meer dan in 2017. De daarmee gepaard gaande uitgaven bedroegen in 2018 € 106 miljoen. Het gebruik van weesgeneesmiddelen laat een stijgende lijn zien, mede ten gevolge van Europese stimuleringsmaatregelen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

06-09-2019 | door SFK

Weesgeneesmiddelenstatus levert fabrikant incentives op

Voor veel zeldzame aandoeningen is nog altijd geen therapie beschikbaar, maar het aantal aanvragen voor de weesgeneesmiddelenstatus stijgt de laatste jaren wel aanzienlijk. Het Committee for Orphan Medicinal Products spant zich in om de behoefte aan meer middelen voor meer verschillende zeldzame ziekten onder de aandacht van fabrikanten te brengen. “De boodschap is: richt je ook eens op andere ziekten en echt innovatieve middelen.”

06-09-2019 | door Frans van den Houdt

Arrangement bevordert gepast gebruik weesgeneesmiddelen

Een jaarlijkse monitor, rondetafelgesprekken en speciale arrangementen: Zorginstituut Nederland heeft allerlei methoden opgezet om de vergoeding van weesgeneesmiddelen zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Apotheker Lonneke Timmers buigt zich hierover. “Ze hebben zo hun eigen problematiek met weinig bewijslast, kleine patiëntaantallen en vragen over (kosten)effectiviteit en prijs.”

06-09-2019 | door Maarke Roelofs

Methylfenidaat geeft jonge patiënt geen verhoogd risico op psychose

Een cohortstudie levert geen bewijs dat starten met methylfenidaat bij adolescenten en jongvolwassenen leidt tot een toename van het risico op een psychose, ook niet bij personen met een voorgeschiedenis van psychose.

06-09-2019 | door PW

Duale plaatjesremming even effectief bij verkorte periode

Duale plaatjesremming (DAPT) na een percutane coronaire interventie (PCI) gedurende meer dan 12 maanden leidt tot meer grote bloedingen en niet-cardiale sterfte in vergelijking met maximaal 6 maanden DAPT. Voor patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) is kortdurende DAPT even effectief en veilig als DAPT gedurende 12 maanden.

06-09-2019 | door Linda de Graaf

‘Bescherm in academie ontwikkeld weesgeneesmiddel met keurmerk’

Voor de behandeling van de meest zeldzame ziekten – met tientallen patiënten in Nederland – ziet ziekenhuisapotheker Kirsten Schimmel de magistrale bereiding als een oplossing voor het verkrijgbaar en betaalbaar houden van weesgeneesmiddelen. “Voor deze schaalgrootte is een commercieel product niet altijd haalbaar.”

06-09-2019 | door Cindy Reinders

Maatwerk met eculizumab veilig en effectief bij aHUS

Eculizumab is een effectief geneesmiddel voor de behandeling van patiënten met de zeldzame nierziekte aHUS. Na dosisaanpassingen en het vroegtijdig staken van de therapie blijft 70% van de patiënten ziektevrij. Met de nieuwe behandelmethode is tot op heden ruim €17 miljoen bespaard, constateert promovenda Kioa Wijnsma.

06-09-2019 | door Kioa L. Wijnsma

‘Dankzij eculizumab kan ik mijn leven weer oppikken’

Een peuter was ze nog maar, toen de diagnose aHUS een schaduw vooruit wierp op haar leven. De zeldzame nierziekte bracht Francine Kruitwagen in en uit het Radboudumc, tot eculizumab “een wereld van verschil” maakte. Intussen staat aHUS haar ambities niet in de weg. “Ik laat mijn ziekte niet mijn leven beheersen.”

06-09-2019 | door Annemiek Veelenturf

Bijwerkingen vaak pas bekend na markttoelating

De kleine onderzoekspopulatie tijdens klinische onderzoeken resulteert in relatief weinig kennis over bijwerkingen op het moment dat een weesgeneesmiddel op de markt wordt toegelaten. De postmarketingfase is daarom van groot belang om nieuwe bijwerkingen te achterhalen en meer informatie te krijgen over bekende bijwerkingen.

06-09-2019 | door Michelle Haaksman en Florence van Hunsel

Informatorium houdt alle data weesgeneesmiddelen up-to-date

De Europese lijst van weesgeneesmiddelen bevat ongeveer 1650 weesgeneesmiddelindicaties die sinds 2000 zijn opgenomen. De weesgeneesmiddelstatus kan toegekend zijn aan zowel nieuwe middelen als middelen die al langer op de markt zijn. Beide zijn opgenomen in het Informatorium Medicamentorum. Van veel weesgeneesmiddelen is nog relatief weinig bekend over de veiligheid.

06-09-2019 | door Atty Hielema

Buiken meten op Milan Festival

Gewapend met meetlint was apotheker/epidemioloog Prem Adhien begin augustus present op het Haagse Milan Summer Festival om bezoekers bewust te maken van de gevaren van diabetes type 2. “Veel Hindoestanen zien diabetes als iets dat hun overkomt.”

06-09-2019 | door Annemiek Veelenturf

Korting deelname KNMP Najaarscongres

Deelnemers aan het KNMP Najaarscongres 2019 krijgen korting als zij zich voor vrijdag 4 oktober inschrijven. Zo zijn de kosten voor KNMP-leden bij voorinschrijving € 105 (exclusief btw). Wie zich op de dag zelf aanmeldt, betaalt € 140 (exclusief btw). Het congres vindt plaats op dinsdag 8 oktober in het Beatrix Theater in Utrecht en heeft als thema Langer thuis.

06-09-2019 | door KNMP

Advies: test alle FMD-scanners in de apotheek met 2D-code

De Stichting Nederlandse Medi­cijnen Verificatie Organisatie (NMVO) stelt het verminderen van onterechte Falsified Medicines Directive (FMD)-alerts als prioriteit. Om configuratiefouten bij scanners op te sporen, heeft de NMVO opnieuw een 2D-code ontworpen.

06-09-2019 | door KNMP

Aan de bal

De geneesmiddelenwereld is dynamisch en complex: nieuwe geneesmiddelen komen op de markt, kennis over bestaande geneesmiddelen wijzigt voortdurend. De apothekers van het Geneesmiddel Informatie Centrum zorgen dat de informatie in het Informatorium Medicamentorum constant meewijzigt. Maar het is niet zo dat apothekers automatisch aan de bal zijn. Van buitenaf komt veel op hen af.

06-09-2019 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

‘De kaderapotheker zorgt voor verdieping van het vak’

De KNMP werkt aan de komst van de kaderapotheker, een soort keurmerk voor apothekers die zich inzetten voor verdieping van het vak. “Deze apotheker kan zijn expertise op inhoudelijk vlak hebben en als sparringpartner fungeren”, licht WSO-bestuurder en openbaar apotheker Steven Verhagen-Smits toe. “Maar hij kan ook bestuurlijk en beleidsmatig uitblinken.”

06-09-2019 | door Ilse Boekweg

Info weesgeneesmiddelen op Kennisbank grondig herzien

De informatie over de ruim honderd weesgeneesmiddelen die zijn opgenomen op de KNMP Kennisbank wordt momenteel herzien, geactualiseerd en uitgebreid. Zo is onderscheid gemaakt tussen intra- en extramuraal toegepaste weesgeneesmiddelen, omdat de vergoeding en distributie verschilt per toepassing.

06-09-2019 | door Madeleine Sirks
Back to top