Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW45

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Tijd vooruit

“Ze begon tussen antieke houten kasten met aardewerkpotten en opende later een hypermoderne eigen apotheek. Ze was haar tijd ver vooruit, ook als het om condooms ging.”

09-11-2018 | door Frans van den Houdt

Bruins: volg medische noodzaak niet blindelings

Zolang niet duidelijk is wanneer precies sprake is van ‘medische noodzaak’ hoeven apothekers deze vermelding op een recept niet blindelings te volgen. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

31-10-2018 | door Edwin Bos

Niet pluis

Als ik de brief van het Openbaar Ministerie opmerk tussen de andere brieven in mijn stapel post, weet ik meteen waar deze over gaat.

09-11-2018 | door Esther Kuipers, apotheker

Herexamen 2018PW45

Welke uitspraak over urticaria is juist?

07-11-2018 | door Sander Borgsteede, Stichting Health Base

Hydrochloorthiazide verhoogt risico op huidkanker

Patiënten die langdurig hydrochloorthiazide (HCT) gebruiken hebben een verhoogd risico op twee vormen van huidkanker: basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom. Dat meldt het College te Beoordeling van Geneesmiddelen (CGB).

02-11-2018 | door PW

Minder patiënten krijgen antibioticum voorgeschreven van huisarts

Bijna 18% van de ingeschreven patiënten in een huisartsenpraktijk kreeg vorig jaar een antibioticum voorgeschreven. Dat is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren, blijkt uit cijfers van Nivel.

30-10-2018 | door PW

IGJ: ontslag moet veiliger bij gebruik aminoglycosiden

Ziekenhuizen informeren de huisarts vaak te laat en onvoldoende over de behandeling van een patiënt met aminoglycosiden. Ook ontvangt de apotheek bij ontslag niet van elk ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

01-11-2018 | door PW

NZa roept op tot meer preventiemaatregelen

Zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars benutten onvoldoende de mogelijkheden van preventie, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit, die de partijen oproept goede voorbeelden te delen.

06-11-2018 | door PW

Handelsvergunning Bacicoline-B geschorst

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft per 29 oktober de handelsvergunning voor Bacicoline-B (bacitracine/colistine/hydrocortison) geschorst.

09-11-2018 | door PW

Waarschuwing hypoglykemisch coma bij fluorchinolonen

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination group for Mutual recognition and Decentralised procedures – human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

09-11-2018 | door PW

Combinatiepreparaten bij astma/COPD te snel ingezet

Ongeveer 90.000 mensen ontvangen jaarlijks voor de eerste keer een combinatiepreparaat bij astma/COPD in de openbare apotheek. Volgens de geldende richtlijnen dienen patiënten hiermee pas te starten nadat ze eerder enkelvoudige inhalatiemiddelen hebben gebruikt. Dat gebeurt nog te weinig. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

09-11-2018 | door SFK

Pil zet leukemiecellen aan tot zelfmoord

Het nieuwe middel venetoclax in combinatie met immunotherapie is effectiever dan immunochemotherapie met minder bijwerkingen. “Genezen lukt nog niet, maar met de recent ontwikkelde behandelmethoden kan chronische lymfatische leukemie steeds vaker een chronische ziekte worden”, zegt hoogleraar Translationele Hematologie in het Amsterdam UMC Arnon Kater.

09-11-2018 | door Geert Westerhuis

Miljoenen gemodificeerde cellen als levend medicijn

Een 6-jarig Amerikaans meisje met acute lymfatische leukemie was ten dode opgeschreven toen ze in 2012 als eerste kind de zogenaamde CAR-therapie onderging. Nu, zes jaar later, is ze nog steeds vrij van leukemie. Dit succesverhaal biedt nieuwe perspectieven voor uitbehandelde leukemiepatiënten, maar nog niet elke patiënt geneest.

09-11-2018 | door Geert Westerhuis

Bewustwording nodig voor interactierisico’s oncolytica

Oncologische patiënten gebruiken vaak veel verschillende geneesmiddelen, waardoor bij bijna 60% van hen een geneesmiddelinteractie voorkomt. Voor naar schatting 4% van de kankerpatiënten zijn geneesmiddelinteracties de doodsoorzaak. Het is daarom belangrijk dat betrokken zorgverleners voldoende kennis hebben van mogelijke risico’s.

09-11-2018 | door A.M. Broek, A. G. Lankheet, L. Emmer, M.C. H. Pleunis-Van Empel en K.L.L. Movig

‘Brede inzet immunotherapeutica zorgde voor nieuwe dynamiek’

Jaarlijks buigt de commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (cieBOM) zich over zo’n twintig nieuwe geneesmiddelen en behandelindicaties. Is sprake van een belangrijke farmacotherapeutische meerwaarde, dan volgt een positief advies dat in principe bindend is voor oncologen. “We staan nu aan de vooravond van combinaties van immunotherapie met chemotherapie.”

09-11-2018 | door Frans van den Houdt

Gebruik TKI’s kan leiden tot milde en fatale bijwerkingen

De groep van tyrosinekinaseremmers (TKI’s) blijft zich uitbreiden met zowel nieuwe middelen als nieuwe indicaties voor middelen die al langer op de markt zijn. Het is belangrijk deze ontwikkelingen nauwkeurig te monitoren en bijwerkingen te melden, benadrukt Bijwerkingencentrum Lareb. Het centrum ontving tot dusver 420 meldingen over 799 bijwerkingen bij gebruik van TKI’s.

09-11-2018 | door E.K. Alting en N. Jessurun

Standaard dosering vitamine D heeft geen zin

Een standaard doseringsregime voor colecalciferol is niet effectief om een adequate vitamine D-spiegel te bereiken en te behouden in een verpleeghuispopulatie.Dat blijkt uit een Nederlandse observationele studie bij bewoners van een somatisch en psychogeriatrisch verpleeghuis.

07-11-2018 | door PW

Mirabegron + solifenacine beter bij overactieve blaas

De combinatie mirabegron en solifenacine voor de behandeling van de symptomen van een overactieve blaas wordt goed verdragen gedurende twaalf maanden. De combinatie was effectiever dan mono-therapie met één van beide middelen.

09-11-2018 | door Linda de Graaf

Protocol moet patiëntenzorg bij endocriene therapie verbeteren

Voor vrouwen met adjuvante endocriene therapie tegen borstkanker is een farmaceutisch zorgprotocol ontwikkeld. Voor een succesvolle toepassing van deze richtlijn voor apothekers is nauwe samenwerking met andere zorgverleners essentieel. Van belang is dat gebruikers van endocriene therapie eenduidig worden voorgelicht en eventuele klachten adequaat worden opgevolgd.

09-11-2018 | door Selma En-nasery, Christel Boons, Vashti Tromp, Jacqueline Hugtenburg, Inge Konings en Marjan Westerman

Betere zorg, minder medicijnen

In de strijd tegen diabetes introduceert Apotheek de Vriendschap in Emmen de Diabetes Risico Test.

09-11-2018 | door Frans van den Houdt

Zorgen voor, zorgen over...

Onze expertise kunnen we als apothekers, als we ons even onthouden van onze grondhouding om volledig en precies te zijn, opsplitsen in twee terreinen. Product- en patiëntenzorg. Daar waar de een zich meer focust op het geneesmiddel, het product, heeft de ander vooral oog voor het individu, de patiënt. Deze twee verschillende invalshoeken herkennen we duidelijk in de diversiteit aan werkterreinen van apothekers.

09-11-2018 | door Maayke Fluitman, voorzitter AGM

FMD: ondanks impasse financiering, eerste voorbereidingen mogelijk

De financiering voor de start en invoering van de Falsified Medicines Directive (FMD) voor apotheken is nog steeds niet gerealiseerd. Contracteerpartijen hebben de afgelopen maanden na overleg met VWS, gesproken met de zorgverzekeraars over de bekostiging van FMD. Apothekers kunnen wel al de essentiële voorbereidingen treffen, zodat zij deze niet halsoverkop hoeven doen als duidelijkheid over de financiering verkregen is.

09-11-2018 | door KNMP

Een kwestie van vertrouwen

Apothekers moeten een plek hebben waar zij met hun verhaal terecht kunnen. De KNMP heeft twee vertrouwenspersonen. Contact zoeken met de vertrouwenspersonen kan altijd, met alle vertrouwelijke kwesties die met het apothekersvak te maken hebben. “De regie ligt bij de persoon die de melding maakt.”

09-11-2018 | door Ilse Boekweg
Back to top