Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW21en22

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Magistraal

De strijd tegen de almachtige farmaceutische industrie en de hoge prijzen voor bepaalde geneesmiddelen is de laatste tijd een vaak terugkerend thema in de media, zowel in vak- als publieksbladen. Zo kwam de Volkskrant onlangs met het “spannende jongensboekverhaal” van Jan Schellens, oncoloog bij het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) en zijn collega’s René Bernards, hoogleraar moleculaire carcinogenese, en ziekenhuisapotheker Jos Beijnen.

25-05-2018 | door Frans van den Houdt

Vreemde regels

Nederlanders houden te veel van regels, wordt mij vaak verteld door vrienden uit het buitenland.

25-05-2018 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Real-world data nodig voor keuze vergoeding

Gegevens uit de klinische praktijk en ervaringen van patiënten moeten meer invloed krijgen op de keuze om geneesmiddelen al dan niet te vergoeden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Amr Makady, farmaceutisch onderzoeker en medewerker van het Zorginstituut Nederland (ZIN).

14-05-2018 | door Edwin Bos

Opwijrda-prijs 2017 voor praktijk van farmacogenetica

De Opwijrda-prijs 2017 is toegekend aan ziekenhuisapotheker in opleiding Mirjam Simoons. De prijs werd vanmiddag uitgereikt tijdens het PRISMA-symposium voor farmaceutisch praktijkonderzoek in Amersfoort.

15-05-2018 | door PW

Herexamen 2018 PW21en22

Welke uitspraak over hyponatriëmie is juist?

24-05-2018 | door Caroline Ghazarian, MSc, voormalig bestuurslid van de Nationale Farmacie Olympiade (NFO)

IGJ: beveiliging eHealth moet beter

Veel zorginstellingen hebben een duidelijke visie op eHealth, maar vinden het nog moeilijk die in praktijk te brengen. Ook is de beveiliging van de informatie vaak niet op orde. Dat blijkt uit bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

17-05-2018 | door PW

Bruins gaat dure geneesmiddelen kritischer bekijken

Nieuwe geneesmiddelen die meer dan € 50.000 per behandeling per jaar of in totaal meer dan € 40 miljoen per jaar kosten komen vanaf nu standaard in aanmerking voor ‘de sluis’. Hierdoor krijgt minister Bruno Bruins van Medische Zorg de mogelijkheid eerst met de fabrikant te onderhandelen over de prijs voordat het dure geneesmiddel wordt vergoed uit het basispakket.

16-05-2018 | door PW

Alternatieven voor hydralazine toegestaan

Wegens tekorten aan hydralazine-tabletten en -dragees is het tijdelijk toegestaan alternatieven uit het buitenland af te leveren aan artsen.

02-05-2018 | door PW

Necrose na aspiratie ijzersulfaat

In de productinformatie van ijzersulfaattabletten wordt de informatie over het risico op bronchiale necrose na aspiratie geharmoniseerd.

15-05-2018 | door PW

Aanpassingen productinformatie, april 2018

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

15-05-2018 | door PW

Minder in- en uitstroom bij opleiding farmacie

Het aantal eerstejaars bachelorstudenten aan de (bio-)farmaceutische opleidingen daalde in 2017 tot 601. Ook studeerden er vorig jaar minder apothekers af: 175. Volgens het Capaciteitsorgaan zouden minimaal 185 apothekers moeten instromen in de vervolgopleiding openbaar apotheker.

25-05-2018 | door SFK

Mildere presentatie bloeding onder factor Xa-remmer

Factor Xa (fXa)-remmers voor de behandeling van veneuze trombo-embolieën veroorzaken niet alleen minder majeure bloedingen dan vitamine K-antagonisten, ze hebben ook een mildere klinische presentatie. Dat toont het promotieonderzoek van Suzanne Bleker aan. “Deze bevindingen kunnen artsen sterken in het voorschrijven van fXa-remmers.”

25-05-2018 | door Suzanne Bleker

Magistrale bereiding als breekijzer Big Pharma

In de discussie over dure geneesmiddelen wordt steeds nadrukkelijker ook magistrale bereiding gepresenteerd als een mogelijke oplossing. Apotheker Richard van Slobbe pleit voor een gedegen strategie – een drietrapsraket – om de Big Pharma daadwerkelijk en structureel te kunnen aanpakken.

25-05-2018 | door Richard van Slobbe

Kankerpatiënten met hoog risico VTE gebaat bij DOAC’s

Kankerpatiënten met een hoog risico op veneuze trombo-embolie kunnen baat hebben bij het preventief voorschrijven van medicijnen die de kans op bloedstolling voorkomen zoals directe orale anti-coagulantia (DOAC’s). Het is echter nog onduidelijk hoe deze groep het beste geïdentificeerd kan worden, concludeert Nick van Es.

25-05-2018 | door Nick van Es

Bewaring medicatie vaak in orde, koeling meestal niet

De meeste Nederlandse 65-plussers houden zich aan de aanbevelingen voor het bewaren van receptgeneesmiddelen. Van de middelen die gekoeld bewaard horen te worden, werd echter 53% buiten de koelkast aangetroffen.

24-05-2018 | door Arjan Polderman

Nieuwe nier: bepaling dosis voriconazol

Na niertransplantatie voldoet 2dd 150 mg intraveneus of 2dd 250 mg oraal voriconazol voor poor metabo-lizers.

24-05-2018 | door PW

Vrouwen tellen heus mee in onderzoek

Vrouwen zijn niet ondervertegenwoordigd in klinisch geneesmiddelenonderzoek.

24-05-2018 | door PW

Slimmere synthese maakt Z-endoxifen goedkoper

Een nieuwe syntheseroute maakt de productie van Z-endoxifen veel goedkoper.

25-05-2018 | door PW

PainCart draagt bij aan ontwikkeling pijnstillers

Potentieel nieuwe pijnstillers kunnen worden ontwikkeld door be-staande aangrijpmechanismen te verbeteren of door nieuwe aangrijp-mechanismen te ontdekken. Hierbij kan de PainCart, een batterij van testen die verschillende pijnmodellen combineert, van nut zijn. Dat concludeert Pieter Okkerse op basis van zijn promotieonderzoek.

25-05-2018 | door Pieter Okkerse

Applaus voor de apotheker

Het applaus klinkt vaker na een solopartij in een Bach-cantate. Toch oogst Theo-Hans Kuijvenhoven ook waardering voor zijn werk in de apotheek.

25-05-2018 | door Annemiek Veelenturf

Oproep aan apothekers: attendeer patiënten op onderzoek naar Lyme

Apothekers kunnen patiënten met de ziekte van Lyme (of een andere tekenbeetziekte) via posters en kaartjes attenderen op een onderzoek op Tekenradar.nl naar de gevolgen van de aandoening. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

25-05-2018 | door KNMP

Uitleg over implementatie AVG met cursus

De KNMP legt in de cursus ‘AVG in de openbare apotheek’ uit hoe apothekers stapsgewijs kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei ingaat. Deelnemers kunnen daarnaast kennis nemen van de informatie en hulpmiddelen van de KNMP. Ook is er veel ruimte voor vragen. De cursus is in juni op vijf plekken in het land.

25-05-2018 | door KNMP

StiPCO 2017: intervisie neemt hoge vlucht

Intervisie neemt een hoge vlucht binnen het StiPCO-scholingsaanbod. In 2017 is 12,5% van het totaal aantal gevolgde uren binnen het programma gewijd aan deze scholingsvorm. Dit blijkt uit cijfers over de deelname aan StiPCO vorig jaar.

25-05-2018 | door KNMP

StiPCO komt naar je toe dit najaar

Vier dagen, vier locaties, en vier goed gevulde programma’s: in september biedt de Weten­schappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) van de KNMP de StiPCO-dagen aan.

25-05-2018 | door Karen Bos

‘Starten met medicatie is makkelijker dan stoppen’

Stoppen met medicatie is makkelijker gezegd dan gedaan. Door de vergrijzing en de toegenomen aandacht voor profylactische medicatie in richtlijnen is het aantal patiënten met polyfarmacie de afgelopen jaren sterk gestegen. Bij de oudste oudere kunnen veel geneesmiddelen ook ongewenste bijwerkingen hebben. Maar stoppen met medicatie zit nog niet in ons systeem. Het PRISMA-symposium had dit jaar het thema deprescribing.

25-05-2018 | door Ilse Boekweg
Back to top