Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018 PW21en22

PW21en22 - 24-05-2018 | door Caroline Ghazarian, MSc, voormalig bestuurslid van de Nationale Farmacie Olympiade (NFO)

Een vrouw van 67 met hartfalen heeft last van perifeer oedeem, misselijkheid, verwardheid, hoofdpijn en een bewustzijnsdaling. Na een bloedonderzoek blijkt dat sprake is van een ernstige hyponatriëmie (119 mmol/L). Welk geneesmiddel is de meest waarschijnlijke oorzaak van de hyponatriëmie?

  1. a. amiloride
  2. b. hydrochloorthiazide
  3. c. enalapril
  4. d. eplerenon

Toelichting

Het juiste antwoord is: b. hydrochloorthiazide

Amiloride en eplerenon zijn kaliumsparende diuretica, ze zorgen dus voor een toename van de kaliumspiegel en geen afname van de natriumspiegel. Antwoorden a en d zijn dus fout. Enalapril kan voor een lichte daling van de natriumspiegel in het lichaam zorgen, maar met een normale inname van zout wordt die daling al tegengehouden. Antwoord b is dus het goede antwoord, thiazidediuretica staan bekend als een van de grote veroorzakers van hyponatriëmie.

Bronnen:

  • Sonnenblick M, Friedlander Y, Rosin AJ. Diuretic-induced severe hyponatremia. Review and analysis of 129 reported patients. Chest. 1993 Feb;103(2):601-6
  • Vos PF, Boer P, Koomans HA. Effects of enalapril on renal sodium handling in heal­thy subjects on low, intermediate, and high sodium intake. J Cardiovasc Pharmacol. 1993 Jul;22(1):27-32
  • KNMP Kennisbank, Kennisdocument Hyponatriëmie (onder Medicatiebewaking, labwaarden)

Document acties

Back to top