Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW16

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Te zoet, te zout

Bedrogen uitkomen, hoe vaak ervaren we dat niet? Bijvoorbeeld bij de keuze van in jouw ogen gezonde producten, zoals ontbijtgranen en saladedressing. Volgens het Diabetes Fonds kan in een pak ontbijtgranen 90 gram suiker zitten en een fles dressing maar liefst achttien suikerklontjes bevatten.

20-04-2018 | door Frans van den Houdt

Menzis: geen contract voor kleine apotheek

Kleine openbare apotheken kunnen vanaf volgend jaar mogelijk geen contract meer sluiten met Menzis. Door schaalvergroting wil de zorgverzekeraar de distributie van geneesmiddelen goedkoper maken.

19-04-2018 | door Edwin Bos

Al te menselijk

‘Do you trust this computer?’, een film van Elon Musk ter nagedachtenis aan Stephen Hawking, is een verhelderende aanvulling op de masterclass ‘The future of pharmaceutical care’.

20-04-2018 | door Wilma Göttgens, apotheker

Herexamen 2018 PW16

Welke uitspraak over metformine is juist?

18-04-2018 | door Thijs Ambagts, apotheker

Rijk koopt gebouw Spark voor EMA

Met het oog op de vestiging van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in Amsterdam, heeft het rijk voor € 42,8 miljoen het Spark-gebouw gekocht. Aanvankelijk zou het rijk het gebouw tien jaar huren, maar kopen blijkt voordeliger.

12-04-2018 | door PW

Therapieontrouw groot bij astma/COPD-patiënten

Bijna één op de vier mensen met COPD (24%) en één op de drie mensen met astma (36%) neemt zijn medicijnen niet zoals voorgeschreven. Veel van deze patiënten hebben ook behoefte aan extra hulp bij het gebruik van hun medicatie. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL in opdracht van het Longfonds.

11-04-2018 | door PW

Europese Commissie: cranberry geen medisch hulpmiddel

Producten op basis van cranberry’s om blaasontsteking te voorkomen of te behandelen vallen volgens de Europese Commissie niet onder de definitie van medische hulpmiddelen.

10-04-2018 | door PW

Eindbod werkgevers Cao Apotheken afgewezen

Het eindbod voor een Cao Apotheken, voor medewerkers in de apotheek, van de werkgeversorganisaties is door FNV en CNV afgewezen. De vakbonden gaan in overleg met hun achterbannen of zij eventueel acties zullen ondernemen.

10-04-2018 | door PW

Radio-embolisatie met holmium-166 soms vergoed

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) is van mening dat radio-embolisatie met holmium-166 (QuiremSpheres) in het basispakket past als behandeling van leverdominante, niet-resectabele colorectale levermetastasen in de salvage-setting.

13-04-2018 | door PW

AMC bereidt zelf medicijn stofwisselingsziekte

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) gaat zelf chenodeoxycholzuur (CDCA) bereiden voor patiënten met de zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte cerebrotendineuze xanthomatose (CTX). Hiermee wil het ziekenhuis de zorg voor ongeveer vijftig patiënten blijven garanderen.

05-04-2018 | door PW

Opnieuw toename van aantal ondersteunende medewerkers

Volgens opgave van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) waren rond de afgelopen jaarwisseling 15.652 apothekersassistenten in dienst van openbare apotheken, iets minder dan het jaar daarvoor (15.697). Ook waren minimaal 216 assistenten gedetacheerd in apotheken. Over deze cijfers beschikt de SFK dit jaar voor het eerst. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

20-04-2018 | door SFK

NHG: medicatiebewaking van belang bij chronische nierschade

Huisartsen dienen alert te zijn op dreigende dehydratie bij patiënten met chronische nierschade. Praktische adviezen over tijdelijk aanpassen van de medicatie staan in de nieuwe NHG-Standaard. Verder staat nadrukkelijk vermeld dat huisartsen een verminderde nierfunctie moeten doorgeven aan de apotheker voor de medicatiebewaking.

20-04-2018 | door Cindy Reinders

Depressieve jongere beter geholpen met bereiding op maat

De GGZ-richtlijn voor het behandelen van jongeren met een depressie en het doseringsschema worden niet altijd opgevolgd. Probleem is dat het als eerste keus aanbevolen middel fluoxetine 5 mg niet beschikbaar is. Bereidende apotheken kunnen een rol spelen bij het maken van de juiste capsules, concluderen studenten farmacie van Universiteit Utrecht na literatuuronderzoek.

20-04-2018 | door T. Trang, T. Pham, S. Breedijk, J. Dijkstra en M. van Heteren

‘Alle apothekers dienen kennis over PrEP en hiv te vergroten’

Apothekers dienen hun kennis over pre-expositieprofylaxe (PrEP) en hiv te vergroten, zodat zij (potentiële) gebruikers optimale farmaceutische zorg kunnen leveren zoals van hen wordt verwacht. Martijn van Schaik spreekt over een “maatschappelijke opdracht”, die niet alleen bij gespecialiseerde Plusapotheken thuishoort.

20-04-2018 | door Martijn van Schaik

Valproaat tijdens zwangerschap: minder leervermogen kind

Valproaat tijdens zwangerschap vermindert de schoolprestaties van de geboren kinderen.

18-04-2018 | door PW

Geen preventie delier met haloperidol

Haloperidol is geen effectieve profylaxe bij kritisch zieke volwassenen met kans op delier, vonden Van den Boogaard et al. bij onderzoek onder 1789 patiënten in 21 Nederlandse intensivecare-units.

19-04-2018 | door PW

Infusie liefst met polyolefine

Polyolefinen (PO) adsorberen minder nitroglycerine dan polyurethaan (PUR) of polyvinylchloride (PVC).

20-04-2018 | door PW

Bloeddrukmeting thuis: beter effect medicatie

Bloeddrukmeting door de patiënt zelf stelt huisartsen in staat anti-hypertensieve medicatie beter in te stellen dan bij meting in de huisartspraktijk. Na twaalf maanden is het resultaat beter dan na zes maanden. Extra ondersteuning met sms en internet maakt niet veel verschil.

20-04-2018 | door Arjan Polderman

Psychofarmacagebruik bij dementie vaak niet passend

Psychofarmacagebruik bij verpleeghuispatiënten met dementie is bij slechts 10% van de voorschriften volledig passend. Door de medicatie regelmatig te beoordelen, voorafgegaan door een scholing, verbetert het gebruik aanzienlijk. Ook een voor de dagelijkse praktijk geschikte APID-index kan hieraan een bijdrage leveren, betoogt Klaas van der Spek.

20-04-2018 | door Klaas van der Spek, Debby Gerritsen, Roland Wetzels, Claudia Smeets, Raymond Koopmans, Martin Smalbrugge, Marjorie Nelissen en Sytse Zuidema

Gewenste zorg in laatste fase

Palliatieve zorg wordt een steeds belangrijker onderdeel van het werk van apothekers, beseffen ook andere zorgverleners, stelt Mirthe Pasmans.

20-04-2018 | door Frans van den Houdt

KNMP is aangesloten bij Pact voor de Ouderenzorg

De KNMP is aangesloten bij het ‘Pact voor de Ouderenzorg’ dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft gesloten met organisaties die met deze zorg te maken hebben.

20-04-2018 | door KNMP

Apothekers maken 545 keer melding van datalek

Apothekers maakten 545 keer melding van een data­lek in 2017. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving vorig jaar 10.000 meldingen van datalekken. De meeste meldingen, 3.105 in totaal, kwamen uit de sector zorg en welzijn.

20-04-2018 | door KNMP

PRISMA-symposium 2018: aanmelden mogelijk

Het PRISMA-symposium met de titel ‘Deprescribing: meer gezondheid met minder medicatie’ vindt plaats op 15 mei 2018 in de Eenhoorn te Amersfoort.

20-04-2018 | door KNMP

Apothekers in de media door stijgende geneesmiddelentekorten

De geneesmiddelentekorten zorgen ook in 2018 voor aandacht in de media. Voorts is er belangstelling voor een rapport van adviesbureau Berenschot, gemaakt in opdracht van de KNMP. Hierin wordt het verband tussen tekorten en het preferentiebeleid blootgelegd.

20-04-2018 | door KNMP

Meer praktijkonderzoek en betere faciliteiten gewenst

Meer apothekers zouden zich met praktijkonderzoek moeten bezighouden en ze verdienen een betere begeleiding. Dat vindt het KNMP-bestuur. “Tijdens een serie invitational conferences zoeken we uit hoe onderzoek, onderwijs en beleid beter met elkaar vervlochten kunnen worden”, aldus Sijtze Blaauw.

20-04-2018 | door Mart Vogel

Praktijktoets richtlijn diabetes leidt tot veel aanpassingen

In 33 openbare apotheken is met een praktijktoets de haalbaarheid van de kernaanbevelingen uit de richtlijn diabetes onderzocht. Het gevolg: een flink aantal vervallen, aangepaste of duidelijker geformuleerde aanbevelingen.

20-04-2018 | door Mart Vogel
Back to top