Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Al te menselijk

PW16 - 20-04-2018 | door Wilma Göttgens, apotheker
‘Do you trust this computer?’, een film van Elon Musk ter nagedachtenis aan Stephen Hawking, is een verhelderende aanvulling op de masterclass ‘The future of pharmaceutical care’.
Al te menselijk

Claudia Rijcken, apotheker en expert op het gebied van digitalisering van farmaceutische zorg, liet zien hoe zelflerende, kunstmatig intelligente systemen een revolutie ontketenen in de gezondheidszorg.

Op je navigatiesysteem van A naar B rijden voelt toch anders dan in een zelfsturende auto stappen. Waarom? “Machines are natural psychopaths and they are primed for manipulation.”

Mark Zuckerberg gaf vorige week toe “een enorme fout” te hebben gemaakt door niet direct openheid te geven over privacyschendingen. Onlangs ging Facebook in gesprek met ziekenhuizen over het delen van gegevens. Farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen stallen hun data massaal bij Amazon. Werner Vogels van Amazon Web Services: “We proberen onze klanten ook te motiveren hun data te versleutelen. Op die manier kunnen wij er ook niets mee, ook al zouden wij dat willen.”

Geruststellend? Vertrouwen is een menselijke ervaring en betrouwbaarheid en zorgvuldigheid zijn kernwaarden van apothekers. Stel, ik heb vragen over de veilige opslag van patiëntdata uit mijn AIS, hoe gegevensmakelaars als Vektis apotheekdata gebruiken of de beweegredenen van de ontwerpers van die superhandige therapietrouw-app.

Ik stuur een e-mail aan mijn Functio­naris Gegevensbescherming met de vraag uit te zoeken hoe die algoritmen werken. Krijg ik dan per omgaande als antwoord: “I’m sorry Wilma, I’m afraid I can’t do that!”?

Document acties

Reacties

20-04-2018 20:15
J.C. Kortekaas zegt:

Wilma, het is een recht.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Bovenstaande komt van de Autoriteit Pensoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Johan Kortekaas

24-04-2018 12:50
W. Göttgens-Jansen zegt:

Johan,

Rechten komen pas in beeld als ze geschonden worden en autoriteiten doen wat ze geacht worden te doen: regels opstellen. Uit welke waarden en attitudes komen die voort? De vraag is of de AVG voldoende waarborgen biedt om machtsmisbruik te voorkomen en toetsing aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou doorstaan.
https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/kabinet-kondigt-onderzoek-aan-naar-aanleiding-van-opwaarderen

De menselijke blik gaat over betekenis verstaan en betekenis geven vanuit een visie op wat goed leven is. De zorgverlener zal eerst de individuele zorgvraag moeten kunnen verstaan en de regels per geval interpreteren om betekenisvolle zorg te realiseren.
Regels interpreteren en verantwoorde afwegingen maken vereisen eigenstandig nadenken en handelen. Gaan de digitale technologieën de menselijke blik versterken of vertroebelen?

Wilma Göttgens

Back to top