Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW49

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Witte jas

”Wat mij betreft blijft de witte jas in de kast. Ik voel geen enkele behoefte dat ding weer aan te trekken. We hebben ons net van dat oubollige, stoffige imago weten te ontdoen en dan dit weer. Wij hebben allemaal naambordjes met onze naam en functie, dus als men bereid is te lezen, is het voor iedereen duidelijk wie hij tegenover zich heeft.”

08-12-2017 | door Frans van den Houdt

Big Brother

“Digitale pil komt er: dokter kijkt mee of je ze slikt”, kopte De Telegraaf onlangs.

08-12-2017 | door Sjors Bloem, apotheker

Viagra zonder recept in de Britse apotheek

Apothekers in Groot-Brittannië mogen Viagra Connect (50 mg sildenafil) vanaf voorjaar 2018 zonder recept verkopen van achter de toonbank. Om toegang te krijgen tot de erectiepil moeten mannen eerst met de apotheker spreken, die kan bevestigen of de symptomen wijzen op erectiele disfunctie.

07-12-2017 | door Edwin Bos

NHG: nog te vaak antibiotica bij ooginfectie

Het aantal antibioticumvoorschriften voor ooginfecties is nog steeds te hoog, stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap in de deze week gepubliceerde NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma in het tijdschrift Huisarts & Wetenschap.

08-12-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 49

Welke uitspraak over diazepam is juist?

07-12-2017 | door Bart Kremers, KNMP

Kees Kramers nieuwe hoogleraar medicatieveiligheid

Kees Kramers is met ingang van 1 november benoemd tot hoogleraar medicatieveiligheid aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

29-11-2017 | door PW

eHealth: alleen zinvol bij bewuste keuze

eHealth inzetten voor verbetering van de gezondheidszorg biedt veel kansen, maar dan moet wel duidelijk zijn voor wie en waarom het gebruik zinvol is. Dat blijkt uit de eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL, die verschijnt vijf jaar na de eerst monitor.

28-11-2017 | door PW

Darzalex te duur voor GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert prijsonderhandelingen over daratumumab (Darzalex) tegen multipel myeloom. De door de fabrikant gehanteerde prijs is nu te hoog voor opname in het basispakket.

01-12-2017 | door PW

Aanpassingen productinformatie, november 2017

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

28-11-2017 | door PW

Toch artsenverklaring voor Brilique

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verlangt opnieuw artsenverklaringen voor ticagrelor (Brilique).

24-11-2017 | door PW

Bevestiging twee negatieve adviezen

Het oordeel van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) over iloperidon (Fanaptum) en etirinotecan pegol (Onzeald) blijft negatief.

24-11-2017 | door PW

Per apotheek gemiddeld 341 verstrekkingen per dag

Een apotheek verwerkt per dag gemiddeld 341 verstrekkingen. Dit aantal geldt voor alle soorten verstrekkingen, voor alle type apotheken en voor alle dagen in de week. Als de verschillende dagen worden onderscheiden, lopen de gemiddelden uiteen van 495 verstrekkingen per apotheek op maandag tot 17 op zondag. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

08-12-2017 | door SFK

'Hit hard, hit early' soms nodig om darm te behouden

De medicamenteuze behandelpiramide voor patiënten met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn omvat verschillende opties: van mild naar steeds sterker. Maar soms is het nodig de piramide om te draaien. Maagdarmleverarts Mark Löwenberg: “Hit hard, hit early, anders kunnen patiënten hun darm verliezen.”

08-12-2017 | door Maarke Roelofs

‘Monitor bij IBD het effect van medicatie goed en tijdig’

Inflammatoire darmziekten (IBD) in rust krijgen is van groot belang om langetermijncomplicaties te voorkomen. Als een geneesmiddel niet aanslaat, moet op tijd de dosis of doseerfrequentie omhoog of worden overgestapt op een ander medicament, stelt hoogleraar Janneke van der Woude. Een scopie is niet meer altijd nodig om dat vast te stellen.

08-12-2017 | door Cindy Reinders

Ziekte van Crohn: kiezen tussen medicatie of operatie

Sinds de introductie van anti-TNF krijgen patiënten met de ziekte van Crohn steeds vaker medicatie voor een operatie. Optimalisatie daarvan heeft echter niet geleid tot een afname van de lengte van het weg te snijden deel van de dunne darm bij patiënten die alsnog geopereerd worden. Laparoscopische ileocoecaalresectie blijkt een goed alternatief voor anti-TNF voor patiënten die falen op conventionele therapie.

08-12-2017 | door Joline de Groof

B-cellen wijzen de weg

Monitoring van B-cellen kan behulpzaam zijn bij behandeling van systemische lupus erythematosus (SLE) met monoklonale antilichamen gericht tegen CD20.

08-12-2017 | door PW

EC-MPS overtreft azathioprine

Enteric-coated natriummycofenolaat (EC-MPS) werkt beter dan azathioprine bij systemische lupus erythematosus (SLE).

06-12-2017 | door PW

SLE: belimumab erbij effectief

Toevoeging van belimumab aan standaardtherapie geeft verbetering bij matige tot ernstige systemische lupus erythematosus (SLE).

07-12-2017 | door PW

Invloed antibiotica op darmflora stuurt ICI's

Antibiotica beïnvloeden de werkzaamheid van oncolytica via hun effect op darmbacteriën die deze oncolytica metaboliseren. Verminderde respons is aangetoond bij immune checkpoint inhibitors (ICI’s) die aangrijpen op PD-1 en/of PD-L1.

08-12-2017 | door Arjan Polderman

Risico-inschatting antibiotica bij myasthenia gravis

Antibiotica kunnen de symptomen van de spierziekte myasthenia gravis (MG) verergeren. De meeste antibiotica zijn hierdoor gecontra-indiceerd bij deze aandoening. De beste opties zijn: cefalosporinen, rifamycinen, penicillinen, sulfonamiden en linezolid. Dit artikel biedt apothekers een leidraad bij de beoordeling van het risico op verergering van de klachten van MG bij gebruik van antibiotica.

08-12-2017 | door Kim van der Elst, Elly van der Kooi, Florence van Hunsel en Eric van Roon

Arsenaal reumatoïde artritis uitgebreid met JAK-remmers

Baricitinib en tofacitinib behoren tot de remmers van januskinase (JAK), die dit jaar beschikbaar zijn gekomen voor de behandeling van reumatoïde artritis. Deze orale middelen zijn een welkome aanvulling op de biologicals, wanneer methotrexaat faalt. Patiënten hebben wel meer kans op herpes zoster, neutropenie en lipidentoename.

08-12-2017 | door Bart J.F. van den Bemt, Călin D. Popa en Alfons A. den Broeder

Reumaspreekuur Engelse apotheker strekt tot voorbeeld

Een groep Engelse ziekenhuisapothekers, die zich de afgelopen drie jaar specialiseerden in reumatologie, begeleiden patiënten en schrijven recepten uit voor biologicals. Acht Nederlandse apothekers maakten in Manchester kennis met dit specialisme. Zij willen dat dit in ons land navolging krijgt: “Maak een taakomschrijving voor een reumatologie-apotheker en start een biological-spreekuur.”

08-12-2017 | door Laurien Rook

Gewricht kan biologisch RA-medicijn zelf maken

Een nadeel van biologische medicijnen voor patiënten met reumatoïde artritis is dat ze kunnen leiden tot bijwerkingen. Deze kunnen worden gereduceerd door het gen voor deze therapeutische eiwitten rechtstreeks in de gewrichtscellen over te brengen, waardoor deze zelf de medicijnen kunnen produceren. Een ziektegevoelige schakelaar kan de productie nauwkeurig regelen.

08-12-2017 | door Mathijs G.A. Broeren

‘Apotheker moet actiever zijn kennis en kunde tonen’

Om de informatievoorziening en beantwoording van vragen van reumapatiënten vanuit de apotheek te verbeteren, is het nodig dat patiënten meer duidelijkheid krijgen over de kennis die apothekers in huis hebben. Reumapatiënten zien de apotheek nu vooral als distributeur van geneesmiddelen, blijkt uit onderzoek van studenten van de Universiteit Utrecht.

08-12-2017 | door Emine Sarigüney en Daniëlle Corbijn

In actie bij niet-pluisgevoel

Met een mede door apotheker Marco Lourens ontwikkeld ‘niet-pluis’-formulier kunnen bezorgers en apothekersassistenten patiënten signaleren met wie het niet goed gaat.

08-12-2017 | door Edwin Bos

VZVZ ook in cassatie in het gelijk gesteld

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de Vereniging Praktijk­houdende Huisartsen (VPH) op 1 december 2017 verworpen. Hiermee is bevestigd dat VZVZ volledig werkt binnen de kaders van wet- en regelgeving. Met deze uitspraak is een einde gekomen aan de gerechtelijke procedure die de VPH jarenlang voerde.

08-12-2017 | door KNMP

Filistijnen

David tegen Goliath. David heette afgelopen weken Paul Lebbink, bereidend apotheker in Den Haag. Goliath, dat was de fabrikant van Orkambi. Vertex ging de media in als pars pro toto voor Big Pharma die over de ruggen van doodzieke patiënten torenhoge winstmarges boekt.

08-12-2017 | door Mariël Croon

KNMP reikt Jong Talent Prijzen uit aan farmaciestudenten

KNMP-bestuurslid Sijtze Blaauw reikte 27 november 2017 de Jong Talent Prijzen uit aan vier studenten in de categorie farmacie en (bio)farmaceutische wetenschappen.

08-12-2017 | door KNMP

Nierfunctiewaarde: het blijft een schatting

Hoe moeten apothekers omgaan met doseringsadviezen bij verminderde nier-functie? En waarom gebruikt de G-Standaard de creatinineklaring en niet eGFR? Voor veilig medicatiegebruik biedt dat geen betere uitkomst voor de patiënt, aldus de KNMP-werkgroep ‘Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie’.

08-12-2017 | door KNMP
Back to top