Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW42

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Minder medicatie

Het is hoog tijd dat er een richtlijn Deprescribing bij ouderen komt, lieten hoogleraren Toine Egberts en Rob van Marum zich vorig jaar mei in het PW ontvallen. Artsen stapelen door de jaren heen allerlei geneesmiddelen en als je daar op een gegeven moment kritisch naar kijkt, blijkt dat bij veel mensen aan het eind van hun leven sprake is van onnodig medicijngebruik.

20-10-2017 | door Frans van den Houdt

Techniek

“De printer doet het niet, zou jij hier heel even naar willen kijken?” Veel apothekers zal deze zin waarschijnlijk bekend in de oren klinken.

20-10-2017 | door Sjors Bloem, apotheker

Kennis nodig voor als richtlijn tekortschiet

Bij de verschuiving in de apothekersopleiding – van chemie naar patiëntgeoriënteerde vakken en farmacotherapie – mag gedegen basiskennis van de chemie niet verloren gaan. Die waarschuwing uitte de nieuwe hoogleraar Klinische Farmacologie Alwin Huitema tijdens zijn oratie Niet normaal doen! op vrijdag 13 oktober aan de Universiteit Utrecht.

16-10-2017 | door E. Bos (420720)

Minder angst voor een boete van de ACM

Zorgaanbieders in de eerste lijn hebben in de afgelopen twee jaar actiever samenwerkingsverbanden gesloten en zijn minder angstig voor een boete van de mededingingswaakhond. Dat blijkt uit een evaluatie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

13-10-2017 | door E. Bos (420720)

Herexamen 2017 PW 42

Welke stelling over medicinale cannabis is NIET waar?

19-10-2017 | door Marloes Dankers, IVM

CF-middel Orkambi geweerd uit basispakket

Nieuwe prijsonderhandelingen over het cystische fibrose-geneesmiddel Orkambi (ivacaftor + lumacaftor) hebben producent Vertex en het ministerie van VWS niet tot elkaar gebracht. Orkambi wordt dan ook niet opgenomen in het basispakket.

10-10-2017 | door a.k.s.polderman@pw.nl

Rechter: voor diergeneesmiddel met fipronil recept vereist

Een diergeneesmiddel met fipronil tegen vlooien, teken en muggen bij honden en katten mag alleen op recept van een dierenarts worden afgeleverd. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deze week besloten.

06-10-2017 | door E. Bos (420720)

Ernstige huidreacties bij gebruik epoëtines

Behandeling van bloedarmoede met epoëtines kan in zeer zeldzame gevallen leiden tot ernstige uitslag en blaarvorming van de huid.

09-10-2017 | door a.k.s.polderman@pw.nl

Vaccinatie tegen rotavirus

Vaccinatie van kinderen tegen rotavirus kan beperkt blijven tot de risicogroepen. Dit staat in een gezamenlijk advies van de Gezondheidsraad en het Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS.

02-10-2017 | door a.k.s.polderman@pw.nl

Batch griepvaccin registeren

Het Nationaal Programma Grieppreventie vraagt dit jaar speciale aandacht voor de registratie van het batchnummer van het influenzavaccin.

26-09-2017 | door a.k.s.polderman@pw.nl

€ 130 miljoen meer uitgaven aan medicijnen door 9% btw

In het regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst, dat vorige week werd gepresenteerd, wordt een stijging van het lage btw-tarief aangekondigd naar 9%. Nu is dat nog 6%. Omdat het lage btw-tarief ook voor geneesmiddelen geldt, zullen de jaarlijkse kosten van de farmaceutische zorg met minstens € 130 miljoen toenemen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

20-10-2017 | door SFK

Tal van initiatieven voor borging spoedzorg in dunbevolkte regio’s

Apothekers in onder meer Holland Rijnland, Vechtdal en Zeeuws-Vlaanderen zijn initiatieven gestart om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van farmaceutische spoedzorg in hun regio te borgen. Kosten worden bespaard en de tarieven gaan omlaag. “We willen de regie graag in eigen hand houden.”

20-10-2017 | door Frans van den Houdt

Groene farmacie: ecologisch verantwoorde medicijnketen

Medicijnen en multiresistente bacteriën komen na gebruik bij mens en dier in een milieukringloop terecht. Op meerdere plaatsen in de wereld werken onderzoekers aan methoden en technieken om dit tegen te gaan. Groene farmacie, het thema van een conferentie eind oktober in het UMC Utrecht, is een van de opties om ecologische en sociale schade te voorkomen.

20-10-2017 | door Margarita Amador en Alfons Uijtewaal

Nog veel onwetendheid rond spuiten van insuline

Insuline door kleding injecteren, zorgverleners die niet weten dat een insulinepen strikt individueel is of dat in een instelling beveiligde pennaaldsystemen nodig zijn; het komt allemaal voor en vraagt van apothekers oplettendheid. In de herziene richtlijn voor toediening met de insulinepen staan tips die apothekers hierbij kunnen ondersteunen.

20-10-2017 | door Antine Krijger

Degludec evenaart glargine

Bij diabetes mellitus type 2 heeft insuline degludec niet meer cardiovasculair risico dan insuline glargine. In een non-inferioriteitsstudie vonden Marso et al. cardiovasculaire sterfte, hartinfarct of beroerte bij 325 van 3818 degludecgebruikers en 356 van 3819 glarginegebruikers (hazard ratio 0,91; 95%-BI 0,78-1,06).

18-10-2017 | door PW

Korter QT met isavuconazol

Isavuconazol verkort het QT-interval op dosis- en concentratieafhankelijke wijze. Keirns et al. vonden dit effect in een fase I-onderzoek met 148 gezonde vrijwilligers die 200 of 600 mg isavuconazol, 400 mg moxifloxacine of placebo kregen.

18-10-2017 | door PW

Methylfenidaat beperkt zelfmoord

Methylfenidaat vermindert suïcidepogingen bij voortgezet gebruik. In databasegegevens van 25.629 gebruikers tussen 6 en 25 jaar oud uit Hong Kong waren er per 10.000 patiëntjaren 9,27 suïcidepogingen tijdens methylfenidaatgebruik.

17-10-2017 | door PW

PCSK9-remmer: effect bij veel meer lipiden

Remmers van proproteïne-con-vertase subtilisine/kexine type 9 (PCSK9) verlagen niet alleen de LDL-cholesterolspiegel maar hebben ook gunstige effecten op triglyceriden, HDL-cholesterol en vooral lipoproteïne (Lp) a.

19-10-2017 | door Arjan Polderman

Siaalzuurremming stimuleert afweerreactie tegen kankercel

Kankercellen omhullen zich vaak met een suikerlaagje waardoor ze onzichtbaar worden voor het immuunsysteem. Met name één soort suiker, siaalzuur, helpt kankercellen om zich te verstoppen. Christian Büll en collega’s hebben kunstmatige siaalzuursuikers ontwikkeld om de aanmaak van natuurlijk siaalzuur in kankercellen te manipuleren en ze weer zichtbaar te maken voor het immuunsysteem.

20-10-2017 | door Christian Büll en Gosse J. Adema

Ziekenhuisapothekers zien clinical rules als stap vooruit

Clinical rules maken in toenemende mate onderdeel uit van de medicatie-bewaking in ziekenhuisapotheken. In 21 van 25 onderzochte ziekenhuis-apotheken worden er een of meer toegepast. De waardering voor clinical rules is duidelijk beter dan voor de klassieke medicatiebewaking. De afhandeling van de signalen kent vele varianten.

20-10-2017 | door Ellen Koster, Daphne Philbert, Ed Wiltink en Fatma Karapinar-Çarkιt

Levend medicijn in de maak

Apotheker Maarten Zandvliet stapte als specialist in T-celtherapie over van de ziekenhuisapotheek naar een startend biotech-bedrijfje.

20-10-2017 | door Cindy Reinders

Mind the gap

Het gras is niet altijd groener bij de buren. Dat bleek maar weer eens bij een werkbezoek met zorgdirecteuren aan het Verenigd Koninkrijk. De National Health Service aldaar staat voor de brute opgave om structureel 20 miljard pond per jaar te besparen.

20-10-2017 | door Léon Tinke

BENU Apotheek Eibergen wint KNMP-prijs met app

Met een toedien-app is BENU Apotheek in Eibergen winnaar van de KNMP-zorginnovatieprijs 2017. Het project ‘Medicatie Controle App met elektronische toedienregistratie’ kreeg de meeste stemmen van de leden van de KNMP, die voor het eerst zelf mochten meebeslissen. De app maakt papieren toedieningslijsten overbodig, biedt apothekers en patiënten meer gemak, verbetert de medicatieveiligheid en maakt tijd vrij voor zorg.

20-10-2017 | door KNMP

De medicatiebeoordeling revisited

Honderd medicatiebeoordelingen in een jaar, dat is de groeinorm die de Inspectie in 2017 hanteert voor apotheken. Die roept vragen op in het veld: wat als een openbaar apotheker de norm niet precies gaat halen? Of af en toe andere criteria hanteert? WSO-lid Evelyn Schuil-Vlassak: “Het aantal mag niet leiden tot afvinklijstjes. Dat doet afbreuk aan de zorg.”

20-10-2017 | door Mariël Croon

SIGnificante ontwikkelingen rondom hart- en vaatziekten

De SIG-dag hart- en vaatziekten vindt plaats op donderdag 2 november 2017 in Utrecht.

20-10-2017 | door KNMP
Back to top