Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Degludec evenaart glargine

PW42 - 18-10-2017
Bij diabetes mellitus type 2 heeft insuline degludec niet meer cardiovasculair risico dan insuline glargine. In een non-inferioriteitsstudie vonden Marso et al. cardiovasculaire sterfte, hartinfarct of beroerte bij 325 van 3818 degludecgebruikers en 356 van 3819 glarginegebruikers (hazard ratio 0,91; 95%-BI 0,78-1,06).
Degludec evenaart glargine

Na 24 maanden was de nuchtere glucosespiegel bij degludec significant lager dan bij glargine. In de degludecgroep hadden 187 patiënten ernstige hypoglykemie en 252 in de glarginegroep, eveneens significant. HbA1c-waarden verschilden niet. [NEJM. 2017;377(8):723-732.]

Document acties

Back to top