Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PCSK9-remmer: effect bij veel meer lipiden

PW42 - 19-10-2017
Remmers van proproteïne-con-vertase subtilisine/kexine type 9 (PCSK9) verlagen niet alleen de LDL-cholesterolspiegel maar hebben ook gunstige effecten op triglyceriden, HDL-cholesterol en vooral lipoproteïne (Lp) a.
PCSK9-remmer: effect bij veel meer lipiden

Filippatos et al. geven een overzicht van klinisch en preklinisch onderzoek naar deze niet-LDL-effecten [J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2017 Aug 22; online]. Lp(a)-concentraties nemen onder invloed van PSCK9-remmers af met 20-30%. Bij alirocumab bleek hier tevens een toegenomen klaring van apolipoproteïne (apo) A in het spel, maar bevindingen bij evolocumab wijzen erop dat dit niet het enige mechanisme is.

PSCK9-remmers doen spiegels van HDL-cholesterol en apoA1 toenemen met hooguit 10%. Dit wordt toegeschreven aan de LDL-vermindering, waardoor de cholesteroloverdracht van HDL naar LDL afneemt.

Voor de matige afname van triglyceridespiegels door PCSK9-remmers kunnen verschillende mechanismen verantwoordelijk zijn: verminderde aanmaak en toegenomen autofage afbraak van apoB, verhoogde activiteit van LDL-receptoren en van lipoprotein receptor-related protein 1, upregulatie van receptoren voor CD36-scavenger, voor VLDL en voor apoE. In het afgeronde klinische onderzoek FOURIER verlaagde evolocumab (140 mg elke twee weken of 420 mg per maand) de triglycerideconcentraties met 16%. In een kinetische studie met normolipidemische vrijwilligers bracht alirocumab (150 mg per twee weken) een aanzienlijke vermindering teweeg van de fractional catabolic rate (FCR) van LDL-cholesterol, LDL-apoB, IDL-cholesterol en IDL-apoE. In een ander onderzoek evenwel verhoogde evolocumab de FCR van VLDL-apoB, IDL-apoB en LDL-apoB en verlaagde het de vorming van IDL-apoB en LDL-apoB. Er zijn ook twee studies waarin alirocumab (150 mg per twee weken) VLDL-cholesterol verlaagt met zo’n 30%.

Tot slot halen Filippatos et al. een meta-analyse aan van Sahebkar et al., waaruit blijkt dat PSCK9-remmers geen significant effect hebben op spiegels van ontstekingsfactoren.

Document acties

Back to top