Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW15

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Ravotten

Je gooit er een pilletje in en hij knapt overal van op. Is de mens inmiddels tot een dergelijke machine verworden die alleen met medische hulpmiddelen kan functioneren? Zo erg is het nog niet, maar de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) signaleert wel dat mensen zich bij een ongemakje veel te snel tot de huisarts richten voor een oplossing in de vorm van een medicijn. Dat moet anders.

14-04-2017 | door Frans van den Houdt

Nieuwe voorzitter VJA: 'We zijn superhelden'

Apotheker Nitika Chouhan is vorige week tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) benoemd tot nieuwe voorzitter.

04-04-2017 | door Edwin Bos

Indicatiecode

De vlag kan uit! De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aan de KNMP en Zorgverzekeraars Nederland bevestigd dat een indicatiecode op het recept volstaat voor de apotheker.

14-04-2017 | door Sjors Bloem, apotheker

Herexamen 2017 PW 15

Welke uitspraak over oliën is juist?

12-04-2017 | door S.D. Borgsteede, Stichting Health Base

Overgewicht door puffers met corticosteroïden

Inhalatiemedicatie met corticosteroïden lijkt bij volwassenen een grotere kans te geven op een hoger BMI, bij vrouwen is dit verband het sterkst. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC.

06-04-2017 | door PW

Patiënt stuurt foto recept naar Medsen

Met de Apotheek App van apotheekketen Medsen hoeven patiënten niet meer naar de apotheek te komen om hun recept in te leveren. Een foto van het recept sturen via de app volstaat.

06-04-2017 | door PW

Longziekten: artsen snel met combinatie

Huisartsen schrijven de combinatie inhalatiecorticosteroïden en luchtwegverwijders voor aan 38% van de volwassen astmapatiënten en aan 39% van de COPD-patiënten. Dit blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het NIVEL, in opdracht van Zorginstituut Nederland.

11-04-2017 | door PW

Aanpassingen productinformatie, maart 2017

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

10-04-2017 | door PW

Nieuw GVS-cluster cysteamine

Cysteamine met vertraagde afgifte (Procysbi) komt in aanmerking voor opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

07-04-2017 | door PW

Fiat FDA voor avelumab bij merkelcelcarcinoom

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft zijn goedkeuring gegeven aan avelumab (Bavencio) als therapie voor gemetastaseerd merkelcelcarcinoom bij patiënten van 12 jaar en ouder.

10-04-2017 | door PW

Epclusa in basispakket na onderhandelingen

Het geneesmiddel sofosbuvir + velpatasvir (Epclusa) wordt vanaf 1 april 2017 vergoed vanuit het basispakket.

03-04-2017 | door PW

Nader onderzoek docetaxel

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) gaat onderzoek doen naar docetaxel wegens enkele gevallen van neutropene enterocolitis bij patiënten in Frankrijk.

24-03-2017 | door PW

Aandeel nieuw generatie diabetesmiddelen is stabiel

Het aandeel nieuwe generatie diabetesmiddelen binnen de orale antidiabetica is in 2016 nagenoeg gelijk aan dat in de jaren daarvoor. Dat geldt zowel voor gebruikers (9%) als voor kosten (68%). Het aantal gebruikers van de SGLT2-remmers is in 2016 verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

14-04-2017 | door SFK

Status apothekersvak trekt veel allochtone studenten

Farmaciestudies op de universiteit en in het hbo zijn zeer populair bij allochtone studenten. Reden is dat in niet-westerse culturen het vak van apotheker status heeft en zekerheid biedt. Scholen en studentenverenigingen springen hierop in door niet alleen feesten met bier en wijn te organiseren, maar ook een bowlingavond.

14-04-2017 | door Frits Baltesen

Verschillen in bijwerkingen bij man en vrouw onder de loep

Eindelijk komt er breed onderzoek naar de verschillen in de werking van geneesmiddelen bij mannen en vrouwen. Minister Edith Schippers van VWS heeft in een eerste ronde € 500.000 subsidie uitgetrokken. Prof. dr. Petra Denig van de RUG ontvangt daarvan een deel: “Het is eigenlijk schokkend hoe weinig bekend is op dit terrein.”

14-04-2017 | door Frits Baltesen

Specialist in hart en vaten

Een stimulans om wetenschappelijke artikelen te lezen, kennis uit te wisselen met collega’s en patiënten uiteindelijk betere zorg te kunnen bieden; ziedaar de motieven voor Jessy van der Eem om lid te worden van de Special Interest Groep Hart- en Vaatziekten.

14-04-2017 | door Frans van den Houdt

Nieuwe KennisTest Vitamine D

Het assortiment aan KennisTesten is per 12 april uitgebreid met een nieuwe KennisTest over vitamine D. Met deze KennisTest leert het team advies te geven over vitamine D-gebruik.

14-04-2017 | door KNMP

351 aanvragen voor DNA-paspoort

KNMP-leden die naar het jubileumcongres kwamen, konden tegen een sterk gereduceerd tarief een farmacogenetisch paspoort aanvragen. De actie was een succes: de KNMP ontving 351 aanvragen. Op het moment dat de aanvraag sloot, was dat zeventig procent van de vijfhonderd inschrijvingen voor het congres.

14-04-2017 | door KNMP

Vuurwerk

Het 175-jarig bestaan van de KNMP is een goed excuus om door het rijke digitale archief van het Pharmaceutisch Weekblad te struinen. Dat archief voert terug tot de allereerste editie van 3 april 1864. Een initiatief ontsproten aan de zondagse theetafel van D.B. Centen; toen nog een eenvoudige boekhandelaar aan het Rokin te Amsterdam, maar met een gezond zakelijk instinct.

14-04-2017 | door Léon Tinke

Terugdringen milieubelasting vereist kennisuitwisseling

Het ene geneesmiddel vervangen door het andere, omdat dat beter is voor het milieu. Een sympathiek idee, maar in de praktijk heeft het nog wat haken en ogen. In een recent rapport van het RIVM pleiten partijen in de zorg- en watersector voor meer kennisuitwisseling.

14-04-2017 | door Berit Sinterniklaas

Oogst startjaar StiPCO: deelname van 85 procent

85 procent van de openbaar apothekers wist in 2016 de weg naar een of meerdere StiPCO-scholingen te vinden. Dit blijkt uit een analyse van het eerste jaar van het Stimuleringsprogramma Competentie-ontwikkeling Openbaar apothekers, dat nog loopt tot en met 2019.

14-04-2017 | door Karen Bos
Back to top