Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW10

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Eenheid in diversiteit

Wat een feest om voor dit jubileumnummer de onzichtbare draden zichtbaar te mogen maken die de hedendaagse farmacie verbinden met de farmacie van het verleden. De oprichters van de (K)NMP liepen voorop in de negentiende-eeuwse professionaliseringsbeweging in de gezondheidszorg. Ze wilden meer politieke invloed en kregen die ook. Maar net als nu was het hard werken om de lobby richting het Binnenhof te laten slagen.

10-03-2017 | door Toine Pieters

Uit de kelder

Het is woensdag en zoals elke week werk ik als apotheker in het verpleeghuis.

10-03-2017 | door Chiara van Rodijnen, apotheker

Eerste lijn strenger dan EMA bij nieuw middel

Zorgverleners in de eerste lijn stellen andere en hogere eisen aan de klinische relevantie van nieuwe geneesmiddelen dan de Europese registratieautoriteit. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

09-03-2017 | door Cindy Reinders

Herexamen 2017 PW 10

Welke uitspraak over het PW als orgaan van de NMP is juist?

08-03-2017 | door Arjan Polderman, PW

Toets BIG-herregistratie in mei gaat niet door

De toets voor de BIG-herregistratie in mei gaat niet door. De eerstvolgende toets is nu op 18 september. Inschrijven kan tot 11 augustus. “Een BIG-toets ontwikkelen kost erg veel geld”, zegt Hans van Son van PAOFarmacie. In combinatie met de lage opkomst wordt dat volgens Van Son te duur.

08-03-2017 | door PW

Nieuw platform voor ontwikkeling antibiotica

Om het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te versnellen, gaan kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken binnen het Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP).

28-02-2017 | door PW

NZa: twee ton boete voor tandartspraktijk

Voor het opzettelijk verkeerd declareren krijgt een tandartspraktijk in Groningen een boete van € 200.000 opgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Naar aanleiding van signalen van patiënten was de NZa een onderzoek gestart.

27-02-2017 | door PW

Onderzoeken naar gender en gezondheid

Om de gezondheidsverschillen in kaart te brengen tussen mannen en vrouwen starten volgende maand zeven onderzoeken. Voor dit Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw investeert minister Schippers van Volksgezondheid € 12 miljoen.

22-02-2017 | door PW

Vier uitbreidingen indicaties, februari 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over vier uitbreidingen van indicaties.

06-03-2017 | door PW

Zes positieve adviezen, februari 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zes nieuwe handelsvergunningen.

02-03-2017 | door PW

Aantal apotheken in 25 jaar met een derde toegenomen

In het oprichtingsjaar van de SFK – 1991 – waren er in Nederland bijna 1500 openbare apotheken. Inmiddels is dat aantal met ongeveer een derde toegenomen en zijn dat er nu bijna 2000. Dit lijkt een sterke toename, maar het geneesmiddelengebruik verdrievoudigde in deze periode. De apotheekvergoeding bleef achter bij de zorgvraag. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

10-03-2017 | door SFK

Van artsenijbereider tot professioneel zorgverlener

De oprichting van de Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie in 1842 – het prefix ‘Nederlandsche’ volgde twee jaar later – kwam voort uit een gedeeld onbehagen over de toenemende concurrentie tussen apotheken. Ook de ondergeschikte positie ten opzichte van artsen en een gebrek aan politieke invloed droegen bij aan het gezamenlijke belang om apothekers een stem te geven.

10-03-2017 | door Toine Pieters

Veelkunner die grenzen slechtte

Een man die over grenzen ging, figuurlijk – als farmaceutisch deskundige voor justitie – zowel als letterlijk, door zijn vele internationale functies. Zo is Marius Lodewijk Quirijn van Ledden Hulsebosch het best te typeren.

10-03-2017 | door Annemiek Veelenturf

Farmacie al 200 jaar in het bloed van familie Meulenhoff

De familie Meulenhoff telt zeven generaties apothekers en de achtste komt eraan. Vier runden een apotheek in Zwolle. Daarna zetten Jurrie – de oudste nog levende mannelijke Meulenhoff – en twee van zijn kinderen de traditie voort. Alle drie wel op een andere plek: vader in het ziekenhuis, dochter in de openbare farmacie en zoon in de industrie.

10-03-2017 | door Cindy Reinders

Actieve KNMP’ers: de stille krachten van de vereniging

In de elf KNMP-districten zijn vele apothekers actief als districts-afgevaardigde of als lid van een klankbordgroep of commissie. Ze zijn onmisbaar in de communicatie en besluitvorming binnen de vereniging. Maar wie zijn deze apothekers die zich naast hun werk inzetten voor de KNMP?

10-03-2017 | door Edwin Bos

Integer bestuurder in roerige tijd

Onder het bewind van dr. P.A. Vos ontwikkelde de NMP oog voor het maatschappelijk veld waarbinnen de apotheker aan het begin van de twintigste eeuw opereerde. Hij hield van debat en ging kritiek niet uit de weg.

10-03-2017 | door Annemiek Veelenturf

Eeuwenoud uithangbord voor apotheker en drogist

De gaper is een typisch Nederlands verschijnsel. Van de koppen, die als uithangbord boven of naast de deur van een apotheek of drogisterij werden geplaatst, moeten door de eeuwen heen honderden zijn geweest. Velen daarvan zijn allang vergaan, maar een klein deel, zo’n honderd exemplaren, is bewaard gebleven in museumcollecties.

10-03-2017 | door Peter van den Hooff

Nederlandsche Apothekerskamer nam drie jaar plaats van NMP in

In haar 175-jarig bestaan kende de KNMP een korte periode, in de Tweede Wereldoorlog, waarin zij officieel niet bestond en functioneerde. De Duitsers ontbonden de toen nog NMP geheten organisatie – de K van Koninklijk is pas in 1947 verkregen – en stelden de Nederlandsche Apothekerskamer (NAK) in.

10-03-2017 | door Annemieke Horikx

Cytarabine bij leukemie

Hoge doses cytarabine hebben bij acute myeloïde leukemie slechts matig succes, beschrijven Schiller et al. in 1992 in Blood [80(12):2977-82].

10-03-2017 | door PW

Experimenten met antagonisten

Hoe een geïsoleerd kikvorshart tot contractie geprikkeld kan worden met digitaline (digitoxine) en verlamd met muscarine toont Stokvis in 1892 aan in het NTvG [36(1):1-24].

10-03-2017 | door PW

Sulfonamiden ‘grootste aanwinst 20ste eeuw’

De sulfonamiden zijn de belangrijkste vooruitgang van de eeuw, beweert Goodman in 1942 in een overzicht van aanwinsten, beloften en twijfelgevallen [Bull N Y Acad Med. 1942 Feb;18(2):112-36].

10-03-2017 | door PW

Klysma van tabaksextract

Bij enteritis kan een klysma van tabaksextract wonderen verrichten.

10-03-2017 | door PW

Kwaliteitsimpuls in farmazorg

Een man wars van clichés, die kon doorpakken en geen diplomatieke trucs nodig had om zijn doelen te bereiken. Zo omschrijven tijdgenoten dr. J.H.M. Winters, die de KNMP uitbouwde tot organisatie die apothekers tal van ondersteunende diensten bood.

10-03-2017 | door Annemiek Veelenturf

‘We moeten toegroeien naar rationale combinatietherapie’

Hij geldt als een autoriteit in de farmacie en een belangrijke wegbereider van de farmacotherapie, emeritus hoogleraar Douwe Breimer. Jarenlang doceerde hij aan de Universiteit Leiden, waar hij al in de jaren zeventig farmaciestudenten koppelde aan studenten geneeskunde. “Men vond het tijd dat er meer aandacht kwam voor de toepassing van geneesmiddelen.”

10-03-2017 | door Frans van den Houdt

Apotheker tussen de mensen

De apotheker was naar zijn zin te veel gericht op het geneesmiddel en te weinig op de patiënt. Als voorzitter van de KNMP en als hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg in Groningen was het de missie van prof. dr. T.F.J. Tromp daarin een omslag te maken.

10-03-2017 | door Annemiek Veelenturf

Uitstekende herinneringen aan de ‘farmaceutenclub’

Joop Soons uit Utrecht is met zijn 93 jaar het oudste KNMP-lid. Zijn werkterrein lag decennialang in het St. Antonius Ziekenhuis en de Universiteit Utrecht, waar hij orde op zaken stelde bij de opleiding farmacie. “Leuk volk hoor, apothekers.”

10-03-2017 | door Frans van den Houdt

Benjamin van de KNMP

Het jongste lid van de KNMP is Jorinke Koops.

10-03-2017 | door Frits Baltesen

Geschiedenis schrijven

Op 23 april 1842 doorkliefde stoomlocomotief ‘De Arend’ luid fluitend het troosteloze land ten westen van onze hoofdstad.

10-03-2017 | door Léon Tinke

Reizende Piaggio over antibioticaresistentie

De Antibiotica Brigade, een rondreizende tentoonstelling over antibioticaresistentie, is zaterdag 4 maart gelanceerd tijdens de Museumnacht Rotterdam. De expositie is het initiatief van de KNMP, Museum Boerhaave en de Stichting Farmaceutisch Erfgoed, en is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

10-03-2017 | door KNMP

KNMP Farmanco populair bij apotheker en publiek

Wat is de reden van niet-beschikbaarheid, wat is de verwachte datum van beschikbaarheid, wat is de farmaceutische substitutie en wat is het farmacotherapeutisch advies? Dit zijn de vier vragen die voor apothekers bij elk leveringsprobleem relevant zijn. Al sinds 2004 op knmpfarmanco.nl, dé website voor alle geneesmiddelentekorten.

10-03-2017 | door Dennis Mulkens

‘Een vinnigen strijd’ – 175 jaar historie van de KNMP

De oudste koepel van medische beroepsbeoefenaren van Nederland: dat is de KNMP. Al in april 1842 richtten apothekers de Maatschappij ter bevordering der Pharmacie op.

10-03-2017 | door Gerben Klein Nulent

‘De G-Standaard staat als een huis sinds 1985’

De G-Standaard heeft voor apotheken, huisartspraktijken en andere instellingen de vanzelfsprekendheid van water uit de kraan. In werkelijkheid is de database iets om trots op te zijn als Nederlandse zorgverlener. “Met de G-Standaard hebben we in Nederland een unieke infrastructuur.”

10-03-2017 | door Berit Sinterniklaas
Back to top