Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW39

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Resistentie

Zevenhonderdduizend doden vallen jaarlijks wereldwijd door antibioticaresistentie, is de schatting van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Als het probleem niet snel en gezamenlijk wordt bestreden, zal het dodental de komende decennia in de miljoenen gaan lopen. Ziektes als long- en blaasontsteking zullen niet meer bestreden kunnen worden en levensbedreigend zijn.

30-09-2016 | door Frans van den Houdt

Credo

“Ik heb niet het idee dat het nu zoveel uitgemaakt heeft dat ik de kinderarts heb gebeld, maar dat jongetje krijgt in ieder geval geen onnodige medicatie meer waarvan hij wel last had”, zegt mijn jonge collega.

30-09-2016 | door Wilma Göttgens

Rechter bekrachtigt boetes uitstel generiek

Innovatieve en generieke fabrikanten die afspreken te wachten met het op de markt brengen van een generiek zijn terecht beboet door de Europese Commissie. Dat heeft de Europese rechter bevestigd in een uitspraak in de Lundbeck-zaak.

29-09-2016 | door Edwin Bos

Herexamen 2016 PW 39

Welke uitspraak over spironolacton is juist?

28-09-2016 | door Mieke Mulder

Subsidie antibiotica

Voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica investeert minister Edith Schippers van Volksgezondheid de komende vier jaar ruim € 6 miljoen. Dat heeft zij vorige week bekendgemaakt in New York, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over het bestrijden van antibioticaresistentie.

28-09-2016 | door PW

Website voor medicatie bij levercirrose

Veiligheidsadviezen voor het gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose zijn vanaf nu te vinden op de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl. Projectapotheker Rianne Weersink van HealthBase lanceerde deze website afgelopen zaterdag op het lustrumcongres van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV).

26-09-2016 | door PW

Prinsjesdag: € 2,8 miljoen voor scholing van apothekers

Voor de ontwikkeling van hun competenties ontvangen apothekers volgend jaar € 2,8 miljoen subsidie. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid in de Miljoenennota 2017.

20-09-2016 | door PW

Richtlijn hiv-pre-expositieprofylaxe

De Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren (NVHB) heeft samen met alle relevante partners in Nederland een richtlijn opgesteld voor pre-expositieprofylaxe (PrEP).

23-09-2016 | door PW

Zeven positieve adviezen, september 2016

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zeven nieuwe handelsvergunningen.

22-09-2016 | door PW

Verbetering

Vanwege een recente wijziging in de NHG-Standaard Urinesteenlijden is de toelichting van de herexamenvraag in PW 38 niet helemaal juist.

28-09-2016 | door PW

Migrainebehandelingen steeds goedkoper

Apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting voor minder dan € 19 miljoen aan geneesmiddelkosten voor triptanen. In 2005 was dat nog € 57 miljoen. Dat komt neer op een gemiddelde jaarlijkse daling met 10%. Het aantal mensen dat deze middelen gebruikt is al jaren vrijwel gelijk. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

30-09-2016 | door SFK

Algemeen verbindend verklaren cao dichterbij

De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) verwachten nog dit jaar een nieuwe cao af te sluiten. Volgens onderhandelaren Reinier Bax en Rob Koster komt het algemeen verbindend verklaren van de afspraken steeds dichterbij. “Maar dan moeten méér apothekers-eigenaren zich aanmelden.”

30-09-2016 | door Edwin Bos

Geen verwijt voor afleveren onjuiste herhaalrecepten

Een apotheker die bij herhaalmedicatie meerdere keren een te hoge dosering van het geneesmiddel Sifrol heeft verstrekt aan een patiënt wordt niet gestraft door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

30-09-2016 | door Catelijne Bach en Marnix Bakker

Capecitabine: verlies vingerafdruk

Tijdens behandeling met capecitabine kan de vingerafdruk tijdelijk verdwijnen.

30-09-2016 | door PW

Tripeltherapie: minder exacerbaties COPD

Toevoeging van een langwerkende muscarinereceptorantagonist aan een langwerkend bèta-sympathicomimeticum en een inhalatiecorticosteroïde verbetert de longfunctie en vermindert het aantal exacerbaties.

30-09-2016 | door Loes Ariaans

Antidotum factor Xa-remmer succes

Andexanet alfa, een pseudosubstraat voor factor Xa, is met succes toegepast bij patiënten met een acute ernstige bloeding onder behandeling met een directe factor Xa-remmer.

29-09-2016 | door PW

Metformine bij antipsychotica

Bij kinderen en adolescenten met autisme kan metformine de gewichtstoename door atypische antipsychotica verminderen.

28-09-2016 | door PW

Medicatiefout opvallend vaak oorzaak intoxicatie clioquinol

Meer dan 90% van de clioquinoloverdoseringen die worden gemeld bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, is het gevolg van een medicatiefout. Verzorgers van de patiënt veroorzaken de meeste medicatiefouten, waarbij vaak sprake is van tienvoudige overdosering. Dit leidt onder andere tot maagdarmklachten en neurotoxische effecten.

30-09-2016 | door Agnes van Velzen en Irma de Vries

Studenten geneeskunde en farmacie trekken samen op

Samenwerking krijgt extra aandacht in het nieuwe curriculum van de opleidingen farmacie. Bij de Rijksuniversiteit Groningen gebeurt dat onder meer door intensieve interactie tussen de studenten geneeskunde en farmacie. Ziekenhuisapotheker Wouter Bult: “We hopen dat dit zal leiden tot een meer vanzelfsprekende samenwerking in de toekomst.”

30-09-2016 | door W. Bult, I. de Waard-Siebinga, M.H. Erich en I.C.C. van der Horst

Poliklinische apotheek neemt verpleegkundigen in dienst

Apotheek Poldervaart, een 24-uurs poliklinische apotheek in Schiedam, heeft een eigen team met zes verpleegkundigen die 24-uurs specialistische thuiszorg leveren. Apothekers, apothekersassistenten en verpleegkundigen hebben intensief contact over de toediening van medicatie. “We kunnen efficiënter werken en spillage beter voorkomen.”

30-09-2016 | door Edwin Bos

KNMP in Nieuwsuur over agressie aan de balie

Ondanks de vakantieperiode was het voor de KNMP het afgelopen kwartaal alles behalve komkommertijd. Zo was er landelijke media-aandacht voor agressie aan de balie, hield Thyrax de gemoederen nog steeds bezig en deed de KNMP een oproep aan zorgverzekeraars om een ruimhartiger preferentiebeleid te voeren.

30-09-2016 | door KNMP

Patiënt wil beter inzicht in zorg van apotheek

Mensen die op zoek zijn naar informatie over de apotheek, zijn vaak nog onbekend met de beschikbare kwaliteitsinformatie op apotheek.nl. Zij willen liever actuele, objectieve informatie dan het oordeel van andere apotheekbezoekers over de apotheek. Een keuzemenu om apotheken te vergelijken behoort tevens tot de wensen.

30-09-2016 | door KNMP

Race tegen de klok

Apotheker Roos den Hollander van Radiofarmaca Apotheek in Eindhoven werkt volgens een strak schema, want ze moet rekening houden met de verschillende halfwaardetijden van producten. “Het is spannend werk.”

30-09-2016 | door Frits Baltesen
Back to top