Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Website voor medicatie bij levercirrose

PW39 - 26-09-2016
Veiligheidsadviezen voor het gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose zijn vanaf nu te vinden op de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl. Projectapotheker Rianne Weersink van HealthBase lanceerde deze website afgelopen zaterdag op het lustrumcongres van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV).
Website voor medicatie bij levercirrose

De website, die is ontwikkeld in samenwerking met inhoudsdeskundigen, de NLV en de KNMP, is bestemd voor zowel patiënten als zorgverleners.

De adviezen zullen dit najaar worden uitgeleverd aan de apotheekinformatiesystemen. Met de toegekende subsidie van ZonMw heeft Weersink tweehonderd geneesmiddelen kunnen beoordelen en samen met een panel van experts van een veiligheidsadvies kunnen voorzien. Daarbij hanteren zij de volgende indeling: veilig, geen nadelige effecten bekend; nadelige effecten bekend; onveilig of onbekend. Indien mogelijk wordt ook een doseeradvies gegeven.

“Atorvastatine is een voorbeeld van een onveilig middel”, vertelt de onderzoekster. “De blootstelling kan bij levercirrose met een factor tien toenemen; dat is niet met een dosisaanpassing te corrigeren. Bovendien zijn er veiligere alternatieven.”

Document acties

gearchiveerd onder: Medicatiebewaking, Levercirrose, Websites
Back to top