Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Credo

PW39 - 30-09-2016 | door Wilma Göttgens
“Ik heb niet het idee dat het nu zoveel uitgemaakt heeft dat ik de kinderarts heb gebeld, maar dat jongetje krijgt in ieder geval geen onnodige medicatie meer waarvan hij wel last had”, zegt mijn jonge collega.
Credo

Zij signaleerde overbehandeling met een derdekeuzemiddel tegen urineretentie bij een jongetje van 8 met incontinentieklachten. Overleg met de huisarts leverde niets op, want “dit kind kreeg het al zo lang en het middel was ook niet door hem gestart.”

Na afstemming met de nieuwe pleegmoeder belde de apotheker de kinderarts, die zich ook verbaasde over de behandeling. Drie weken later volgde het stoprecept. De apotheker in dit verhaal richt zich op het welzijn van het kind en maakt keuzes vanuit haar farmaceutische deskundigheid.

“Je lijkt af en toe wel een missionaris met je kernwaarden”, kreeg ik van een goede vriend te horen. “Het lijkt wel of ik weer op catechisatie zit”, zei een jonge apotheker toen ze in een groepje probeerde conflicterende kernwaarden in een casus van een moreel dilemma te herkennen en benoemen.

Het waren meestal confessionele partijen, zoals SGP en Christen Unie, die waarden en normen expliciet ter sprake brachten. Gebaseerd op religieuze bronnen zoals de Bijbel en de geloofsbelijdenis. Recent hebben ook VVD-prominenten als Edith en Mark het over waarden: liberale waarden zoals vrijheid en verantwoordelijkheid, gebaseerd op het liberaal manifest.

Goede apothekers herken je aan de kernwaarden uit het Handvest, waaraan ze met hun handelen invulling geven. Ja ik geloof ... in deze apothekers.

Document acties

gearchiveerd onder: Ethiek
Back to top