Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW36

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Blogpatiënten

Eigen schuld, dikke bult, krijgen longkankerpatiënten vaak te horen. Uit een peiling van patiëntenvereniging Longkanker Nederland (LN) blijkt dat 55% van de Nederlanders er zo over denkt. Patiënt Edgar Dinkelaar – nooit gerookt – uit in dit PW het vermoeden dat dat de reden is dat er in zijn ogen weinig onderzoek wordt gedaan naar nieuwe geneesmiddelen tegen longkanker.

09-09-2016 | door Frans van den Houdt

Ondernemen

Vorig jaar won ik de prijs voor etnische zakenvrouw Nederland.

09-09-2016 | door Nada Al-Rubaiee

Ruim 400 nieuwe studenten farmacie

Het aantal studenten dat deze maand farmacie is gaan studeren is opnieuw gestegen. Vorig jaar begonnen 375 studenten aan deze studie, dit collegejaar zijn dat er 410: een stijging van 9%.

06-09-2016 | door Frits Baltesen

Herexamen 2016 PW 36

Welke uitspraak over dosering is juist?

06-09-2016 | door Reinier van Hest

Nieuw middel tegen multipel myeloom

Een nieuw middel tegen multipel myeloom (beenmergkanker) verhoogt de levensverwachting van patiënten sterk. In een groep patiënten die alleen een standaardbehandeling kreeg met bortezomib en dexamethason was de ziekte bij 27% nog een jaar stabiel, maar in de groep die ook daratumumab kreeg, was dat 61%.

30-08-2016 | door PW

RIVM: nog veel uitdagingen voor personalized medicine

Voor een effectieve toepassing van personalized medicine spelen naast erfelijke informatie ook factoren als leeftijd, geslacht, eetgewoonten, andere ziekten en het gebruik van meerdere geneesmiddelen een rol. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

30-08-2016 | door PW

Aanpassingen productinformatie, juli 2016

De samenvattingen van productkenmerken (SmPC’s) en bijsluiters van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) heeft dit besloten op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

01-08-2016 | door PW

Studie naar paracetamol met vertraagde afgifte

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) gaat onderzoeken of paracetamolpreparaten met gereguleerde of vertraagde afgifte een vergroot risico op overdosering met zich meebrengen.

19-07-2016 | door PW

Descovy past in het GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) meent dat Descovy (emtricitabine + tenofoviralafenamide) kan worden opgenomen op bijlagen 1 en 2 van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

30-08-2016 | door PW

Aandeel risicopillen in vijf jaar met kwart afgenomen

Het gebruik van anticonceptiepillen van de derde of vierde generatie is in de afgelopen vijf jaar met ongeveer een kwart gedaald. Toch start nog bijna 6% van de jonge vrouwen die voor het eerst de pil gebruiken met een risicopil. De Diane-35-pil kent sinds de commotie begin 2013 drie kwart minder gebruikers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

09-09-2016 | door SFK

Behandeling van uitgezaaide longkanker grote stap vooruit

Doelgerichte therapie verbetert de prognose voor patiënten met gemetastaseerde longkanker met bepaalde mutaties aanzienlijk. De komst én vergoeding van nivolumab betekent een grote vooruitgang voor patiënten die niet responderen op de conventionele chemotherapie of bij wie de tumor weer gaat groeien.

09-09-2016 | door Cindy Reinders

Blog over longkanker geeft patiënten wereldwijd inspiratie

Dat de behandeling vooral palliatief zou zijn, wilde hij echt niet horen. Edgar Dinkelaar (36) was vanaf het moment dat hij de diagnose longkanker (stadium IV) kreeg vast van plan iets te doen. “Als ik de afgelopen jaren één ding heb geleerd is het wel dat je door eigen onderzoek zoveel wijzer kunt worden en een betere behandeling kunt krijgen.”

09-09-2016 | door Frans van den Houdt

Bijna 30% van oncologische patiënten heeft een interactie

Aangezien antikankergeneesmiddelen een smal therapeutisch venster hebben, is het van groot belang om “de juiste dosis” te verkrijgen. Geneesmiddelinteracties behoren tot de belangrijkste factoren die de blootstelling aan een antikankergeneesmiddel kunnen beïnvloeden, blijkt uit promotieonderzoek van Roelof van Leeuwen.

09-09-2016 | door R.W.F. van Leeuwen, F.G.A. Jansman, R.H.J. Mathijssen en T. van Gelder

Darmkanker: ctDNA bepaalt risico

De aanwezigheid van circulerend tumor-DNA (ctDNA) identificeert patiënten die ondanks een succesvolle verwijdering van niet-uitgezaaide darmkanker een hoog risico op een recidief hebben.

09-09-2016 | door PW

Hormoontherapie kan ook neoadjuvant

Bij de neoadjuvante behandeling van hormoonreceptorpositieve borstkanker geeft hormonale therapie een vergelijkbare respons als chemotherapie, met aanzienlijk minder bijwerkingen. Dat blijkt uit een meta-analyse.

09-09-2016 | door Loes Ariaans

Venetoclax nieuwe optie CLL

De nieuwe orale BCL2-remmer venetoclax is effectief bij CLL met 17p-deletie, een aandoening met een slechte prognose.

08-09-2016 | door PW

HT: therapietrouw niet beter

Therapietrouw bij chronische aandoeningen in het verleden is voorspellend voor de therapietrouw aan hormonale therapie (HT) na borstkanker, blijkt uit een retrospectieve cohortstudie [JAMA Oncol. Epub 9 juni 2016].

07-09-2016 | door PW

Visolie heeft nadelig effect op chemotherapeutica

Hoewel visolie vaak wordt aangeprezen als gezond, hoeft dat niet altijd zo te zijn. Specifieke vetzuren in visolie en vette vis kunnen de werking van bepaalde chemotherapeutica verminderen waardoor resistentie ontstaat. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Julia Houthuijzen.

09-09-2016 | door Julia M. Houthuijzen

Haarverlies soms irreversibel na gebruik van docetaxel

Haarverlies is de meest zichtbare bijwerking van chemotherapie en kan daarom een grote invloed hebben op het zelfbeeld en de kwaliteit van leven van patiënten. Veelal begint het herstel twee tot drie maanden na het staken van de therapie, maar haarverlies kan ook irreversibel zijn. Bijvoorbeeld na behandeling met docetaxel, zoals blijkt uit tientallen meldingen die binnenkwamen bij bijwerkingencentrum Lareb.

09-09-2016 | door Leàn Rolfes

Goed gebruik orale oncolytica vereist continue begeleiding

Het aantal orale oncolytica is de afgelopen jaren sterk gegroeid, waardoor de behandelmogelijkheden zijn toegenomen. Goed gebruik van deze middelen door de patiënt thuis krijgt daarom steeds meer aandacht. Continue ondersteuning en begeleiding door zorgverleners is hierbij noodzakelijk.

09-09-2016 | door Lonneke Timmers, Christel Boons en Jacqueline Hugtenburg

Klare taal als sleutel voor beter medicijngebruik

Het internationale apothekerscongres van de FIP in Buenos Aires ging dit jaar over het terugdringen van vooral de niet-overdraagbare ziekten. Een literary friendly approach in de farmacie is daarbij cruciaal. Wetenschappers en praktijkapothekers over klare taal en een plaatje bij een praatje.

09-09-2016 | door Mariël Croon

RiFaS biedt mogelijkheid lijsten te genereren

“Bestaat een lijst van producten die zwangeren niet mogen uittellen?” En: “Is er een lijst beschikbaar van handelsproducten met gevaarklasse 4 en 5?” Het zijn vragen die regelmatig aan de LNA-helpdesk worden gesteld. Dergelijke lijsten bestaan inderdaad en zijn op te vragen in het Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS).

09-09-2016 | door Shiwai Ng

De toekomst veiligstellen

Ambitieus is een typering die niets te veel zegt over Mirna Hessels. Naast haar fulltime baan als apotheker zet ze zich in voor werkgroepen en bestuursfuncties, met als doel goede farmaceutische zorg in de toekomst te waarborgen.

09-09-2016 | door Frans van den Houdt
Back to top