Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW24

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Verheffing

“Reeds in de jaren veertig van de negentiende eeuw was de wens geuit de apothekersstand te verheffen door invoering van academisch farmaceutisch onderwijs met bijbehorende staatsexamens”, lees ik in een geschrift van Gewina, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis.

17-06-2016 | door Frans van den Houdt

Medicatieproces

Een grote kans dat u het woord medicatieproces voor het eerst hoort. Toch zal dit woord volgend jaar bij iedere apotheker bekend zijn, de eerste pilots zijn al dit jaar.

17-06-2016 | door Jaap Dik

Douane onderschept 100 pakketten nepmedicijnen

De Nederlandse douane heeft op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Interpol en de Wereld Douane Organisatie vorige week honderd pakketten illegale geneesmiddelen in beslag genomen. In de postpakketten zaten 155.000 potentieel gevaarlijke neppillen.

15-06-2016 | door Frits Baltesen

Meer meldingen afgenomen effectiviteit Salbutamol Sandoz

Het aantal meldingen over een mogelijk verminderd effect van astmamiddel Salbutamol van Sandoz is de laatste maanden toegenomen. Tot januari dit jaar ontving Bijwerkingencentrum Lareb zeventien meldingen; dat is nu gestegen naar 45 meldingen, aldus het Lareb.

07-06-2016 | door PW

NHG: op stofnaam voorschrijven blijft

Huisartsen schrijven voor op stofnaam en vervolgens bepalen de apotheek en de zorgverzekeraar het meest doelmatige middel. Dit standpunt van Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) blijft na een herijking ongewijzigd.

09-06-2016 | door PW

Nivel onderzoekt gevolgen tekorten Thyrax

Onderzoeksinstituut Nivel roept schildklierpatiënten op mee te doen aan een online-onderzoek over hun ervaringen met de vervangende medicatie voor Thyrax Duotab, waaraan eerder dit jaar een tekort ontstond.

10-06-2016 | door PW

Herexamen 2016 PW 24

Welke eradicatiekuur is geschikt?

15-06-2016 | door Jeanne van Berkel en Hilde Jelsma

€ 20 miljoen voor eHealth

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf krijgen € 20 miljoen ondersteuning om veelbelovende eHealth-innovaties sneller bij de patiënt te brengen. Dat heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid gezegd tijdens de eHealthweek vorige week in Amsterdam.

15-06-2016 | door PW

Eculizumab niet langer in basisverzekering

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert om eculizumab (Soliris) niet langer vanuit de basisverzekering te vergoeden voor patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH).

10-06-2016 | door PW

ZIN wil dequalinium niet in GVS

Het Zorginstituut Nederland adviseert dequalinium (Fluomizin) niet op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

02-06-2016 | door PW

Tedizolid past in GVS

Tedizolid (Sivextro) kan volgens het Zorginstituut Nederland (ZIN) worden geplaatst op bijlage 1A van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

06-06-2016 | door PW

Aanpassingen productinformatie, mei 2016

De samenvattingen van productkenmerken (SmPC’s) en bijsluiters van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) heeft dit besloten op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

08-06-2016 | door PW

Bijna helft minder aan dexamfetamine in mei

Nederlandse apotheken verstrekten in mei van dit jaar ruim 1,1 miljoen tabletten en capsules van een geneesmiddel met dexamfetamine. Dat is bijna de helft minder dan de bijna 2,2 miljoen in april. Vergoedingsperikelen rond de introductie van Amfexa zetten aan tot hamsteren. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

17-06-2016 | door SFK

Pillen smakelijker maken kost industrie te veel tijd

Pillen worden vermalen of niet ingenomen omdat ze te vies of te groot zijn. Waarom doen farmaceutische bedrijven zo weinig om hun tabletten, capsules en drankjes lekkerder te maken? Is het te moeilijk of zijn de regels te rigide? Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zegt dat het meestal hooguit een maand extra kost. “Waar een wil is, is een weg.”

17-06-2016 | door Frits Baltesen

Met gedegen onderzoek rationele farmacotherapie bevorderen

Het Geneesmiddelenbulletin is toe aan zijn 50ste jaargang en viert dat op 30 juni met een symposium in Leiden. Na een aantal roerige perioden is de rust wedergekeerd. Plannen voor de toekomst zijn er volop. “We doen er alles aan om te blijven groeien en onafhankelijk te blijven.”

17-06-2016 | door Frans van den Houdt

‘Op één nierfunctiewaarde varen is sowieso te ontraden’

Het zou mooi zijn als apothekers een tool hadden om het effect van geneesmiddelen bij patiënten direct te meten, in plaats van afhankelijk te zijn van indirecte instrumenten als de nierfunctie, stelt Margreet Warlé-van Herwaarden, die evenals Willemijn Eppenga promoveerde op onderzoek ter verbetering van de medicatieveiligheid. “Voorlopig toekomstmuziek”, concluderen beide promovendi, die elkaar interviewden.

17-06-2016 | door Willemijn Eppenga en Margreet Warlé-van Herwaarden

Kwaliteit boven kwantiteit

In een tijd die andere eisen stelt aan het apothekersvak heeft de apotheker een leeromgeving nodig waarin hij zelf zijn leerbehoeften en -doelen bepaalt, betoogt Sharon Schouten-Tjin A Tsoi, directeur van PAOFarmacie.

17-06-2016 | door Sharon Schouten-Tjin A Tsoi

Apothekersopleidingen klaar voor de toekomst

De beroepsuitoefening van apothekers is de laatste decennia verschoven van productgeoriënteerd naar patiëntgeoriënteerd. Om de farmacieopleidingen hierop beter te laten aansluiten is het uit 2006 daterende Raamplan Farmacie aangepast. Competentiegericht onderwijs krijgt een belangrijke plaats, naast de verwerving van de voor apothekers noodzakelijke kennis en vaardigheden.

17-06-2016 | door Tom Schalekamp en Hidde Haisma

Apotheek 'dementievriendelijk'

Het team van Apotheek Made volgde een training in het herkennen van beginnende dementie, onderdeel van de campagne ‘Samen dementievriendelijk’. Volgens apotheker Monique Martens zouden alle apotheken deze nascholing moeten volgen.

17-06-2016 | door Edwin Bos

Twee weten meer dan één

Fabrikanten zijn niet verplicht tekorten te melden bij KNMP Farmanco, dat daarom sterk afhankelijk is van meldingen uit de praktijk. Hoe meer meldingen apothekers doen, hoe vollediger de inhoud van KNMP Farmanco.

17-06-2016 | door Doerine Postma

Zorgverlener in Congo

Apotheker Jordy van Enkhuizen had het even gehad in Nederland en raakte in de ban van Artsen Zonder Grenzen, waarvoor hij zich nu inzet in Congo.

17-06-2016 | door Frans van den Houdt
Back to top