Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 24

PW24 - 15-06-2016 | door Jeanne van Berkel en Hilde Jelsma

Een cliënt gebruikt onder meer acenocoumarol en sotalol in verband met ritmestoornissen. Reeds lang bestaande maagklachten blijken te worden veroorzaakt door de Helicobacter pylori-bacterie. Welke eradicatiekuur is geschikt?

  1. a. amoxicilline + metronidazol + pantoprazol
  2. b. amoxicilline + metronidazol + omeprazol
  3. c. amoxicilline + claritromycine + pantoprazol (Pantopac)
  4. d. tetracycline + metronidazol + pantoprazol

Toelichting

Het juiste antwoord is: a. amoxicilline + metronidazol + pantoprazol

Sotalol geeft verlenging van het QTc-interval. Omdat claritromycine ook verlenging van het QTc-interval geeft, valt een eradicatiekuur met claritromycine af. Omeprazol versterkt het effect van acenocoumarol waarschijnlijk via remming van CYP2C9/2C19. Omeprazol heeft daarmee een invloed op de INR, de keuze kan beter op een ander PPI vallen, zoals pantoprazol. Tetracycline is alleen werkzaam tegen de Helicobacter pylori-bacterie in combinatie met bismutoxide. Bismutoxide is in Nederland niet meer verkrijgbaar.

Bron: Medicatiebewaking G-Standaard, Kennisbank dd 22-4-2016; Informatorium Medicamentorum, Kennisbank dd 22-4-2016

Document acties

Reacties

17-06-2016 08:16
H.J.M.G. Nelissen-Vrancken zegt:

En hoe zit het dan met de interactie acenocoumarol en metronidazol? (bron: KNMP Kennisbank)

17-06-2016 12:34
E. Bos zegt:

Antwoord van de auteurs:
Metronidazol remt het hepatisch metabolisme van de cumarines. In deze casus is vervanging van metronidazol niet mogelijk. Claritromycine valt af (ivm verlenging van het QTc-interval), tetracycline valt af (omdat bismutoxide niet meer beschikbaar is).
Dan blijft de combinatie metronidazol + amoxicilline + PPI over. De trombosedienst kan hierop anticiperen door de INR extra te controleren en zo nodig de dosering acenocoumarol aan te passen.
Bron: KNMP Kennisbank, medicatiebewaking & Informatorium (inleidende tekst Maagdarmmiddelen, Middelen bij peptische aandoeningen)

Back to top