Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatieproces

PW24 - 17-06-2016 | door Jaap Dik
Een grote kans dat u het woord medicatieproces voor het eerst hoort. Toch zal dit woord volgend jaar bij iedere apotheker bekend zijn, de eerste pilots zijn al dit jaar.
Medicatieproces

Overdracht van gegevens tussen zorgverleners, zowel in de eerste als de tweede lijn, wordt steeds complexer. Medicatieafspraken en logistiek staan vaak los van elkaar.

Een mooi voorbeeld zegt veel: de arts schrijft nitrofurantoïne MGA voor. 100 mg, tweemaal daags, voor vijf dagen. De patiënt kijkt het nog even aan, maar gaat een week later toch het recept verzilveren. Echter, de apotheker moet uitwijken naar nitrofurantoïne 50 mg, viermaal daags.

Ander middel, andere sterkte, andere startdatum. Hoe weten we dat dit één voorschrift is?

Dit soort alledaagse zaken worden opgelost met het medicatieproces. Maar ook stopberichten en mutatieberichten zijn geregeld. Erg mooi vind ik persoonlijk dat ook de apotheker een medicatievoorstel aan de arts kan doen, als iets weer eens niet verkrijgbaar is. Maar ook in een voorstel-verstrekkingsverzoek, een herhaalaanvraag door apotheker of patiënt is voorzien.

Komt u een artikel of cursus tegen over het medicatieproces, verdiep u erin! Het is de nabije toekomst.

Document acties

Back to top