Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW23

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Tbc uitroeien

Tuberculose de wereld uit. Met die ambitieuze doelstelling in het achterhoofd heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ‘Global End TB Strategy’ ontwikkeld, waarmee de tuberculose-incidentie in 2035 met ten minste 90% moet zijn teruggebracht.

10-06-2016 | door Frans van den Houdt

Apotheken toegankelijker door gebruik eHealth

Apothekers zien veel potentie in eHealth, maar een belangrijke voorwaarde voor innovatie is volgens hen een verbetering van het apotheekinformatiesysteem. Dat blijkt uit onderzoek van Nictiz naar het gebruik van eHealth in de apotheek.

07-06-2016 | door Edwin Bos

Isala ontwikkelt kant-en-klare spuiten

Met een spuitenvulmachine en speciale spuiten maakt Ziekenhuisapotheek Isala geneesmiddelen centraal en machinaal klaar in gesteriliseerde spuiten. Isala claimt de eerste apotheek te zijn in Europa met deze werkwijze.

02-06-2016 | door PW

Empathische zorg

Klantvriendelijkheid staat bij onze apotheek hoog in het vaandel; tijdens communicatiecursussen leren zowel de apothekers als -assistenten om mee te veren, in te leven en begrip te tonen.

10-06-2016 | door Esther Kuipers

Herexamen 2016 PW 23

Welke uitspraak geldt voor zowel DPP-4-remmers als GLP-1-analogen?

07-06-2016 | door Marloes Dankers

Melatonine blijft in vrije verkoop

Melatonineproducten mogen vooralsnog vrij worden verkocht. Dat heeft de rechtbank Den Haag deze week bepaald in een bodemprocedure die de brancheorganisatie Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland (NPN) had aangespannen tegen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

03-06-2016 | door PW

Geen plaats in het GVS voor ivacaftor + lumacaftor

Het combinatiepreparaat ivacaftor + lumacaftor (Orkambi) verdient volgens het Zorginstituut Nederland (ZIN) geen plaats in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

05-06-2016 | door PW

Vergoeding sacubitril + valsartan

Het Zorginstituut Nederland adviseert sacubitril + valsartan (Entresto) op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

31-05-2016 | door PW

Aanpassingen productinformatie, april 2016

De samenvattingen van productkenmerken (SmPC’s) en bijsluiters van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) heeft dit besloten op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

17-05-2016 | door PW

Verbetering

07-06-2016 | door PW

Generieke variant Seretide pas na jaren in de lift

Pas door opname van de combinatie salmeterol/fluticason in het preferentiebeleid van zorgverzekeraars steeg het aandeel generiek in de afgelopen maanden. De astma/COPD-markt van inhalatiemedicatie laat al enige jaren een stabiel beeld zien. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

10-06-2016 | door SFK

'Persoonlijke aanpak van astma bij kinderen zinvol'

Apotheker-onderzoeker Anke-Hilse Maitland-van der Zee wil in kaart brengen welk fenotype van astma reageert op welke therapie. Begin mei gaf ze de aftrap voor een groot Europees onderzoek onder kinderen met astma. Ze hoopt biomarkers te vinden om in een vroeg stadium te kunnen voorspellen welke kinderen niet op de gebruikelijke medicatie zullen reageren.

10-06-2016 | door Cindy Reinders

Ernstig astma: biological dringt prednisongebruik flink terug

Een nieuw tijdperk is aangebroken voor de behandeling van ernstig astma. Een tweede biological – mepolizumab – doet zijn intrede en zal het gebruik van prednison verder terugdringen. Volgens longarts Els Weersink betekent dit echt een verbetering van de kwaliteit van leven: minder exacerbaties en nauwelijks bijwerkingen.

10-06-2016 | door Cindy Reinders

Kampioen ondanks zware astma

Mack Bouwense (14) heeft vanaf zijn jonge jeugd zware astma. Toch werd hij een van de beste motorcrossers van Nederland. Sinds hij nieuwe medicatie heeft, hoeft hij niet meer te worden opgenomen.

10-06-2016 | door Frits Baltesen

Longziekte door medicatie moeilijk te herkennen

Een veelvoud aan geneesmiddelen, zoals antibiotica, anti-inflammatoire middelen, antiarrhythmica en chemotherapeutica, wordt geassocieerd met longschade. Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt hiervan regelmatig meldingen. Amiodaron, nitrofurantoïne en methotrexaat zijn enkele middelen waarbij longschade kan optreden.

10-06-2016 | door Annet van Boekel

Pembrolizumab beter

De remmer van programmed death-ligand 1 (PD-L1) pembrolizumab verlengt de overleving bij patiënten met eerder behandeld niet-kleincellig longcarcinoom.

10-06-2016 | door PW

Nog geen biomarker voor rol ICS bij COPD

De combinatie van twee langwerkende bronchusverwijders (LABA + LAMA) lijkt bij COPD-patiënten effectiever dan een combinatie van een LABA met een inhalatiecorticosteroïde (ICS) in het verminderen van het aantal exacerbaties. De voorspellende waarde van eosinofielen om te bepalen welke COPD-patiënt baat heeft bij een ICS is echter nog onduidelijk, na tegenstrijdige resultaten uit twee recente studies.

10-06-2016 | door Loes Ariaans

Minder astma-exacerbaties

Bij astmapatiënten met een huisstofmijtallergie verlengt sublinguale immunotherapie (SLIT) de tijd tot de eerste exacerbatie na afbouwen van het ICS.

08-06-2016 | door PW

Dupilumab effectief bij astma

Het humane IL-4 antilichaam dupilumab verbetert de longfunctie en vermindert ernstige exacerbaties bij patiënten met ongecontroleerd astma ondanks behandeling met een ICS en een LABA.

09-06-2016 | door PW

Farmaceutische zorg bij astma door de ogen van de patiënt

Patiënten met astma hebben bij een eerste uitgifte naast algemene voorlichting over hun medicatie behoefte aan informatie over medicatiegebruik bij exacerbaties en de servicemogelijkheden van de apotheek rondom astmazorg. Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek naar het patiëntperspectief voor de KNMP-richtlijn Astma.

10-06-2016 | door Elaine Wong-Go en Berry Daemen

Pilot zorgpad COPD-patiënten

Begeleiding van COPD-patiënten kan beter. Lidewij Sekhuis van de Longalliantie Nederland verwacht veel van een pilot waarin aandacht is voor de patiënt en een betere overdracht tussen eerste en tweede lijn.

10-06-2016 | door Frits Baltesen

TDM spitst therapie toe op de individuele TB-patiënt

Therapeutic drug monitoring (TDM) moet laagdrempelig worden ingezet om in een vroeg stadium de behandeling van tuberculosepatiënten te kunnen bijstellen. Op die manier kunnen resistentieontwikkeling en ongewenste uitkomsten worden geminimaliseerd. Dit betoogt Marieke Sturkenboom op basis van haar promotieonderzoek.

10-06-2016 | door Marieke Sturkenboom

Interne en externe interacties

CYP3A4 speelt een centrale rol bij de interacties van ivacaftor. In het combinatiepreparaat Orkambi interageren lumacaftor en ivacaftor onderling. De interactie van het combinatiepreparaat met rifampicine is klinisch relevant, die met CYP3A4-remmers niet.

10-06-2016 | door Annemarie Heersche en Arjan Polderman

Apotheek.nl is begrijpelijk, overzichtelijk en duidelijk

Onderzoek van TNS-NIPO onder bezoekers van apotheek.nl laat een positief beeld zien over het gebruiksgemak, de geboden informatie en ontwerp van de website. Ook zorgprofessionals gebruiken de medicijnwebsite vaak en geven hem een hoge waardering.

10-06-2016 | door Natasja Linnenbank

Pilot ’t Gooi vindt navolging in Groningen, Friesland en Drenthe

Na een succesvolle pilot met apotheken in ’t Gooi zijn nu ook apotheken in Groningen, Friesland en Drenthe aan de slag gegaan met therapietrouw-bevordering bij patiënten met diabetes type 2. Vooral de dialoog met de patiënt blijkt nuttig.

10-06-2016 | door Brigit van Soest-Segers

Magistrale bierbereiding

Apotheker Wil Schuwer stopte in 1994 met zijn apotheek, maar kreeg snel heimwee naar het bereidingswerk. Hij besloot bier te brouwen in België. Vorig jaar verkocht hij 250.000 flesjes.

10-06-2016 | door Frits Baltesen
Back to top