Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 48, jaar 2014

30 november 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Richtlijn polyfarmacie onvoldoende nageleefd

De kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie moet beter. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van een nulmeting naar de naleving van de richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’.

24-11-2014 | door DEB420720

Indicatie op recept

column

26-11-2014 | door Jaap Dik

Herexamen 2014 PW 48

Een 46-jarige vrouw bezoekt haar huisarts omdat ze een week lang klachten heeft die duiden op rhinosinusitis en de koorts maar niet zakt. Ze gebruikt hydrochloorthiazide 25 mg voor hypertensie. Schrijft de huisarts haar een antibioticumkuur voor en zo ja welke? a. Ja, doxycycline. b. Ja, amoxicilline. c. Ja, cotrimoxazol. d. Nee, antibiotica zijn bij rhinosinusitis alleen geïndiceerd bij patiënten met een verminderde afweer.

27-11-2014 | door Cindy Reinders

Inhalatiemedicatie onterecht voorgeschreven

Van de patiënten die incidenteel een inhalatiecorticosteroïde (ICS) gebruiken, zonder aanvullende longmedicatie per inhalatie (one off-ICS), gebruikt 13% ook een antibioticum, 1,3% van het totale aantal ICS-gebruikers.

26-11-2014 | door PW

Actavis neemt Botox-fabrikant Allergan over

Het Britse bedrijf Actavis neemt het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Allergan over voor $ 66 miljard (€ 53 miljard). Daarmee is het sectorgenoot Valeant Pharmaceuticals te snel af, omdat ook dat bedrijf de producent van onder meer Botox wilde kopen.

18-11-2014 | door f.baltesen@pw.nl

Proeven met brincidofovir en favipiravir bij ebola

Twee antivirale middelen en een therapie met antilichamen uit bloed van genezen patiënten worden komende maand voor het eerst getest op ebolapatiënten in West-Afrika.

27-11-2014 | door PW

Aanvullend onderzoek nodig voor handelsvergunning Thiosix

De handelsvergunning voor 6-tioguanine (Thiosix) als behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD) is nog niet verleend, zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in reactie op eerdere berichtgeving in de media.

18-11-2014 | door DEB422443

Lareb: twintig meldingen narcolepsie na Pandemrix

Tot nog toe ontving bijwerkingencentrum Lareb twintig meldingen van narcolepsie na vaccinatie tegen de Mexicaanse griep met Pandemrix, onder meer door zelf navraag te doen bij een slaapcentrum.

18-11-2014 | door DEB422443

Doorgeleverde bereidingen maken 80% uit van totaal

Eind 2014 is 80% van de door openbare apotheken verstrekte bereidingen aantoonbaar een doorgeleverde bereiding. In voorgaande jaren lag dit percentage veel lager. Zo was dit in 2013 nog maar 6%. Dat wil niet zeggen dat het aandeel doorgeleverde bereidingen nu daadwerkelijk groter is.

26-11-2014 | door SFK

Opleiding assistent: focus op farmaceutische patiëntenzorg

Met het oog op de uitdagingen die de farmaceutische zorg wacht, verandert in 2016 de driejarige mbo-opleiding tot apothekersassistent. Zo wordt vanaf augustus van dat jaar het nieuwe kwalificatiedossier van kracht. De wijzigingen betreffen niet alleen de openbare, maar ook de ziekenhuis- en bereidingsfarmacie.

28-11-2014 | door Marnix Westein

‘Bereiden is wezenlijk’

Harry Stulemeijer heeft zichzelf kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de KNMP. Hij vindt dat een apotheker niet is opgeleid als zorgverlener. De apotheker moet terug naar zijn rol als bereider.

28-11-2014 | door Frits Baltesen

‘Ik wil samenwerken, verbinden’

De verkiezingen voor het voorzitterschap van de KNMP zijn begonnen. De kandidatencommissie heeft Gerben Klein Nulent voorgedragen. Hij benadrukt dat apothekers hun rol in de wijk moeten pakken.

28-11-2014 | door Frits Baltesen

Apotheekvergunning huisarts: afstandscriteria zijn bepalend

Apothekers doen er goed aan op te letten wanneer een nieuwe apotheekvergunning wordt verleend aan een huisarts in hun omgeving. Ook wanneer die vergunning een voortzetting lijkt te zijn van de bestaande situatie. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

28-11-2014 | door Bart-Jan Walraven

HCV: combinatie werkt

Een combinatie van simeprevir en sofosbuvir is effectief en veilig bij de behandeling van chronische hepatitis C. Dat blijkt uit een door Janssen gesponsord Amerikaans multicentrisch onderzoek onder 168 patiënten met hepatitis-C-virus (HCV) genotype 1, die niet reageerden op een eerdere behandeling met peginterferon alfa-2a en ribavirine (Copegus e.a., MSD). De resultaten werden gepubliceerd in The Lancet van 17 november.

26-11-2014 | door Lennard Bonapart

Risico’s geneesmiddelen bij lactatie opnieuw ingedeeld

De herziene uitgave Geneesmiddelen, Zwangerschap en Borstvoeding hanteert een nieuwe indeling voor de veiligheid van geneesmiddelen bij lactatie. Van ‘meest veilig’, ‘waarschijnlijk veilig’, ‘risico onbekend’, ‘mogelijk risico’ tot ‘risico, stoppen’.

28-11-2014 | door Anneke Passier, Benedikte Cuppers, Corine Colijn, Sander Borgsteede

Privacy: patiënt bepaalt, apotheker aansprakelijk

De Wet cliëntenrechten, opvolger van het verworpen wetsvoorstel Elektronisch patiëntendossier (EPD), stelt hoge eisen aan het beheer en de bescherming van medische gegevens. Wat betekenen de nieuwe privacyregels voor apothekers?

28-11-2014 | door Philip Coté

Zorgverzekeraar vergroot grip op weekterhandstelling

Zorgverzekeraars willen de groei van weekterhandstellingen remmen. Apothekers moeten aansturen op tweewekelijkse leveringen. Over deze bezuiniging, prestaties en tarieven onderhandelen apothekers en zorgverzekeraars sinds enkele weken. Wie behartigen de belangen van de apothekers in dit contracteerproces?

28-11-2014 | door Edwin Bos

Eigen bereiding: bijsluiter erbij

Bij de meeste apotheekbereidingen wordt schriftelijke patiënteninformatie verstrekt. Dat concludeert het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) uit vele jaren van LNA-preparatencontroles.

28-11-2014 | door Rik Wagenaar
Back to top