Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 48

PW Magazine 48, jaar 2014 - 27-11-2014
Een 46-jarige vrouw bezoekt haar huisarts omdat ze een week lang klachten heeft die duiden op rhinosinusitis en de koorts maar niet zakt. Ze gebruikt hydrochloorthiazide 25 mg voor hypertensie. Schrijft de huisarts haar een antibioticumkuur voor en zo ja welke? a. Ja, doxycycline. b. Ja, amoxicilline. c. Ja, cotrimoxazol. d. Nee, antibiotica zijn bij rhinosinusitis alleen geïndiceerd bij patiënten met een verminderde afweer.

Goede antwoord: b.

De onlangs herziene NHG-Standaard Acute rhinosinusitis is terughoudend met antibiotica vanwege de toenemende resistentie en een beperkt effect bij rhinosinusitis. Antibiotica zijn wel geïndiceerd bij ernstig zieke patiënten en de huisarts kan een kuur overwegen bij patiënten met verminderde afweer: chronisch corticosteroïdegebruik of gebruik van andere immunosuppressiva, hiv-infectie met verlaagd aantal T-cellen, chemo- of radiotherapie, immuunstoornissen, bij kwetsbare, zieke ouderen en diabetespatiënten. En bij patiënten met > 5 dagen koorts of opnieuw koorts na een koortsvrije periode binnen één klachtenepisode.

Amoxicilline is het antibioticum van eerste keus. Doxycycline is tweede keus en het alternatief bij een penicillineallergie; alleen bij zwangeren en kinderen > 1 jaar en < 8 jaar is dat cotrimoxazol. Cotrimoxazol mag niet samengaan met een coumarine, fenytoïne of methotrexaat. Zwangeren in het eerste trimester moeten er foliumzuur naast gebruiken. Gebruik in het derde trimester enkel op strikte indicatie, gezien de theoretische kans op hyperbilirubinemie bij de neonaat.

Document acties

Back to top