Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 39, jaar 2014

26 september 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Medicijnuitgaven dalen met € 150 miljoen extra

De uitgaven voor geneesmiddelen dalen de komende jaren verder. In de begroting voor 2015, die vorige week op Prinsjesdag werd gepresenteerd, schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid dat deze uitgaven vanaf 2015 structureel met € 75 miljoen extra per jaar zullen dalen en vanaf 2017 met nog eens structureel € 75 miljoen per jaar.

16-09-2014 | door f.baltesen@pw.nl

Begrijpt u mij?

column

23-09-2014 | door Marcel Kooy

Universiteit vraagt niet naar nevenfuncties

De Universiteit Utrecht stelde onlangs de promotie uit van neuropsycholoog Jos Bloemers op de ‘vrouwenlustpil’ omdat enkele betrokkenen verbonden zijn aan Emotional Brain, het bedrijf dat deze pil ontwikkelt.

24-09-2014 | door PW

Optima Farma: ‘Assistent kan werk niet doen’

Wat kost mijn medicijn? Waarom is het eerste medicijngebruik duurder? En: mijn medicijn ziet er anders uit ... Apothekersassistenten moeten elke dag complexe vragen en opmerkingen beantwoorden over kosten, vergoedingen en apotheektarieven.

25-09-2014 | door PW

Herexamen 2014 PW 39

Een patiënt gebruikt een geneesmiddel dat in de koelkast bewaard moet worden en waarvan de houdbaarheid vanwege chemische ontleding nog een jaar is. Hij gaat op vakantie met een rugzak zonder koelelementen naar een streek met een temperatuur die gemiddeld rond de 25°C ligt. Hoe lang kan de patiënt het geneesmiddel op vakantie gebruiken? a. vier weken; b. drie weken; c. twee weken; d. een week.

26-09-2014 | door Laboratorium Nederlandse Apothekers

Risico agomelatine terugdringen

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA heeft de reguliere periodieke veiligheidsbeoordeling (Periodic Safety Update Report; PSUR) van agomelatine (Valdoxan) afgerond. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van depressieve episoden bij volwassenen.

23-09-2014 | door PW

Bupropion + naltrexon voor overgewicht

De FDA heeft de combinatie bupropion/naltrexon (Contrave) goedgekeurd voor de behandeling van obesitas als aanvulling op een gewichtbeperkend dieet en fysieke activiteit. Contrave komt op de markt als tabletten met gereguleerde afgifte. In Europa wacht het middel nog op goedkeuring.

24-09-2014 | door PW

Dosering vaak niet standaard

Een standaarddagdosering van een geneesmiddel is niet hetzelfde als de geadviseerde dosering. Bij 66% van de geneesmiddelverstrekkingen via Nederlandse openbare apotheken wijkt de dosering af van die DDD.

23-09-2014 | door SFK

‘Ik voel mijn hele lichaam branden’

Door een Europese boycot hebben Amerikaanse staten de grootste moeite om aan goede ‘medicatie’ voor executies te komen. Noodgedwongen gebruiken ze daarom alternatieve producten, waarvan de kwaliteit niet altijd is gegarandeerd. Ook de toediening gaat vaak mis. Daardoor is het onzeker of veroordeelden een ‘humane’ dood tegemoet kunnen zien.

26-09-2014 | door Marc de Leeuw

Schippers noemt expliciete rol apotheker in begroting

Voor de zorgsector, ook de apothekers, verandert er veel vanaf volgend jaar. In de begroting voor 2015 die met Prinsjesdag werd gepresenteerd, filosofeert minister Edith Schippers hierover: zorgverleners gaan meer samenwerken en een aantal zorgberoepen zullen van karakter veranderen. Centraal staat de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten.

26-09-2014 | door Frits Baltesen

Verzoek medische noodzaak is meestal niet-medisch

Huisartsen voelen zich onder druk gezet om medische noodzaak te vermelden en apothekers discussiëren aan de balie over generieke geneesmiddelen. De Friesland Zorgverzekeraar beoordeelde zestig aanvragen voor medische noodzaak: zes patiënten konden aanspraak maken op een spécialité.

26-09-2014 | door Renate Bosma, Frank Zwager, Sandra Offeringa

Beter dan enalapril

Een nieuw geneesmiddel, een combinatie van valsartan en sacubutril, verlaagt cardiovasculaire sterfte met 20% vergeleken met enalapril (p = 0,00004).

25-09-2014 | door PW

PPI’s: intermitteren werkt

Intermitterende behandeling met protonpompremmers (PPI’s) – oraal of intraveneus – helpt na een endoscopische ingreep net zo goed om nieuwe ulcusbloedingen te voorkomen als de intraveneuze bolus plus continue infusie die nu gangbaar is.

23-09-2014 | door PW

Mepolizumab: minder astma-exacerbaties

Een humaan monoklonaal antilichaam, mepoluzimab, verlaagt het aantal exacerbaties en verbetert de kwaliteit van leven bij patiënten met ernstige eosinofiele astma.

24-09-2014 | door Marc de Leeuw

Interactie: vaker hypoglykemie

Interacties tussen antibiotica en sulfonylureumderivaten – glipizide en glyburide – geven een verhoogde kans op ziekenhuisopname wegens hypoglykemie binnen veertien dagen na de kuur, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.

25-09-2014 | door PW

Therapietrouwbevordering COPD bespaart kosten

Bevordering van therapietrouw bij patiënten met COPD via de openbare apotheek is kostenbesparend, blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Gent.

26-09-2014 | door J. van Boven, E. Tommelein, E. Mehuys, K. Boussery, S. Vegter, G. Brusselle, M. Rutten-van Mölken, M. Postma

Minder geneesmiddelkennis bij medicatierolgebruikers

Geïndividualiseerde distributievormen (GDV’s) hebben de afgelopen jaren een stevige positie verworven in de apotheek, wat blijkt uit een forse stijging van het aantal weekuitgiften. De vraag is echter of GDV’s daadwerkelijk de medicatieveiligheid en therapietrouw ten goede komen.

26-09-2014 | door Henk-Frans Kwint, Bram Mertens en Linda Mulder-Wildemors

Begeleiding Op Maat voor Medicatiegebruik

Verbetering van therapietrouw vergt een individuele benadering door een multidisciplinair team. Onderzoek in de regio Eindhoven moet het effect van dergelijke interventies aantonen.

26-09-2014 | door Martina Teichert

Dé therapieontrouwe patiënt bestaat niet

De apotheker en het team vervullen een belangrijke rol in het begeleiden van de patiënt om geneesmiddelen veilig, effectief en doelmatig te gebruiken. Bijvoorbeeld door het opsporen, bespreken en zo mogelijk oplossen van belemmeringen bij het gebruik.

26-09-2014 | door Nicolette van Horssen
Back to top