Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 39

PW Magazine 39, jaar 2014 - 26-09-2014
Een patiënt gebruikt een geneesmiddel dat in de koelkast bewaard moet worden en waarvan de houdbaarheid vanwege chemische ontleding nog een jaar is. Hij gaat op vakantie met een rugzak zonder koelelementen naar een streek met een temperatuur die gemiddeld rond de 25°C ligt. Hoe lang kan de patiënt het geneesmiddel op vakantie gebruiken? a. vier weken; b. drie weken; c. twee weken; d. een week.

Goede antwoord: b.

De chemische stabiliteit wordt beïnvloed door de temperatuur. Het verband tussen ontledingssnelheid en temperatuur wordt gegeven door de wet van Arrhenius. Doordat de activeringsenergieën van de meeste ontledingsreacties niet al te sterk uiteenlopen, is uit de wet van Arrhenius af te leiden dat bij 10°C temperatuurstijging de reactiesnelheid met een factor vier toeneemt. Uitgaande van een koelkasttemperatuur van 5°C betekent dit dat de houdbaarheid bij bewaren in de rugzak zestienmaal zo kort kan zijn als bij bewaren in de koelkast, dus slechts drie weken.

 

Bron: Bouwman-Boer Y, Woerdenbag H. Stabiliteit. In: Bouwman-Boer Y, Le Brun P, Oussoren C, et al. Recepteerkunde. Productzorg en bereiding van geneesmiddelen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009:492-501.

Document acties

Back to top