Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 28/29, jaar 2014

11 juli 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Wisseling van sterkte niet langer vergoed

De naam ‘eerste terhandstellingsgesprek’ wijzigt met ingang van volgend jaar in ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. Apothekers kunnen deze prestatie dan niet meer in rekening brengen bij een sterktewisseling. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is dat geen volwaardig begeleidingsgesprek.

04-07-2014 | door DEB420720

Switchen

column

08-07-2014 | door Ruud Coolen van Brakel

Herexamen 2014 PW 28/29

Van welk van de onderstaande geneesmiddelen is de effectiviteit het best onderbouwd voor de acute behandeling van een bipolaire depressie? a. paroxetine; b. amitriptyline; c. quetiapine; d. lithium.

11-07-2014 | door Annemarie Heersche

‘Beleg met meer oog voor toegang medicijnen’

De helft van de tien grootste levensverzekeraars actief in Nederland doet niets om de toegang van armen tot medicijnen te bevorderen. Dat meldt de Eerlijke Verzekeringswijzer.

08-07-2014 | door PW

Onderzoek e-health onder vijfduizend patiënten

Philips en Achmea zijn een onderzoek gestart naar zorg op afstand voor patiënten met diabetes, hartfalen of COPD. “Hoe kan e-health bijdragen aan de innovatie van de zorg en het welzijn van de patiënten?” luidt de onderzoeksvraag. De onderzoekers willen in de komende twee jaar vijfduizend patiënten includeren, van wie een derde gebruik zal maken van innovatieve toepassingen van e-health.

08-07-2014 | door PW

Vijf uitbreidingen indicaties juni 2014

De CHMP adviseert positief over de volgende indicatieaanpassingen:

10-07-2014 | door PW

Zes positieve adviezen juni 2014

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA adviseert een handelsvergunning voor de volgende nieuwe geneesmiddelen:

09-07-2014 | door PW

€ 185 miljoen uit eigen zak

Nederlandse apotheken verstrekten in 2013 voor ongeveer € 185 miljoen aan receptplichtige geneesmiddelen die niet uit het basispakket worden vergoed. Daarnaast moest voor ruim € 38 miljoen worden bijbetaald.

08-07-2014 | door SFK

‘Zie richtlijnen niet als bedreiging, maar als kans’

In de nieuwe Nederlandse Apotheek Norm (NAN) zijn de richtlijnen voor farmaceutische zorg opgenomen. Richtlijnen laten volgens hoogleraar farmaceutisch recht Marie-Hélène Schutjens zien waarvoor een beroepsgroep staat. Maar beschrijven ze de staande praktijk of het gewenste niveau van zorg? “Dit is zorg die je van een goede apotheker mag verwachten.”

09-07-2014 | door Edwin Bos

NHG-Standaard: bewegen effectiever dan slaapmiddel

Veel ouderen bewegen weinig, dutten overdag veel en zijn daardoor ’s nachts niet moe. Ze zouden meer moeten bewegen, zegt geriater Janet Bootsma. In de herziene NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen is daarvoor meer aandacht. Slaapmiddelen leiden tot afhankelijkheid en gewenning en hebben een beperkt effect.

08-07-2014 | door c.reinders@knmp.nl

TNF-alfaremmers: geen carcinoom

Patiënten met inflammatory bowel disease (IBD) die TNF-alfaremmers gebruiken, hebben geen verhoogd carcinoomrisico. Dat blijkt uit Deens onderzoek bij 56.146 IBD-patiënten van 15 jaar en ouder.

10-07-2014 | door PW

SSRI’S veilig tijdens eerste trimester

Vrouwen die tijdens het eerste trimester van hun zwangerschap antidepressiva gebruiken, hebben geen verhoogde kans een kind te krijgen met een hartafwijking.

09-07-2014 | door Marc de Leeuw

Simvastatine: geen effect bij COPD

Simvastatine voorkomt geen exacerbaties bij patiënten met milde tot ernstige COPD. Dat blijkt uit een internationale multicenteronderzoek (STATCOPE-studie).

08-07-2014 | door PW

Naloxegol helpt bij obstipatie

Naloxegol – een perifeer werkende µ-opioïdereceptorantagonist en derivaat van naloxon – is effectief bij opioïdegeïnduceerde obstipatie.

09-07-2014 | door PW

Proces rond cytostatica verloopt beter dankzij Lean

Vrijwel geen klachten meer over te late levering van cytostatica, een betere relatie met de kliniek en hogere werktevredenheid. De toepassing van ‘continu verbeteren met Lean’ heeft op de cytostatica-afdeling van de Apotheek van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam in enkele maanden veel resultaat opgeleverd.

11-07-2014 | door Edwin Bos

Antibioticaprofylaxe: kort en hoog doseren essentieel

Minister Edith Schippers van VWS verplicht alle ziekenhuizen om in 2014 een antibiotic stewardship in te voeren. In combinatie met een infectiecontroleprogramma kan dat de verspreiding en het optreden van antibioticaresistentie verminderen. Het Antibioticateam heeft binnen de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) praktijkonderzoek verricht naar de perioperatieve antibioticaprofylaxe.

11-07-2014 | door J.T. te Biesebeek en E.M. Engel-Dettmers

Nieuwe leden

11-07-2014 | door KNMP

WSO voor bredere erkenning van rol openbaar apotheker

De professionele standaard farmaceutische zorg zal uiteindelijk de huidige Nederlandse Apotheek Norm (NAN) vervangen. De overgang naar het zorgverlenerschap van apothekers in de geïntegreerde eerstelijnszorg vraagt hierom.

11-07-2014 | door Peter Wognum

Medicatiebewaking op orde

Hoe goed kent u uw apotheekinformatiesysteem? Benut u het optimaal? Op deze en andere vragen geeft het Handboek Medicatiebewaking antwoord.

11-07-2014 | door Marleen Gilissen
Back to top