Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Wisseling van sterkte niet langer vergoed

‘Eerste terhandstellingsgesprek’ krijgt nieuwe naam

PW Magazine 28/29, jaar 2014 - 04-07-2014
De naam ‘eerste terhandstellingsgesprek’ wijzigt met ingang van volgend jaar in ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. Apothekers kunnen deze prestatie dan niet meer in rekening brengen bij een sterktewisseling. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is dat geen volwaardig begeleidingsgesprek.
Wisseling van sterkte niet langer vergoed

De naam ‘eerste terhandstellingsgesprek’ zorgt voor misverstanden bij patiënten: ze begrijpen de afrekening van de zorgverzekeraar niet. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht dat de nieuwe naam ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ beter te begrijpen is. Deze naam legt een link met het geneesmiddel en sluit volgens de zorgautoriteit beter aan bij de zorg die de apotheker levert. Na overleg met apothekers, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties heeft de NZa de nieuwe naam vastgesteld.

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Consumentenbond vinden ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ een grote verbetering, laten zij desgevraagd weten. De oude naam was volgens de Consumentenbond “zeer onduidelijk vanwege de typische vaktaal”. “Nu weten patiënten waar ze aan toe zijn”, aldus een woordvoerder van de NPCF.

De KNMP vindt de nieuwe benaming “een stapje vooruit”, maar het is volgens de koepelorganisatie de vraag of patiënten alle jaarlijkse wijzigingen van prestatieomschrijvingen kunnen overzien.

Inkomsten

Niet alleen de naam van de prestatie ‘eerste terhandstellingsgesprek’ verandert. Vanaf volgend jaar mogen apothekers het tarief voor dit gesprek niet meer in rekening brengen bij een sterktewisseling van een geneesmiddel. Volgens de NZa is hierbij namelijk “geen sprake van een volwaardig begeleidingsgesprek”. De zorgautoriteit concludeert dit na overleg met apothekers, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Volgens berekeningen van de Stichting Farmaceutische Kengetallen wordt ongeveer 5% van de eerste terhandstellingsgeprekken gevoerd naar aanleiding van een sterktewisseling. Apothekers zullen deze inkomsten op een andere manier moeten terugverdienen.

Polikliniek

De NZa introduceert voor volgend jaar ook een nieuwe prestatie: farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling in een polikliniek. Deze farmaceutische zorg valt nu onder de twee prestaties voor opname en ontslag uit het ziekenhuis. Volgens de NZa blijkt echter dat de begeleiding bij ziekenhuisopname in de praktijk verschilt van de begeleiding bij dagopname in de polikliniek.

De nieuwe indeling van prestaties voor farmaceutische begeleiding is nu als volgt: ‘Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek’, ‘Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname’ en ‘Farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis’. De NZa heeft deze drie prestaties aangepast aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Dit betekent dat de termijn waarop bij een overdracht een actueel medicatieoverzicht beschikbaar moet zijn, is teruggebracht van 24 uur naar 12 uur.

In de prestatie ‘Weekterhandstelling’ heeft de NZa een verwijzing opgenomen naar de KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde Distributievorm. Deze richtlijn wordt leidend bij de evaluatie van weekterhandstellingen.

Document acties

Reacties

08-07-2014 13:11
I.C. van Golen zegt:

reactie vanuit het werkveld : wij zouden heel graag de term <gesprek> uit de omschrijving zien verdwijnen. het geeft aanleiding tot veel onbegrip , irritatie en discussie. wij zouden ook erg graag zien dat deze visie door de knmp wort (uit)gedragen. overigens moeten we nog maar afwachten hoe verzekeraars - ieder op zijn eigen manier - deze kostenpost straks op de afrekening eigen risico vermeldt. tegelijk is daar misschien nog ruimte voor zorgmakelaars en clusters om te pleiten voor een uniforme term waarin het woord <gesprek> niet voorkomt.

08-07-2014 13:18
I.C. van Golen zegt:

het niet meer vergoeden van het eu-tarief bij wisseling van sterkte betekent opnieuw een financiele aderlating voor de apotheken. het heeft er alle schijn van dat de prestatiebekostiging wordt ingezet als zoveelste bezuinigingsinstrument in plaats van als stimulans te komen tot een verbeterde kwaliteit. vroeger was er een periodiek praktijkkostenonderzoek als basis voor een tariefvaststelling. nu is iedere relatie tussen tarief en de meest basale vorm van praktijkkosten , ver te zoeken.

Back to top