Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SSRI’S veilig tijdens eerste trimester

PW Magazine 28/29, jaar 2014 - 09-07-2014
Vrouwen die tijdens het eerste trimester van hun zwangerschap antidepressiva gebruiken, hebben geen verhoogde kans een kind te krijgen met een hartafwijking.
SSRI’S veilig tijdens eerste trimester

Dat blijkt uit een grote Amerikaanse cohortstudie op basis van gegevens van 954.504 zwangere vrouwen. Eerdere studies toonden dat paroxetinegebruik de kans op outflow-obstructie van het rechtsventriculaire kanaal bij het ongeboren kind verhoogt, terwijl sertraline een hoger risico op ventrikelseptumdefect zou geven.

De wetenschappers keken of het risico op hartdefecten toenam als vrouwen tijdens het eerste trimester van hun zwangerschap een antidepressivum slikten. In totaal gebruikten 64.389 vrouwen uit het genoemde cohort (6,8%) antidepressiva (SSRI’S, TCA’S, SNRI’S, bupropion en overige antidepressiva) tijdens het eerste trimester van hun zwangerschap. De meeste gebruikten een SSRI (46.133, 4,9%), met sertraline aan kop (gebruikt door 14.040 vrouwen), gevolgd door paroxetine (11.126) en fluoxetine (11.048). Vrouwen die geen antidepressivum gebruikten, kregen in 6403 gevallen een kind met een cardiaal defect (72,3 op 10.000 kinderen). Van de kinderen die wel waren blootgesteld hadden er 580 een hartdefect (90,1 per 10.000 kinderen).

De onderzoekers vonden geen significant verband tussen cardiale defecten en het gebruik van antidepressiva nadat ze hadden gecorrigeerd voor confounders, bijvoorbeeld de ernst van de depressie, gebruik van andere psychotrope medicatie en slikken van teratogene comedicatie. Ook ontdekten ze geen significant verband tussen paroxetine en outflow-obstructie van het rechtsventriculaire kanaal (relatief risico 1,07, BI95 0,59-1,93) en sertraline en ventrikelseptumdefect (1,04, BI95 0,76-1,41).

De auteurs concluderen dat gebruik van antidepressiva tijdens het eerste trimester het risico op hartafwijkingen niet verhoogt [N Engl J Med 2014;370:2397-2407].

Document acties

Back to top