Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 24, jaar 2014

13 juni 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Vijf positieve adviezen mei 2014

De CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) van het EMA adviseert een handelsvergunning voor de volgende nieuwe geneesmiddelen:

13-06-2014 | door PW

Uitdagingen

column

13-06-2014 | door Rik van der Meer

Simvastatine groeit meest

Het gebruik van geneesmiddelen bij cardiovasculair risicomanagement neemt gestaag toe. Binnen die groep steeg in de afgelopen vijf jaar het gebruik van cholesterolverlagers tweemaal zo sterk als gemiddeld.

13-06-2014 | door SFK

Magistrale bereiding is steeds vaker verliespost

Steeds meer apothekers stoppen met apotheekbereidingen omdat het niet meer rendabel is. Uit onderzoek bij vier apotheken in Heerenveen blijkt dat een magistrale receptregel gemiddeld € 33,30 verlies betekent voor de apotheek. Een overzicht van de kosten en de opbrengsten van bereidingen in Heerenveen.

13-06-2014 | door Pim de Haan

‘Ik wil de trots terug brengen in de apotheek’

Onder zijn regie groeide de eerste apotheekketen van Nederland uit tot een marktleider met 220 apotheken. Na twintig jaar verlaat Gerben Klein Nulent Mediq, maar als adviseur blijft hij apothekers steunen op hun weg naar de geïntegreerde eerste lijn. “Maar eerst moeten we met elkaar zichtbare kwaliteit leveren.”

13-06-2014 | door Edwin Bos

Substitutie leidt soms tot verlies vertrouwen patiënt

Naast besparing op geneesmiddelkosten heeft geneesmiddelsubstitutie ook nadelen. Een groot probleem is het verlies van vertrouwen in het geneesmiddel dat kan optreden bij een patiënt. Een ander probleem waaraan weinig aandacht is besteed, is het optreden van overdosering door geneesmiddelsubstitutie.

13-06-2014 | door S. Nuri, M. Tannazi, M. Lyousoufi, F. Eryörük, S. Barutcu, M. Rook, R.A. van Gestel en Y.H. Tak

Nierfunctiecontrole blijft vaak achterwege

Bij meer dan 75% van de patiënten die starten met antihypertensiva, wordt de serumcreatininespiegel niet binnen dertig dagen bepaald. Huisartsen wijken hiermee dus vaak af van de NHG-standaard Cardiovasculair Risicomanagement.

13-06-2014 | door Marc de Leeuw

Albuminurie: minder zout + HCT

Zoutbeperking en hydrochloorthiazide (HCT) verminderen albuminurie bij nefropathie door diabetes type 2.

13-06-2014 | door PW

Even effectief bij schizofrenie

Paliperidon en haloperidol zijn even effectief, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek bij 311 volwassenen met schizofrenie of schizoaffectieve stoornis.

13-06-2014 | door PW

Nintedanib remt longfibrose

De tyrosinekinaseremmer nintedanib remt mogelijk de progressie van idiopathische longfibrose, gekenmerkt door verlies van longfunctie en toenemende kortademigheid.

13-06-2014 | door PW

LIM maakt apotheekteam extra gespitst op bijwerking

Het team van Mediq Apotheek Hoge Vucht in Breda heeft Lareb Intensive Monitoring (LIM) geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. “Vooral als mensen horen dat het melden van bijwerkingen ook nuttig is voor anderen, zijn ze bereid mee te doen.”

13-06-2014 | door DEB422443

Apotheekmedewerkers amper beschermd bij prikaccident

Medisch professionals, ook apothekers en apothekersassistenten, lopen risico op prikaccidenten. Hepatitis B kent het grootste besmettingsrisico, hiv het kleinste. Bij de PrikPunt-meldlijn bepalen verpleegkundigen en zo nodig arts-microbiologen of een interventie nodig is. Bij een hoog risico is snelle actie geboden.

13-06-2014 | door P.M. Schneeberger, J. Warmelts en P.T.L. van Wijk

Start kwaliteitsvisitaties

Het grootste deel van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker vindt sinds 2012 plaats in de praktijk. Een goede opleidingsplek is van essentieel belang voor het slagen van de opleiding. Daarom start de Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie halverwege dit jaar met visitaties van opleidingsapotheken.

13-06-2014 | door Saskia Coppes

Meer voorlichting over DOAC’s nodig

Met de therapietrouw van gebruikers van directe orale anticoagulantia (DOAC’s), die nu vijf jaar op de markt zijn, lijkt het goed te gaan. Een stageonderzoek bij de KNMP voor de master farmacie wees uit dat vier van de vijf patiënten een hoge therapietrouw hadden.

13-06-2014 | door Susan Hanemaaijer

Drie uitbreidingen indicaties mei 2014

De CHMP adviseert positief over de volgende indicatieaanpassingen:

13-06-2014 | door PW

Herexamen 2014 PW 24

Een op acenocoumarol ingestelde vrouw van 66 jaar, tevens lijdend aan atriumfibrilleren, wordt overgezet van sotalol tweemaal daags 160 mg op amiodaron eenmaal daags 200 mg. De eerste maanden daalt de dosisbehoefte aan acenocoumarol, om de maanden daarna toe te nemen tot boven het niveau van voor de switch van sotalol op amiodaron. Wat is een aannemelijke verklaring voor de aanvankelijke daling en latere stijging van de acenocoumaroldosis? A. CYP2C9-remming, gevolgd door hypothyreoïdie. B. Aanvankelijke ongemerkte hyperthyreoïdie, gevolgd door ongemerkte hypothyreoïdie. C. CYP2C9-remming, die na enige tijd maximaal is en vervolgens afneemt. D. CYP2C9-remming, gevolgd door CYP3A4-inductie die pas na enige tijd manifest wordt.

13-06-2014 | door T. Schalekamp

Kamer ontevreden over plan verspilling

De Tweede Kamer staat sceptisch tegenover de recente plannen van minister Edith Schippers van Volksgezondheid om de verspilling in de zorg aan te pakken. De meeste partijen stellen dat ze niet de grootste verspillingsbronnen aanpakt en hekelen het gebrek aan een financiële doelstelling.

06-06-2014 | door DEB420720

Medicijngebruikers Deventer plassen in een zak

Het Waterschap Groot Salland wil de vervuiling van het oppervlaktewater terugdringen door medicijngebruikers te vragen hun urine op te vangen in een plaszak.

05-06-2014 | door DEB420720

Apotheker mag zitting nemen in euthanasiecommissies

De KNMP mag apothekers afvaardigen voor de regionale toetsingscommissies euthanasie om de farmacologische kennis te waarborgen. Dat heeft minister Schippers gisteren laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

28-05-2014 | door f.baltesen@pw.nl
Back to top