Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vijf positieve adviezen mei 2014

PW Magazine 24, jaar 2014 - 13-06-2014
De CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) van het EMA adviseert een handelsvergunning voor de volgende nieuwe geneesmiddelen:

- obinutuzumab (Gazyvaro), een weesgeneesmiddel voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder is behandeld en waarbij sprake is van comorbiditeit, waardoor volledige behandeling met fludaribine niet mogelijk is. Obinutuzumab is een monoklonaal antilichaam, gericht tegen de CD20-receptor op de B-lymfocyten;

- ataluren (Translarna), een weesgeneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Duchenne. Deze aandoening, spierdystrofie, is erfelijk en komt alleen bij jongens voor. De CHMP adviseert een voorwaardelijk handelsvergunning voor ataluren;

- peginterferon bèta-1a (Plegridy) voor de behandeling van relapsing/remitting multipele sclerose bij volwassenen;

- simoctocog alfa (Nuwiq), een vierde-generatie rhVIII-concentraat voor de behandeling en preventie van bloedingen bij patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-deficiëntie);

- brimonidine/brinzolamide-oogdruppels, een fixed dose-combinatie voor de behandeling van openkamerhoekglaucoom of oculaire hypertensie. Deze mag worden ingezet als monotherapie onvoldoende effectief is.

Document acties

Back to top