Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Drie uitbreidingen indicaties mei 2014

PW Magazine 24, jaar 2014 - 13-06-2014
De CHMP adviseert positief over de volgende indicatieaanpassingen:

- ofatumumab (Arzerra), bedoeld voor patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die refractair zijn voor fludarabine en alemtuzumab, mag nu ook als eerstelijnsmiddel worden gebruikt in combinatie met chloorambucil of bendamustine bij niet eerder behandelde CLL die niet in aanmerking komt voor behandeling met fludarabine;

- eribuline (Halaven), geregistreerd voor de derdelijnsbehandeling van borstkanker, mag nu ook worden gebruikt als tweedelijnsbehandeling bij deze aandoening;

- voriconazol (Vfend) mag nu ook worden gebruikt voor de profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij hoogrisicopatiënten die allogene hematopoëtische stamceltransplantatie ondergaan.

Document acties

Back to top