Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Even effectief bij schizofrenie

PW Magazine 24, jaar 2014 - 13-06-2014
Paliperidon en haloperidol zijn even effectief, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek bij 311 volwassenen met schizofrenie of schizoaffectieve stoornis.

Paliperidon faalde bij 33,8% van de patiënten die hiermee werden behandeld, haloperidol bij 32,4% (hazard ratio 0,98, BI95 0,65-1,47). Falen betekende bijvoorbeeld dat opname in een psychiatrisch ziekenhuis nodig was. Haloperidol gaf vaker dan paliperidon acathisie [JAMA 2014;311(19):1978-1987].

Document acties

Back to top