Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Uitdagingen

PW Magazine 24, jaar 2014 - 13-06-2014 | door Rik van der Meer
column

De Kwaliteitsagenda die dit voorjaar is vastgesteld, biedt veel uitdagingen. De KNMP heeft onder de regie van de minister van VWS met onder meer zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties duidelijke afspraken gemaakt om te investeren in farmaceutische zorg aan de patiënt.

Nu zetten we als KNMP de volgende stap. We voeren intensief overleg met leden van de Tweede Kamer. Het gaat om de versterking van de basiszorg rondom de patiënt. Deze basiszorg krijgt een nieuwe dimensie doordat het Rijk per 1 januari 2015 flink wat zorgtaken overdraagt aan de gemeenten. De KNMP heeft hierover de brochure De apotheker en de gemeente gemaakt die ik u van harte aanbeveel en die te downloaden of te bestellen is via onze website www.knmp.nl.

De politiek kent binnen de basiszorg terecht een belangrijke rol toe aan de driehoek huisarts-wijkverpleegkundige-apotheker. Echter, wij constateren dat er nog een aantal verbeteringen is toe te passen. Zo vindt de KNMP dat de zorgverlenende taken van de apotheker, die therapietrouw en zelfredzaamheid verhogen, niet onder het eigen risico moeten vallen. Ook is het van groot belang dat de geïntegreerde zorg van de driehoek vanaf 2015 integraal wordt gecontracteerd. Evenzeer geldt dat de zorgverlenende rol van de apotheker niet mag worden gedupeerd door het aanpassen van art. 13 Zorgverzekeringswet. Wij vinden dat patiënten te allen tijde hun eigen apotheker mogen kiezen voor die zorgverlenende rol. Meer dan genoeg redenen dus om geregeld op het Binnenhof te zijn.

Document acties

Back to top