Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 13, jaar 2014

28 maart 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Hot or not

column

28-03-2014 | door Ruud Coolen van Brakel

Slechts 4% overstappers

Vorig jaar wisselde 4% van de geneesmiddelengebruikers van zorgverzekeraar. Switchers lijken vooral gezond. Naarmate het geneesmiddelgebruik toeneemt, daalt de neiging om van zorgverzekeraar te veranderen.

28-03-2014 | door SFK

‘Bloedprik ondersteunt nieuwe generatie medicatiebewaking’

Apothekers kunnen met eigen laboratoriumonderzoek de effectiviteit van een therapie zelf monitoren en de medicatiebewaking verbeteren. Apotheekformules onderzoeken de mogelijkheden van permanent point of care-testen in de apotheek. “Het is efficiënt als een apotheker snel cholesterol en bloeddruk kan bepalen.”

28-03-2014 | door Edwin Bos

Sofosbuvir

Sofosbuvir (Sovaldi) is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe klasse antivirale middelen. Het wordt in combinatie met andere middelen gebruikt bij chronische hepatitis C.

28-03-2014 | door Marc de Leeuw

Vortioxetine

Vortioxetine (Brintellix) is een nieuw antidepressivum, bedoeld voor de behandeling van depressieve episoden bij volwassenen. Het is op de markt in de vorm van 5 mg tabletten.

28-03-2014 | door Marc de Leeuw

‘Zorgverzekeraars moeten betalen voor kwaliteit’

Binnenkort komen de resultaten van het Bestuurlijk Overleg Farmacie naar buiten. Secretaris-generaal Leon van Halder van het ministerie van VWS licht al een tipje van de sluier op: “Zorgverzekeraars moeten op kwaliteit inkopen en apothekers gaan meer samenwerking zoeken.”

28-03-2014 | door Frits Baltesen

OMA: voorkom resistentie

KNO-arts dr. Eize Wielinga stelde onlangs in het Pharmaceutisch Weekblad dat kinderen met otitis media amoxicilline+clavulaanzuur moeten krijgen. Volgens experts in de SWAB Werkgroep Surveillance Antibioticaverbruik ontbreekt hiervoor de wetenschappelijke argumentatie.

28-03-2014 | door Stephanie Natsch, Chris Pellicaan, Paul van der Linden, Yves Liem, Alike van der Velden, Ewoudt van de Garde, Marco Lourens, Monique Roukens

In gesprek

Gebruiken al uw patiënten met een vitamine-D-analoog daar ook een lokaal corticosteroïde bij? Dat adviseert het NHG in de herziene standaard Psoriasis waarover u in dit nummer kunt lezen.

28-03-2014 | door c.reinders@knmp.nl

Psoriasis: calcitriol verdwijnt als monotherapie

Het stappenplan van de behandeling van psoriasis is aanzienlijk gewijzigd in de herziene NHG-Standaard, vindt apotheker Ingrid Heijboer-Vinks. Zo adviseert de standaard voortaan om calcitriol en calcipotriol altijd te combineren met een lokaal corticosteroïde en is ditranol vervallen in de eerste lijn.

28-03-2014 | door c.reinders@knmp.nl

Specifieke risicosignalen nuttig bij medicatiebewaking

Health Base ontwikkelde drie signalen die apothekers helpen om risico’s van medicatiegebruik in te dammen. Zo krijgen ze een signaal als een 70-plusser NSAID’s gebruikt. De afhandeling van deze signalen wordt vastgelegd in het apotheeksysteem.

28-03-2014 | door Vesna Eimermann en Sander Borgsteede

Nieuwe leden

28-03-2014 | door KNMP

Masterdiploma

28-03-2014 | door KNMP

Kinderformularium: werk aan de winkel

Het updaten van de monografieën en de uitvoering van drie gesubsidieerde projecten zorgen voor een bewegend Kinderformularium.

28-03-2014 | door Marika de Hoop-Sommen

‘Vraag naar je nierfunctie’

Apotheker Katja van Geffen van de Nierstichting wil verborgen nierschade opsporen. De patiëntenvisie is de rode draad in haar carrière. “Patiënten hebben vaak een andere kijk op hun ziekte dan professionals.”

28-03-2014 | door Mariël Croon

BTW-chaos bij eerste uitgifte compleet

Individuele zorgverzekeraars eisen nog steeds dat apothekers het eerste-uitgiftegesprek zonder 6% BTW declareren. Dit terwijl de Belastingdienst vindt dat apothekers verplicht zijn BTW te heffen over deze prestatie. De eigen koepelorganisatie van de zorgverzekeraars – ZN – deelt dit standpunt.

27-03-2014 | door DEB420720

Beperk chemotherapie in laatste levensfase

Terminale kankerpatiënten die in de laatste maanden van hun leven chemotherapie krijgen, ondergaan vaker reanimatie en hebben een grotere kans dat ze overlijden op de intensive care dan thuis of in een hospice.

27-03-2014 | door Marc de Leeuw

Zwangeren roken door

Nicotinepleisters lijken zwangere vrouwen niet te helpen van hun rookverslaving af te komen.

27-03-2014 | door PW

Beschermd tegen hiv

Een injectie met dolutegravir geeft minstens drie maanden bescherming tegen een infectie met hiv.

27-03-2014 | door PW

Gentherapie effectief bij hiv

Een nieuwe gentherapie verbetert de imuunrespons bij hiv-patiënten [N Engl J Med 2014;370:901-910]. Uitgangspunt hiervoor is dat mensen met een homozygote mutatie in het CCR5-gen immuun zijn voor hiv.

27-03-2014 | door PW

Strontiumranelaat: achteraan aansluiten

De indicatie voor strontiumranelaat (Protelos/Osseor) wordt ingeperkt. Dit mag alleen nog worden gebruikt voor de behandeling van ernstige osteoporose wanneer andere geneesmiddelen zijn gecontraïndiceerd door bijvoorbeeld een intolerantie of een contra-indicatie.

27-03-2014 | door PW

Proefproject adaptive licensing

Het EMA wil dat patiënten sneller toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen. Daarom nodigt deze geneesmiddelautoriteit fabrikanten uit mee te doen aan een pilotproject rondom adaptive licensing.

27-03-2014 | door PW

Risk management plan florbetaben F18 openbaar

Het EMA heeft de eerste samenvatting van een risk management plan (RMP) voor een geneesmiddel gepubliceerd.

27-03-2014 | door PW

Hugo Hurts wisselt VWS in voor CBG

Hugo Hurts is per 1 juni 2014 benoemd tot directeur/secretaris van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

27-03-2014 | door PW

Neuraminidaseremmers: minder sterfte

Neuraminidaseremmers verlagen de sterftekans bij volwassenen die zijn geïnfecteerd met het influenza-AH1N1pdm09-virus. De kans op overlijden is het kleinst als de behandeling start binnen twee dagen na de eerste symptomen.

27-03-2014 | door PW

Herexamen 2014 PW 13

Een patiënt met de ziekte van Alzheimer wordt hiervoor behandeld met de cholinesteraseremmer rivastigmine. Voor de behandeling van depressieve klachten wordt een antidepressivum gestart. Welk middel kan bij deze patiënt tot de sterkste verergering van de dementiesymptomen leiden? a. amitriptyline; b. mirtazapine; c. escitalopram; d. venlafaxine.

27-03-2014 | door G. van den Brink
Back to top