Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gentherapie effectief bij hiv

PW Magazine 13, jaar 2014 - 27-03-2014
Een nieuwe gentherapie verbetert de imuunrespons bij hiv-patiënten [N Engl J Med 2014;370:901-910]. Uitgangspunt hiervoor is dat mensen met een homozygote mutatie in het CCR5-gen immuun zijn voor hiv.

Artsen uit Philadelphia gaven twaalf hiv-patiënten lichaamseigen CD4-T-cellen die hiv-resistent gemaakt waren door het CCR5-gen te muteren. Eén week later was het aantal CD4-T-cellen verdrievoudigd. Bij zes patiënten werden hiv-remmers drie maanden stopgezet. Het virus werd daardoor weer actief, maar in veel mindere mate dan normaal.

Document acties

Back to top