Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 13

PW Magazine 13, jaar 2014 - 27-03-2014
Een patiënt met de ziekte van Alzheimer wordt hiervoor behandeld met de cholinesteraseremmer rivastigmine. Voor de behandeling van depressieve klachten wordt een antidepressivum gestart. Welk middel kan bij deze patiënt tot de sterkste verergering van de dementiesymptomen leiden? a. amitriptyline; b. mirtazapine; c. escitalopram; d. venlafaxine.

Goede antwoord: a.

Bij de ziekte van Alzheimer is er onder meer sprake van een functioneel tekort aan de neurotransmitter acetylcholine in het centrale zenuwstelsel. Dit zou een van de mechanismen zijn achter de cognitieve achteruitgang bij patiënten met deze ziekte. Door het inzetten van cholinesteraseremmers wordt getracht dit tekort enigszins te compenseren: deze middelen remmen de afbraak van acetylcholine.

Geneesmiddelen die de effecten van acetylcholine tegenwerken, dienen bij patiënten met alzheimer te worden vermeden. Van de vier genoemde middelen heeft alleen amitriptyline een uitgesproken affiniteit voor de muscarinereceptor, een van de aangrijpingspunten voor acetylcholine.

 

Bron: Teramura-Grönblad M, Muurinen S, Soini H, Suominen M, Pitkälä KH. Use of anticholinergic drugs and cholinesterase inhibitors and their association with psychological well-being among frail older adults in residential care facilities. Annals of Pharmacotherapy 2011; 45: 596 – 602

Document acties

Back to top