Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

BTW-chaos bij eerste uitgifte compleet

Zorgverzekeraars gaan door met korten BTW-declaratie

PW Magazine 13, jaar 2014 - 27-03-2014
Individuele zorgverzekeraars eisen nog steeds dat apothekers het eerste-uitgiftegesprek zonder 6% BTW declareren. Dit terwijl de Belastingdienst vindt dat apothekers verplicht zijn BTW te heffen over deze prestatie. De eigen koepelorganisatie van de zorgverzekeraars – ZN – deelt dit standpunt.
BTW-chaos bij eerste uitgifte compleet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) was aanvankelijk nog van mening dat het eerste-uitgiftegesprek vrij is van het lage BTW-tarief. Maar op grond van de door de KNMP overgelegde correspondentie van de Belastingdienst constateert ook ZN dat het 6% BTW-tarief van toepassing is op het eerste-uitgiftegesprek.

Individuele zorgverzekeraars trekken zich echter weinig aan van dit standpunt. CZ en Achmea laten weten apotheken nog steeds geen BTW te vergoeden over de zorgprestatie. CZ gaat door de gedeclareerde BTW in mindering te brengen op de uitbetaling. CZ-woordvoerder Marie-José van Gardingen: “Een eerste-uitgiftegesprek is volgens ons niet BTW-plichtig, net als veel andere zorgprestaties. Een gesprek is zorg en géén product.”

In de brief van de Belastingdienst – gebaseerd op de Beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit - onderschrijft de Belastingdienst echter dat het eerste-uitgiftegesprek ook BTW-technisch is gekoppeld aan de aflevering van een geneesmiddel. Volgens de inspecteur heeft hierover onlangs landelijke afstemming binnen de Belastingsdienst plaatsgevonden.

Voor CZ is dit niet overtuigend. “Dat één apotheek uitsluitsel krijgt van de Belastingdienst is voor ons te kort door de bocht. Wij willen een grondig onderzoek.”

De zorgverzekeraars gaan over de kwestie in gesprek met de ministeries van VWS en Financiën. In afwachting hiervan zal Achmea vooralsnog niet overgaan tot een correctie van de gedeclareerde BTW. Coöperatie VGZ wil niet reageren maar zal haar huidige beleid continueren en de gedeclareerde BTW korten. Menzis was niet bereikbaar voor commentaar.

Regels

Zorgverzekeraars Nederland volgt weliswaar het advies van de Belastingsdienst, maar is tegen de heffing van belasting op zorg. Het maakt de zorg onnodig duur.

Dat is ook de mening van ONVZ. Volgens deze regionale zorgverzekeraar stijgen de premies met 6% door de BTW. ONVZ heeft apotheken in de afgelopen maanden overigens wel de BTW uitbetaald en gaat daar ook mee door. “Dat zijn de fiscale regels en die moeten we volgen. Wij zullen dat ook overbrengen aan ZN”, aldus een woordvoerder.

De Friesland geeft geen commentaar en wacht op de gesprekken met VWS en Financiën, maar gaat net als ONVZ vooralsnog door met de uitbetaling van de 6% BTW.

Bestraft

Apotheken houden zich, door de BTW te declareren, aan de fiscale wet- en regelgeving, maar worden door diverse zorgverzekeraars ‘bestraft’ via een korting op de declaratie.

De KNMP begrijpt niets van deze situatie, want het standpunt van de Belastingdienst is immers heel duidelijk. Volgens KNMP-directeur Léon Tinke is het van belang dat de BTW-wetgeving niet belemmerend werkt voor de samenwerking binnen de eerste lijn. “We kunnen ons voorstellen dat BTW een issue is binnen de zorg, maar het staat los van de huidige discussie over het vergoeden van de door apothekers af te dragen BTW.”

Document acties

Reacties

03-04-2014 13:26
J.G. Walstra zegt:

Kortom de apothekers moeten wel de 6% afdragen aan de fiscus en worden gekort op hun declaratie. DAT IS TOTAAL 12% !!!!!!!!
Blijkbaar staan zorgverzekeraars boven de wet?!

04-04-2014 12:35
J.C. Kortekaas zegt:

BTW is de belasting op de toegevoegde waarde.

Volgens sommige verzekeraars is die bij de EU 0%.

Dat kan betekenen dat ze de toegevoegde waarde niet zien of dat ze vinden dat deze toegevoegde waarde, evenals huisartsenhulp en ziekenhuistarieven, niet belast dienen te worden.

Back to top