Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 04, jaar 2013

25 januari 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Communicatie

column

25-01-2013 | door Ruud Coolen van Brakel

Spiegel

Bij dit PW

25-01-2013 | door Léon Tinke

Aantal openbare apotheken neemt af

Het aantal openbare apotheken nam in 2012 voor het eerst af. Eind december telde Nederland 1981 openbare apotheken. Dat zijn er zestien minder dan het jaar daarvoor. Deze afname toont aan dat de sector onder druk staat.

25-01-2013 | door SFK

Berenapotheek

Elk jaar bezoeken honderden kleuters met hun knuffel het berenziekenhuis in Groningen. Een apotheek was hier tot voor kort echter niet te vinden. Farmaciestudent Marjolein Kroonen zorgde ervoor dat de apotheker voortaan wél meetelt in dit berenziekenhuis.

25-01-2013 | door Edwin Bos

Tekort stageplaatsen assistenten dreigt

Vraag en aanbod van stageplaatsen in de apotheek raken steeds verder uit evenwicht. Volgens de Arbeidsmarktmonitor Apotheekbranche van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken geeft een derde van de ROC’s aan dat er een tekort is. Stagecoördinatoren en apothekers spreken van een zorgelijk signaal.

25-01-2013 | door Edwin Bos

Handiger zorg registreren

Registratie van zorgprestaties wordt steeds belangrijker. Dat kan echter nog niet met alle apotheekinformatiesystemen zoals de oude – huidige – versie van Pharmacom. Een handigheidje biedt uitkomst.

25-01-2013 | door Mike Nettekoven

Alert op biofarmaceutica

Biofarmaceutica kennen enkele wezenlijke verschillen met klassieke geneesmiddelen. Voor een goede bewaking van de veiligheid spelen ook spontane meldingen van bijwerkingen door arts en apotheker een grote rol, laat promovendus Hans Ebbers in zijn proefschrift zien.

25-01-2013 | door Linda de Graaf

‘Communicatie met oudere migrant kan beter’

Onder allochtone ouderen ervaren Chinezen de meeste problemen met de apotheek. Door de taalbarrière en door onbekendheid met het Nederlandse apotheeksysteem hebben zij nauwelijks contact in de apotheek. Apothekers zouden zich ervan moeten verzekeren dat iemand kan communiceren met deze ouderen.

25-01-2013 | door Irma Smeenk, Liset van Dijk, Yvonne Groenstege, Cunera van der Linden

Nieuwe leden

25-01-2013 | door KNMP

Na vijftig jaar gratis lid

Wie meer dan vijftig jaar lid is van de KNMP hoeft met ingang van 1 januari niet langer contributie te betalen.

25-01-2013 | door KNMP

LAD behartigt belang apotheker in loondienst

Voortaan kunnen ook apothekers die werkzaam zijn in dienstverband terecht bij LAD, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, voor de behartiging van hun arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele belangen. LAD is de grootste werknemersorganisatie voor artsen.

25-01-2013 | door KNMP

Hooggedoseerde insuline destabiliseert plaque

Hooggedoseerde insuline bij patiënten met diabetes type 2 verhoogt mogelijk het risico op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Katrijn Rensing aan de Universiteit van Amsterdam. Drie vragen aan Rensing.

24-01-2013 | door PW

FDA laat apixaban toe

De beide producenten van Eliquis (apixaban), Bristol-Myers Squibb en Pfizer, hebben 2 januari 2013 gemeld dat de FDA deze orale factor Xa-remmer heeft goedgekeurd ter vermindering van het risico op beroerte en systemische embolie bij patiënten met niet-valvulair boezemfibrilleren.

24-01-2013 | door PW

Knieartrose: vitamine D zinloos

Vitamine D-suppletie gedurende twee jaar resulteert niet in minder pijn in het kniegewricht noch in beperking van kraakbeenverlies in de knie bij patiënten met knieartrose.

24-01-2013 | door PW

Combinatie biedt voordelen bij COPD

Eenmaal daags QVA149, een combinatie van de langwerkende bèta2-agonist indacaterol met de langwerkende muscarineantagonist glycopyrronium, leidt tot significante, aanhoudende en klinisch betekenisvolle verbetering van de longfunctie.

23-01-2013 | door Michiel Tent

Laropiprant met nicotinezuur werkt niet

Merck heeft op 11 januari 2013 aangekondigd de verkoop van Tredaptive (nicotinezuur + laropiprant) te staken.

23-01-2013 | door PW

Met diabetes type 2 net zo oud

Mensen met diabetes type 2 die door hun huisarts goed zijn gereguleerd met geneesmiddelen, hebben dezelfde levensverwachting als de algemene Nederlandse bevolking.

23-01-2013 | door PW

Kennisbundeling verbetert VTGM parenteralia

Zes ziekenhuisapotheken hebben hun krachten gebundeld en werken samen aan een veiliger gebruik van parenteralia. De ziekenhuisapothekers delen met elkaar de opgedane kennis, zodat ze het wiel niet telkens opnieuw hoeven uit te vinden.

22-01-2013 | door Marc de Leeuw

Nuance van belang bij beoordeling medicijn

Met Lareb Intensive Monitoring is het mogelijk zo realistisch mogelijk in beeld te brengen hoe een geneesmiddel in de praktijk functioneert, vooral wat betreft bijwerkingen. Momenteel volgt het bijwerkingencentrum Lareb de nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) rivaroxaban en dabigatran. Daaruit zijn vooralsnog geen alarmerende signalen naar voren gekomen.

22-01-2013 | door Marc de Leeuw

Richtlijn evaluatie oncolytica

De EMA heeft op 11 januari 2013 de nieuwe richtlijn voor de evaluatie van geneesmiddelen tegen kanker gepubliceerd.

22-01-2013 | door PW

Zolpidem lager doseren

De Amerikaanse FDA adviseert de doses van het slaapmiddel zolpidem voor het slapen te verlagen.

22-01-2013 | door PW

Spiraaltje beter dan medicatie

Bij vrouwen met ernstige menstruatiebloedingen is het hormoonspiraaltje effectiever dan de gebruikelijke medicamenteuze behandeling.

22-01-2013 | door PW

NZa: aantal apotheken is sterk afgenomen

Het aantal openbare apotheken is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit in twee jaar sterk afgenomen. Vorig jaar sloten 46 apotheken hun deuren en openden slechts negen zaken. In 2011 beëindigden 92 apotheken hun praktijk en kwamen er 21 apotheken bij. Per saldo verminderde het aantal apotheken de afgelopen twee jaar met 108.

21-01-2013 | door DEB430255

Ernstig tekort amoxicillinedrank

Amoxicillinedrank, een van de meestgebruikte antibiotica bij kinderen, is niet in Nederland beschikbaar. Dat blijkt uit informatie van de KNMP-website Farmanco. Apothekers zullen nu, na overleg met voorschrijvers, andere antibiotica afleveren.

18-01-2013 | door DEB422443

Rechter: Permax veroorzaakt gokverslaving

Eli Lilly is aansprakelijk voor de gokverslaving van een parkinsonpatiënt die Permax slikte. Volgens de rechter heeft de fabrikant verzuimd deze bijwerking tijdig te melden. Meerdere parkinsonpatiënten hebben zich sinds de uitspraak gemeld met dezelfde bijwerking.

17-01-2013 | door DEB420720
Back to top