Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hooggedoseerde insuline destabiliseert plaque

PW Magazine 04, jaar 2013 - 24-01-2013
Hooggedoseerde insuline bij patiënten met diabetes type 2 verhoogt mogelijk het risico op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Katrijn Rensing aan de Universiteit van Amsterdam. Drie vragen aan Rensing.

Wat was de aanleiding?

“Epidemiologische studies hebben aangetoond dat insulinegebruik geassocieerd is met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Hierdoor staat behandeling van patiënten met diabetes type 2 met hoge doses insuline ter discussie. Ons onderzoek was gericht op de vraag via welke mechanismen hoge doses insuline het risico op hart- en vaatziekten kunnen vergroten.”

Wat waren de uitkomsten?

“We hebben ons met name gericht op factoren die de stabiliteit van atherosclerotische plaque kunnen beïnvloeden, zoals intraplaque-angiogenese en collageenhomeostase. In vitro-, ex vivo- en in vivo-studies tezamen wijzen erop dat hoge doses insuline de stabiliteit van atherosclerotische plaque kunnen verminderen door intraplaque-angiogenese te bevorderen en collageenafbraak te verminderen, mogelijk ten gevolge van mestcelactivatie. Zo toonden in vitro-experimenten aan dat insuline, onafhankelijk van het soort analoog, in staat is angiogenese te bevorderen.”

“Ook bleken patiënten met diabetes type 2 meer microvaatjes in hun plaques te hebben als zij insuline gebruikten. Bij LDLr-knockout-muizen leidde lokale toediening van insuline rondom plaques tot 33% minder collageen in de plaque, zonder systemische effecten. Bovendien werden in het weefsel rond de plaques 50% meer geactiveerde mestcellen waargenomen.”

Wat is de conclusie/consequentie?

“Hoewel bevestiging in gerandomiseerde klinische trials vereist is, toont dit onderzoek aan dat insuline de stabiliteit van atherosclerotische plaque kan verminderen. Voor patiënten met diabetes type 2 en al bestaande hart- en vaatziekten is het daarom raadzaam hoge doseringen insuline te vermijden.”

Document acties

Back to top