Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Combinatie biedt voordelen bij COPD

PW Magazine 04, jaar 2013 - 23-01-2013
Eenmaal daags QVA149, een combinatie van de langwerkende bèta2-agonist indacaterol met de langwerkende muscarineantagonist glycopyrronium, leidt tot significante, aanhoudende en klinisch betekenisvolle verbetering van de longfunctie.
Combinatie biedt voordelen bij COPD

Al meer dan tien jaar adviseren internationale COPD-richtlijnen een langwerkende bèta2-agonist (LABA) of een langwerkende muscarineantagonist (LAMA) als eerste keuze bij de COPD-onderhoudsbehandeling. Er komen echter steeds meer aanwijzingen dat de combinatie van LABA’s (een- of tweemaal daags) met een LAMA (eenmaal daags) extra voordelen oplevert. De nieuwe gerandomiseerde, dubbelblinde studie Illuminate draagt hiervoor bewijs aan. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de gloednieuwe Lancet Respiratory Medicine [Early Online Publication, 6 december 2012; doi:10.1016/S2213-2600(12)70052-8.]

In de studie zijn effectiviteit, veiligheid en verdraagbaarheid van QVA149 en salmeterol-fluticason (SFC) vergeleken bij patiënten met matige tot ernstige COPD. QVA149 is een inhalatietherapie in ontwikkeling die vaste doses indacaterol en glycopyrronium combineert.

De 523 deelnemers hadden in het afgelopen jaar geen exacerbaties gehad. Ze werden gerandomiseerd naar eenmaal daags QVA149 110+50 µg (n=259) of tweemaal daags SFC 50+500 µg (n=264). Primaire uitkomstmaat was het verschil in de gestandaardiseerde area under the curve (AUC), nul tot twaalf uur na toediening, van het geforceerde expiratoire volume in een seconde (FEV1 AUC0-12h) na 26 weken behandeling.

Na 26 weken was de FEV1 AUC0-12h significant hoger in de QVA149- dan in de SFC-groep. Het verschil bedroeg 0,138 L (95% CI 0,100-0,176; p <0,0001). De totale incidentie van onbedoelde uitkomsten, waaronder COPD-exacerbaties, was 55,4% (143 van 258) in de QVA149-groep versus 60,2% (159 van 264) in de SFC-groep. De incidentie van ernstige onbedoelde uitkomsten was vergelijkbaar: bij QVA149 dertien van 258 (5,0%), bij SFC veertien van 264 (5,3%). De meest voorkomende ernstige onbedoelde uitkomst was verslechtering van de COPD: respectievelijk een van dertien (0,4%) en drie van veertien (1,1%).

De onderzoekers concluderen dat QVA149 in vergelijking met SFC de longfunctie significant, aanhoudend en in klinisch betekenisvolle mate verbetert, met een significant positief effect op de symptomen.

Document acties

Back to top