Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 22, jaar 2012

dossier Hart en vaten

1 juni 2012

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Afrekenen

Bij dit PW

01-06-2012 | door Léon Tinke

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

01-06-2012 | door KNMP

Longweek

Apotheker Joost van Roosmalen heeft de Longweek multidisciplinair ingevuld. Naast de apothekers hielden ook de fysiotherapeut, de diëtist en de stoppen-met-roken-coach spreekuur in de apotheek. Voor alle betrokkenen was deze week geslaagd.

01-06-2012 | door Mike Nettekoven

KNMP Zorgondersteuning Diabetes/CVRM: update

Sinds november 2011 gebruiken de eerste apothekers de nieuwe zorgondersteuning Diabetes/CVRM. In juni 2012 wordt deze uitgebreid met verdere aandachtspunten en verrijkt met functionaliteiten in de evaluatiemodule. Dit is de derde in de reeks van de beschikbare zorgondersteuningen.

01-06-2012 | door Fong Sodihardjo-Yuen

Gerichte aanpak bevolkingsgroepen werkt

De bevolkingsgroep in Nederland met de grootste gezondheidsrisico’s op hart- en vaatziekten zijn Hindoestanen, blijkt uit onderzoek van Tobias Bruning, cardioloog in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. In 2008 richtte hij in Rotterdam de cardiovasculaire risicopolikliniek voor Hindoestanen op.

01-06-2012 | door Frits Baltesen

Hoop voor patiënten bij wie statines falen

Statines zijn effectief en veilig bij hypercholesterolemie. Toch zijn deze middelen niet voor iedereen geschikt. Bijvoorbeeld omdat ze bijwerkingen veroorzaken of het LDL-cholesterol onvoldoende verlagen. Hoewel alternatieven nu nauwelijks voorhanden zijn, gloort voor deze patiënten hoop, zegt prof. dr. Frank Visseren.

01-06-2012 | door Mike Nettekoven

Helft orale antidiabetica is metformine

Bijna de helft van de hoeveelheid verstrekte orale antidiabetica kwam in 2011 voor rekening van metformine. Het middel kende een toename van 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. Van de relatief jonge DDP-4-remmers stijgt het gebruik sterk.

01-06-2012 | door SFK

Ook geneesmiddelervaring patiënt telt mee

Patiënten die last hebben van atriumfibrilleren prefereren nieuwe orale antistollingsmiddelen boven vitamine K-antagonisten. Dat komt naar voren uit een recent geïntroduceerde patiëntrelevantie- en validatieprocedure. Via deze methode kunnen patiënten duidelijk maken wat zij van een geneesmiddel vinden, bijvoorbeeld van het gebruiksgemak.

01-06-2012 | door Koos Brouwers

Parkinsonmedicatie via iontoforese toegediend

Iontoferese is een nieuwe methode om dopaminerge geneesmiddelen bij parkinsonpatiënten toe te dienen. Jeroen de Graan concludeert dit op basis van promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij voerde dit uit samen met Oliver Ackaert van de afdeling Drug Delivery Technology van de Universiteit Leiden.

01-06-2012 | door PW

‘Wonderpil’ statine wekt hoge verwachtingen

Statines verlagen de kans op een hart- of herseninfarct. Mogelijk helpen statines ook bij het tegengaan van een tweede trombose. Willem Lijfering ontving van de Hartstichting een beurs om dit te onderzoeken. “Het risico op ernstige bloedingen is met statines bovendien een stuk lager.”

01-06-2012 | door Edwin Bos

Extra risico drugsgebruik + hartfalen

Patiënten met hartfalen die drugs gebruiken hebben een veel groter risico op overlijden of ziekenhuisopname dan niet-drugsgebruikers.

01-06-2012 | door Koos Brouwers

Antipsychotica: vaker hartinfarct

Antipsychotica geven bij dementerenden die cholinesteraseremmers gebruiken een licht verhoogd risico op een hartinfarct.

01-06-2012 | door PW

Warfarine: INR kan beter

De INR bij gebruik van warfarine bevindt zich bij 55-68% van de patiënten in het therapeutisch venster (2-3).

01-06-2012 | door PW

‘Alle kracht was opeens weg uit mijn benen’

Spierzwakte is een bekende bijwerking van simvastatine. Alike Wiedenhof kreeg het middel voorgeschreven twee jaar nadat zij was genezen van spierreuma. Ze kreeg een extreme aanval van spierzwakte en voelde zich een half jaar lang gehandicapt. “Het is echt afschuwelijk als je op een eikeltje staat en je valt om.”

01-06-2012 | door Edwin Bos

Publicaties helpen de apotheker

Het blad American Journal of Geriatric Pharmacotherapy geeft apothekers die snel willen beschikken over relevante literatuur op hun vakgebied, daartoe mogelijkheden met een keur aan publicaties over geneesmiddelgerelateerde problemen bij ouderen [Am J Geriatr Pharmacother, Febr 2012].

01-06-2012 | door PW

Zeldzame vaatziekte vraagt secure aanpak

Voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) zijn nieuwe geneesmiddelen in opkomst. De behandeling van deze aandoening is erg kostbaar. Daarom is het volgens hoogleraar pulmonale hypertensie Anton Vonk Noordegraaf belangrijk dat overdiagnose van deze aandoening wordt voorkomen.

31-05-2012 | door Marc de Leeuw

Te veel intraveneus paracetamol bij kinderen

Baby’s hebben in Nederlandse ziekenhuizen een te hoge dosis paracetamol (intraveneus) gekregen. Dat blijkt uit een mededeling van Bristol Meyers Squibb.

31-05-2012 | door PW

Pakketadvies CvZ 2012

Het Pakketadvies CvZ 2012 is verschenen. In duizend bladzijden is op 6 april 2012 advies uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

31-05-2012 | door PW

Achmea Zorgveiligheidsprijs voor Apotheek Smilde

Apotheek Smilde heeft de Achmea Zorgveiligheidsprijs gewonnen met een project dat vergiftigingen bij kinderen helpt voorkomen.

24-05-2012 | door DEB422443

Galenusprijzen voor Removab en De Wildt

Catumaxomab (Removab), beoordeeld als meest innovatieve geneesmiddel van 2011, is beloond met de Galenus Geneesmiddelenprijs 2012. Prof. Leon de Windt ontving de Galenus Researchprijs.

24-05-2012 | door DEB400060

Anticholinergica: hartritmestoornissen bij jonge astmatici

Jonge astmapatiënten die anticholinergica gebruiken, zoals ipratropium, hebben een verhoogd risico op potentieel gevaarlijke hartritmestoornissen. Dit toegenomen risico geldt alleen voor hogere doseringen.

23-05-2012 | door DEB422443

‘Helft van apotheken in financiële problemen’

Meer dan de helft van de apotheken in Nederland heeft onvoldoende inkomsten. Dat stelt een accountant van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton op basis van gesprekken in de markt.

22-05-2012 | door DEB420720
Back to top